top of page

99,000 THB

TUSCANY-CINQUE TERRE

30 April - 08 / May / 2024

TourPlan

Day 1 30/04/2024

BANGKOK (-/-/-)

21.00 น. พร้อมกันสนามบินสุวรรณภูมิ ตรวจสอบเอกสาร Check in

23.40 น. ออกเดินทางสู่สนามบินเปเรโตลา (FLR) ประเทศอิตาลีโดยสายการบิน Austrian Airlinesเที่ยวบินที่ OS26 (ระยะเวลาเดินทางประมาณ 15.50 ชั่วโมง)

Day 2 1/05/2024

FLORENCE- TUSCANY -VALD’ORcla (-/-/-)

00.45 น. เดินทางถึงสนามบิน Viana International และรอเปลี่ยนเครื่อง

06.05 น. ออกเดินทางไปยังสนามบินเปเรโตลา Amerigo Vespucci Airport (FLR) ประเทศอิตาลี

07.50 น. เดินทางถึงสนามบินเปเรโตลา ประเทศอิตาลี จากนั้นเช็คอินและรับกระเป๋าเดินทาง

09.50 น. รับประทานอาหารกลางวัน 09.50 น. นำท่านออกเดินทางสู่ แคว้นทัสคานี (Tuscany) เมืองที่มีเสน่ห์อยู่ทางตอนกลางของอิตาลี อุดมไปด้วยความงดงามของธรรมชาติ ทุ่งหญ้าสีเขียวชะอุ่ม อยู่บนเนินเขาไกลสุดลูกหูลูกตา โดยพื้นที่ส่วนใหญ่จะเป็นไร่องุ่น ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ ทุ่งข้าวสาลี รวมถึงยังมีความงดงามของโบราณสถานของยุคเรอเนสซองซ์ (Renaissance) ซึ่งมีเมืองสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนจากองค์การยูเนสโกถึง 6 แห่งด้วยกัน

13.00 น. นำท่านเช็คอินเข้าที่พัก A440 In Tuscany และพักผ่อนตามอัธยาศัย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) 13.00 น. นำทุกท่านออกไปถ่ายภาพแสงเย็นที่ วาดอร์เซีย (Val D’Orcia) และเก็บภาพแสงเย็นที่นี่ วาดอร์เซียเส้นทางที่ว่ากันว่าสวยที่สุดในแคว้นทัสคานีระหว่างทางท่านจะได้เห็นวิวท้องทุ่ง ที่มีบ้านชาวนา และต้นไซเปรซ ที่ยืนเด่นตามแนวท้องทุ่ง ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลก (Unesco) ให้เป็น World Cultural Landscape ซึ่งหลายๆทิวทัศน์แห่งนี้ถูกเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ของ Hollywood ให้ท่านได้เพลิดเพลินวิวสองข้างทาง

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 18 นาที ) Sunset : 4.40 PM

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น

Overnight : Hotel Corsignano *หรือเทียบเท่าDay 3 2/05/2024

MADONNA DI VITALETE - TUSCANY - SIANA (B/-/-)

05.30 น. ออกเดินทางไปถ่ายแสงเช้า Sunrise : 6.02 AM

จากนั้นนำท่านไปถ่ายแสงเช้าที่ โบสถ์ Madonna di Vitaleta ซึ่งเป็นตัวเอกของภูมิประเทศที่โดดเด่นที่สุดของแคว้นทัสคานีและอิตาลี เป็นอัญมณีเล็กๆ ที่ล้อมรอบด้วยต้นไซเปรสสองแถว สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในเมืองปิเอนซา ตั้งอยู่ห่างจาก Relais Osteria dell'Orcia ไม่ถึง 20 นาที ตั้งอยู่บนถนนลูกรังที่ทอดจาก San Quirico d’Orcia ไปยัง Pienza ระหว่างทางไป Montepulciano ไปตามถนน SP146 คุณจะพบป้ายเล็ก ๆ ทางด้านขวา หลังจากผ่านไปประมาณ 2 กม. คุณจะต้องจอดรถและเดินเท้าเข้าไปอีก 500 เมตร (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 18 นาที)

และนำท่านถ่ายรูปแสงเช้าที่บริเวณ วาดอร์เซีย (Val D’Orcia)

09.00 น. เดินทางกลับโรงแรมที่พักเพื่อรับประทานอาหารเช้า และเตรียม Check out

11.00 น. จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมือง เซียน่า (SIENA) หรือเมืองซีเอน่า เมืองใหญ่อันดับ 2 ในแคว้นทัสคานี (ใช้เวลาเดินทาง 1.5 ชั่วโมง)

ระหว่างทางแวะเก็บภาพ เส้นทาง วาดอร์เซีย (Val D’Orcia) ช่วงแสง Day time

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

นำท่านถ่ายรูปด้านนอก หอระฆัง Torre del Mangia เป็นหอระฆังที่สูงที่สุดในประเทศอิตาลีมีความสูงถึง 102 เมตร หอคอยถูกสร้างขึ้นให้มีความสูงเท่ากับมหาวิหารเซียนาเพื่อเป็นสัญญาณว่าคริสตจักรและรัฐมีอำนาจเท่าเทียมกัน จากนั้นนำท่านไปชม จตุรัส เดล คัมโป (Piazza del Campo) เป็นจตุรัสใจกลางเมืองที่บ่งบอกประวัติศาสตร์ของเมืองเซียน่าได้เป็นอย่างดี ช่องแคบยาวประมาณ 2 กิโลเมตร ลึก 100 เมตรและได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในจตุรัสที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งในยุโรป ซึ่งเป็นที่ตั้งของสถานที่สำคัญๆ จำนวนมาก จากนั้นนำท่านถ่ายรูปด้านหน้าบริเวณ (Duomo di Siena) มหาวิหารประจำเมืองเซียน่า ที่ถุกสร้างขึ้นในปี 1200 ด้วยสไตล์กอธิคและเรเนซองส์ ที่ประดับประดาตกแต่งอย่างวิจิตรอลังการและสวยงามมาก โดยเฉพาะด้านในของตัววิหารที่บอกเล่าเรื่องราวต่างๆเกี่ยวบกับเมืองเซียน่าไว้ได้อย่างสวยงามและเป็นโบสถ์ 1 ใน 5 โบสถ์ที่สวยที่สุดในประเทศอิตาลี อีกด้วย

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (เมือง SIANA)

Overnight : HOTEL LE COLLINE หรือเทียบเท่าDay 4 03/05/2024

PISA - LUCCA - SAN MICHELE IN FORO - GIACOMO PUCCINI LA SPEZIA (B/-/-)

09.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมและเช็คเอาท์

10.00 น. นำท่านเดินทางสู่ เมืองปิซ่า (PISA) ซึ่งเป็นที่ตั้งของหอเอนปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกในยุคกลางอีก จากนั้นนำท่านชม หอเอนเมืองปิซ่า (Leaning Tower of Pisa) เป็นหอระฆังสูงใหญ่ของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก เป็นหอทรงกระบอก 8 ชั้น สร้างด้วยหินอ่อนสีขาว สูง 183.3 ฟุต (55.86 เมตร) น้ำหนักรวม 14,500 ตันโดยประมาณ มีบันได 293 ขั้น เอียง 3.97 องศา ยอดของหอห่างจากแนวตั้งฉาก 3.9 เมตร ซึ่งตั้งอยู่ที่จัตุรัส Piazza del Duomo เมืองปิซา เนื่องด้วยความโดดเด่นของการเอนเอียงของหอเอนปิซ่าอันเป็นเอกลักษณ์จึงทำให้ในปี ค.ศ. 1987 หอเอนปิซ่าได้ถูกประกาศให้เป็นมรดกโลก โดยนับรวมเป็นส่วนหนึ่งของ Piazza dei Miracoli นอกจากนั้นแล้วหอเอนปิซ่ายังถูกจัดให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ขอโลกในยุคกลางอีกด้วย ความน่าสนใจอีกอย่างของหอเอนปิซาแห่งนี้คือการมาตามรอยกาลิเลโอ นักวิทยาศาสตร์ชื่อดังของโลก เนื่องจากหอระฆังแห่งนี้นั้นเคยเป็นสถานที่ที่กาลิเลโอใช้ในการทดสอบเรื่องแรงโน้มถ่วงของโลก ซึ่งในขณะนั้นเขาเรียนอยู่ที่มหาลัยปิซา โดยการทดลองนั้นทำโดยการใช้ลูกบอล 2 ลูกที่มีน้ำหนักไม่เท่ากันทิ้งลงมาเพื่อพิสูจน์สมมุติฐานเกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงของโลก ซึ่งบอล 2 ลูกนั้นก็ได้ตกลงถึงพื้นพร้อมกันตามที่กาลิเลโอคาดการณ์ไว้นั่นเอง

(ไม่รวมค่าขึ้นหอเอนปิซ่า ราคาประมาณ 18 ยูโร)

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (เมือง PISA)

14.00 น. จากนั้นนำท่านเดินชมด้านเมืองลุคคา ระหว่างทางท่านจะได้ชมกับสิ่งก่อสร้างและสถาปัตยกรรมที่งดงามและคงความคลาสสิคของเมืองนี้ จากนั้นนำท่านชม โบสถ์ ซาน มิเคเล่ (San Michele in Foro) โบสถ์เก่าแก่อายุกว่าร้อยปี ที่สร้างด้วยหินสีเทา เขีย ชมพู ผสมผสานกันอย่างลงตัว รังสรรค์ผลงานโดยศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ในช่วงปลายศตวรรษที่ 19 ถึงช่วงต้นศตวรรษที่ 20 ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในนามของปุชชินี่ (Giacomo Puccini) 17.00 น.นำทุกท่านออกเดินทางสู่ เมือง ลา สเปเซีย (La Spezia ) เมืองท่าที่เป็นประตูสู่ 5 หมู่บ้านริมทะเลที่สวยที่สุดในโลก (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง)

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (เมือง La Spezia)

Overnight : Hotel NH LA SPEZIA *หรือเทียบเท่าDay 5 04/05/2024

La Spezia Centrale -Cinque terre - Manarola (B/-/-)

09.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

10.00 น. นำทุกท่านเดินทางสู่ สถานนีรถไฟ La Spezia Centrale (ใช้เวลาเดินทางไปสถานีรถไฟประมาณ 8 นาที) เพื่อเดินทางไป เมืองชิงเกว่ แตร์เร (CINQUE TERRE) หมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่บน ชายฝั่งริเวียร่าของอิตาลี CINQUE TERRE มีความหมายว่า ห้าดินแดน(FIVE LANDS) ประกอบด้วยหมู่บ้าน 5 แห่งได้แก่ VERNAZZA,MANAROL, RIOMAGGIORE , CORNIGLIA. MONTEROSSO AL MARE โดยทั้งห้าหมู่บ้านนี้มีหุบเขาล้อมรอบประกอบกันเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติฯ และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก้ด้วย (UNESCO)

11.00 น. เดินทางหมู่บ้านแรกกันที่ หมู่บ้าน MANAROLA เป็นหมู่บ้านที่มีขนาดเล็ก แต่ก็มีชื่อเสียงที่สุดในบรรดาหมู่บ้านทั้งหมด อุตสาหกรรมดั้งเดิมคือ การทำประมง และไวน์ ซึ่งไวน์ท้องถิ่นอย่าง Sciacchetra มีชื่อเสียงเป็นพิเศษ บ้านเรือนส่วนใหญ่ในมานาโรลาสร้างขึ้นบนหน้าผาสูงประมาณ 70 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ในหมู่บ้านมีถนนสายหลักเพียงเส้นเดียว มีท่าเรือเล็กๆ ที่ทอดตัวลงมาจากตัวหมู่บ้านสวยงามลงตัวที่สุด หมู่บ้าน Monarola เป็นหมู่บ้านที่ 2 นับจากทางใต้ เมื่ออกจากสถานีรถไฟ ต้องเดินตามอุโมงค์ราบมาเรื่อยๆ แล้วเลี้ยวซ้ายเดินไปทางทะเล จากนั้นนำท่านไปชมโบสถ์ Chiesa Di San Lorenzo ประจำหมู่บ้านมานาโรล่า

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน หมู่บ้าน MANAROLA

จากนั้นนำท่านไปชม จตุรัส Piazza Capellini ตรงนี้เป็นจุดชมวิวที่ท่านจะได้เห็นอาคารสองฝั่งของถนนเรียงรายจนถึงท่าเรือ ชาวเมืองใช้เป็นที่นั่งพักผ่อน ชมวิว เป็นบริเวณที่ประดับไปด้วยกระเบื้องโมเสกเป็นรูปปลาท้องถิ่นของที่นี่ด้วย ช่วงบ่ายให้ท่านได้เก็บภาพบรรยากาศที่ถนน Via Renato Birolli ถนนเส้นหลักของหมู่บ้าน เต็มไปด้วยเรือที่จอดเรียงรายทั้งสองฝั่งถนนตัดกับสีหวานโทนพาสเทลของอาคารสองข้างทาง มีร้านอาหาร ร้านค้า ให้เลือกมากมาย ช่วงเย็นเราจะเก็บภาพแสงเย็นบริเวณท่าเรือและจุดชมวิว ที่หมู่บ้าน Monarola จากบริเวณท่าเรือ เดินลัดเลาะไปตามทางเดินเเคบๆ เลียบทะเลไปทางขวาอีกประมาณหนึ่งร้อยเมตร จะเป็นจุดชมวิวและถ่ายรูปยอดนิยม ภาพของอาคารบ้านเรือนสีพาสเทลที่ปลูกเรียงรายไปตามเนินผาของหมู่บ้าน ประดับด้วยเเสงไฟ ตัดกับสีของท้องฟ้าและท้องทะเลยามค่ำคืนของที่นี่ เป็นภาพที่โด่งดังไปทั่วโลกและถูกนำไปใช้โปรโมทการท่องเที่ยวของซิงเคว เทเร มากที่สุดภาพหนึ่งเลยทีเดียว

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น แนะนำร้าน Marina Piccola ชมวิวพระอาทิตย์ตกสวยมาก

Overnight : Hotel NH LA SPEZIA *หรือเทียบเท่าDay 6 05/05/2024

LA SPEZIA CENTRALE - CINQUE TERRE - RIOMAGGIORE - MONTEROSSO AL MARE (B/-/-)

09.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

10.00 น. นำท่านเดินทางไปยัง หมู่บ้าน RIOMAGGIORE ตั้งอยู่ใกล้กับเมือง La Spezia โดยจะเป็นป้ายเเรกที่รถไฟมาถึง หมู่บ้านนี้มีเอกลักษณ์ตรงบ้านเรือนสีฉูดาดที่ปลูกเรียงรายอยู่บนโขดหิน คล้ายๆกับหมู่บ้าน Manarola คือตั้งอยู่บนเนินผาริมทะเล อาคารบ้านเรือนถูกปลูกลดหลั่นกันลงไปจนถึงชายหาด เพียงเเต่โทนสีของหมู่บ้านนี้จะจัดจ้าน

กว่า

จากนั้นนำทุกท่านเดินทางไปยังหมู่บ้าน Monterosso al Mare โดยรถไฟ

12.00 น. รับประทานกลางวัน หมู่บ้าน Monterosso al Mare

13.00 น.นำท่านชมหมู่บ้าน Monterosso al Mare หมู่บ้านที่ใหญ่ที่สุดในชิงเควเตเร่ ตัวหมู่บ้านมีหาดทรายที่สวยงาม หมู่บ้านแบ่งออกเป็นสองส่วนใหญ่ๆ นั่นคือส่วนเมืองเก่า ที่มีปราสาทโบราณ และถนนเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ย้อนไปถึงยุคกลาง และ Fegina ย่านเมืองใหม่ เป็นส่วนที่มีหาดทราย ากนั้นนำท่านไปชม Church of San Giovanni Battista โบสถ์เก่าแก่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 ในสถาปัตยกรรมผสมโกธิคและเจนัว ด้านในมีภาพเขียนสีเฟรสโก้ที่จำลองเหตุการณ์การรับศีลจุ่มของพระเยซูคริสต์ที่งดงาม

Torre Auora หอคอยโบราณที่สร้างขึ้นเพื่อป้องกันหมู่บ้านจากเหล่าโจรสลัด ในปัจจุบันหอคอยได้ถูกเปลี่ยนเป็นร้านอาหารอิตาเลียน และวิวสวยๆของท้องทะเล

II Gigante รูปปั้นเทพเจ้าเนปจูน โพไซดอน สูง 14 เมตร ตั้งอยู่สุดชายหาด Fegina Beach ครั้งหนึ่งเคยเป็นสัญลักษณ์ของที่นี่

Souviore Sanctuary อารามเก่าแก่สมัยศตวรรษที่15 ซึ่งตั้งอยู่บนภูเขาสูง 400 เมตรจากระดับน้ำทะเล

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น หมู่บ้าน Monterosso al Mare

Overnight : Hotel NH LA SPEZIA หรือเทียบเท่าDay 7 06/05/2024

LA SPEZIA CENTRALE - CINQUE TERRE - VERNAZZA - FLORENCE (B/-/-)

09.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

10.00 น. จากนั้นนำทุกท่านเดินทางไปยัง หมู่บ้าน VERNAZZA หมู่บ้านที่เป็นไข่มุกแห่ง Cinque Terre เป็นหมู่บ้านที่มีความงดงามมากแห่งหนึ่ง เป็นหมู่บ้านที่เดินทางมาง่ายที่สุด เพราะสถานีรถไฟฟ้าตั้งอยู่ในหมู่บ้านเลย

จากนั้นนำทุกท่านไปชมจุดไฮไลท์ของที่นี่คือ จตุจักร Piazza Marconi เป็นจตุรัสกลางหมู่บ้านอยู่ติดชายทะเล ซึ่งเป็นจุดพักผ่อนชมบรรยากาศริมทะเล รวมถึงจุดชมวิวตรงทางเดินไต่เขา Hiking Trail to Monterosso ซึ่งตั้งอยู่บนเส้นทางปีนเขาของทางเดินหมู่บ้าน Monterosso ซึ่งสามารถเห็นวิวหมู่บ้าน Vernazza ได้อย่างชัดเจน

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน หมู่บ้าน VERNAZZA

13.00 น. นำทุกท่านเดินทางกลับ เมืองฟลอเรนซ์(Firenze/Florence) เป็นเมืองในภาคกลางของประเทศอิตาลี เป็นเมืองหลวงและเมืองใหญ่ที่สุดของแคว้นตอสกา มีแม่น้ำสายสำคัญ แม่น้ำอาร์โน (Arno)ไหลผ่านใจกลางเมือง ฟลอเรนซ์เป็นศูนย์กลางการค้าและการเงินของยุคกลางและถือเป็นหนึ่งในนครที่ร่ำรวยที่สุดในยุคนั้น นักวิชาการจำนวนมากถือว่าฟลอเรนซ์เป็นถิ่นกำเนิดของศิลปะเรอแนซ็องส์ จนมีการเรียกฟลอเรนซ์ว่าเป็น “กรุงเอเธนส์แห่งยุคกลาง” ประวัติศาสตร์ของฟลอเรนซ์ค่อนข้างซับซ้อน ตั้งแต่ยุคที่ถูกปกครองโดยตระกูลเมดีชีและนักบวช ไปจนถึงยุคแห่งการปฏิวัติเป็นสาธารณรัฐ ระหว่างปีค.ศ. 1865 ถึง 1871 ฟลอเรนซ์มีฐานะเป็นเมืองหลวงของราชอาณาจักรอิตาลี (สถาปนาปี 1861) ฟลอเรนซ์ดึงดูดนักท่องเที่ยวหลายล้านคนในแต่ละปี และ เมื่อปี ค.ศ. 1982 ใจกลางเมืองเก่าของเมืองฟลอเรนซ์ได้รับเลือกให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดย องค์การยูเนสโก (Unesco) ฟลอเรนซ์มีวัฒนธรรม, อนุสาวรีย์, สถาปัตยกรรมเรอแนซ็องส์ และงานศิลป์ที่ลือเลื่อ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง) นำท่านเดินชมวิวบริเวณ สะพานเวคคิโอ (Ponte Vecchio) สะพานที่เก่าแก่ที่สุดในฟลอเรนซ์ที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 14 และเป็นสะพานแห่งเดียวที่ไม่ถูกทำลายในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ด้านในเป็นแหล่งรวมร้านขายเครื่องประดับและงานศิลปะ อีกทั้งยังมีจุดชมวิวแะถ่ายรูปสวยๆ ของแม่น้ำอาร์โนอีกด้วย บอกเลยว่าสวยทั้งตอนกลางวันและกลางคืนเลย ใครมาก็ต้องประทับใจกับบรรยากาศอันแสนน่ารักและโรแมนติกของเมืองเล็กๆ ที่มีประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่อย่าง เมืองฟลอเรนซ์ แห่งนี้แน่นอน

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (เมือง Florence) นำท่านเดินทางเข้าโรงแรมทีพัก หรือสามารถเดินช้อปปิ้งร้านแบรนด์เนม เช่น Gucci , Ferragamo และสินค้าอื่นๆ ได้ที่ถนน Via Tornabuoni Via Della Vigna Nova และถนน Via Dei Calzaiuoli (ห่างจากโรงแรมที่พักปะมาณ 10 นาที)

Overnight : Hilton Florence Metropole หรือเทียบเท่าDay 8 07/05/2024

FLORENCE (B/-/-)

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

09.00 น. นำท่านไปถ่ายรูปบริเวณด้านหน้า เปียซซา เดลลา ซิญญอเรีย (Piazza della Signoria) จัตุรัสรูปตัว L กลางเมืองฟลอเรนซ์ที่มีอาคารสถาปัตยกรรมยุคเรอนาสซองส์ล้อมรอบลานกว้าง ซึ่งจุดเด่นของจัตุรัสแห่งนี้คือพระราชวังเวคคิโอ (Palazzo Vecchio) พระราชวังเก่าของตระกูลเมดิซีที่ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์และมีหอคอยให้นักท่องเที่ยวได้ขึ้นชมวิวได้ บริเวณทางเข้าพระราชวังมีปประติมากรรมรูปปั้นเดวิด (จำลอง) ผลงานของมิเคลันเจโล และรูปปั้นเฮอคิวลิสสังหารยักษ์คาคัส ผลงานของบานดิเนลลีอยู่ด้วย ด้านซ้ายของพระราชวังเป็นน้ำพุเทพเจ้าเนปจูน และด้านขวาเป็นหอศิลป์ Loggia dei Lanzi ซึ่งภายในมีรูปปั้นเพอร์ซิอุสผู้พิชิตเมดูซ่า, รูปปั้น The Rape of the Sabine และรูปปั้นเทพเจ้ากรีกอื่นๆ ให้ได้ชม (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 14 นาที )

12.00 น. นำทุกท่านเดินทางไปยัง The Mall Outlet ตั้งอยู่เมือง Leccio อยู่ใกล้กับเมืองฟลอเรนซ์ เป็น Luxury outlet ที่รวมแบรนด์ดังมากมาย เช่น Gucci, Coach, Dior, Fendi, TagHeuer, Valentino และอีกหลากหลายแบรนด์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที)

13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน และให้ท่านอิสระช้อปปิ้งตามอัธยาศัย

15.00 น สมควรแก่เวลา นำทุกท่านออกเดินทางไปยังสนามบินเปเรโตลา (FLR)

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที)

18.30 นเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย เที่ยวบินที่ QR3676

(ระยะเวลาเดินทางประมาณ 18.45 ชั่วโมง)

19.30 นเดินทางถึงสนามบิน Vienna International Airport (VIE) และรอต่อเครื่อง

ออกเดินทางไปยังสนามบิน Suvarnabhummi Airport ประเทศไทย

23.25 นโดยสายการบิน Austrian Airlines เที่ยวบินที่ OS25

(ระยะเวลาเดินทางประมาณ 15.10 ชั่วโมง)Day 09 08/05/2024 BKK

14.40 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ
โหลดโปรแกรมทัวร์ Group 1
03 - 11 / 05 / 2024

โหลดโปรแกรมทัวร์ Group 2
-

Trip Highlights

- วาดอร์เซีย Val D’Orcia วาดอร์เซียเส้นทางที่ว่ากันว่าสวยที่สุดในแคว้นทัสคานี
- โบสถ์ Madonna di Vitaleta ซึ่งเป็นตัวเอกของภูมิประเทศที่โดดเด่นที่สุดของแคว้นทัสคานี
- หอระฆัง Torre del Mangia เป็นหอระฆังที่สูงที่สุดในประเทศอิตาลี
- จตุรัส เดล คัมโป Piazza del Campo เป็นจตุรัสใจกลางเมืองที่บ่งบอกประวัติศาสตร์ของเมืองเซียน่า
- Duomo di Siena มหาวิหารประจำเมืองเซียน่า ที่ถุกสร้างขึ้นในปี 1200 ด้วยสไตล์กอธิคและเรเนซองส์ 
- เมืองปิซ่า PISA ซึ่งเป็นที่ตั้งของหอเอนปิซ่า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
- เมือง ลุคกา Lucca เมืองโบราณเล็กๆที่มีประวัติศาสตร์กว่า 1,000 ปี
- หมู่บ้าน Monarola
จากบริเวณท่าเรือ เดินลัดเลาะไปตามทางเดินเเคบๆ เลียบทะเล
- หมู่บ้าน Monterosso al Mare หมู่บ้านที่ใหญ่ที่สุดในชิงเคว เตเร่ ตัวหมู่บ้านมีหาดทรายที่สวยงาม

Review

⭐⭐⭐⭐⭐  

" ขอบคุณคะภาพที่คุณยูและคุณโคลถ่ายให้พวกเราสวยมากๆ จอดแวะทุกที่ที่วิวสวยงาม ใจดีกับลูกทัวร์ เพื่อนร่วมทริปก็น่ารักทุกคน เจอกันทริปหน้านะคะ  " >> Nong Varas 


⭐⭐⭐⭐⭐  

" เป็นทริปที่รูปสวยมากๆค่า บริการให้ลูกทัวร์ดีมากค่า ขอบคุณมากค่า " >> ยิ้ม ulkiora 


⭐⭐⭐⭐⭐  

" เป็นทริปที่แฮปปี้ ประทับใจตลอดทริปค่า ตากล้องคุณยูและคุณโคลทุ่มเทหา location ให้สวยๆทุกวัน รวมทั้งท่ายาก Advance ขึ้นเรื่อยๆตลอดทั้งทริป🤣🤣 ถ่ายรูปกันเยอะมากก สนุกมากได้ภาพสวยๆเยอะสุดๆไปเลยค่ะ แล้วเจอกันทริปหน้านะคะ 🥰😍 " >> Pachuen Sriharaj 


⭐⭐⭐⭐⭐  

" ขอบคุณ Roaming Travel ที่พามาเปิดประสบการณ์ที่เรียกว่าดีที่สุดในชีวิตเลยครับ ทีมงานบริการคุณภาพ มืออาชีพมาก ๆ ครับ ครั้งหน้าต้องได้พบกันอีกครับ 😆🙏 " >> Dethana Fangsaard 


⭐⭐⭐⭐⭐  

" นฤมล ฉายะวาณิชย์ เป็นอีกหนึ่งทริปที่สุดประทับใจ ขอบคุณสำหรับการบริการอันดีเยี่ยมนะคะ🥰🥰🥰 " >> นฤมล ฉายะวาณิชย์

ราคา

99,000 THB

พักเดี่ยว +

35,000

ค่าทริปรวม
ค่าประกันการเดินทาง 2,000,000 บาท
ค่าเดินทางภายในประเทศโดยรถยนต์
ค่าที่พักทั้งหมดตลอด 6 คืน
- A440 IN TUSCANY 1 คืน
- HOTEL LE COLLINE 1 คืน
- NH KA SOEZIA 3 คืน
- HOTEL BOTTICLLI 1 คืน
ค่าอาหารเช้า 6 มื้อ
ค่าเข้าสถานที่ต่างๆ และกิจกรรมตามที่ระบุในรายการ ดังนี้
- ค่าบัตรรถไฟ CINQUE TERRE CARD
ค่าช่างภาพ

ค่าทริปไม่รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินทุกไฟล์ท (ระหว่างประเทศและในประเทศ)
- ค่าวีซ่า
- ค่าอาหารทุกมื้อ
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าเครื่องดื่ม , เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
- ค่าซิมโทรศัพท์ ฯลฯ
- ค่าใช้จ่ายจากน้ําหนักส่วนเกินของกระเป๋าเดินทาง ที่เกินจากทางสายการบินกําหนด
ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
- และค่าอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในส่วนค่าทริปรวม

Flights บินแนะนํา ระหว่างประเทศ

30 April 2024

BKK - FLR

Austrian Airlines
OS26 I  BKK 23.40 - VIE 05.35+1

Austrian Airlines

OS531 I VIE 09.10 - FLR 10.30


RETURN

07 May 2024

FLR - BKK

Austrian Airlines

OS536 I FLR 18.40 - VIE 19.50

Austrian Airlines

OS25 I VIE 23.25 - BKK 14.40+1

การยกเลิกทริปโดยลูกค้า

  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 90 วัน คืนเงิน 50% ของเงินมัดจํา

  • ยกเลิกการเดินทางหลังจาก 90 วันก่อนการเดินทางขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจํา ยกเว้นเฉพาะค่าตั๋วเครื่องบินในกรณีที่สามารถทำ Refundได้บางส่วนตามเงื่อนไขของสายการบินนั้นๆ

  • ยกเลิกทริปเนื่องจากลูกค้ายื่นวีซ่าไม่ผ่าน ให้ดูวันการคืนมัดจำตามเวลาข้างต้นที่ได้เขียนไว้ในการยกเลิกทริปโดยลูกค้าในข้อใดก็ตามท่านสามารถหาคนมาเดินทางแทนได้โดยไม่มีการบวกเพิ่มใดๆจากทางเรา ยกเว้นแต่ค่าเปลี่ยนชื่อในสายการบิน หรือการเปลี่ยนแปลงที่มีค่าใช้จ่าย ลูกค้าต้องเป็นคนออกส่วนต่างตรงนี้เอง

 

การยกเลิกทริปโดยทางบริษัท

  • กรณีคนไม่ครบจำนวนที่กำหนดไว้ในการออกทริป ทางเราคืนเงินมัดจำให้ทั้งหมด

  • กรณีที่อาจจะเกิดเหตุอันตราย หรือมีข่าวร้ายแรง ซึ่งทำให้เดินทางไม่ได้ หรือถ้าเดินทางได้ก็อาจจะทำให้เกิดอันตราย ทางเราจะขอยกเลิกทริปและคืนเงินมัดจำให้บางส่วนในกรณีเกิดเหตุใกล้วันเดินทางเพราะทางเราอาจมีการจองที่พักหรือโอนจ่ายค่าไกด์ไว้แล้วตรงส่วนนั้นไม่สามารถคืนเงินได้ ส่วนค่าตั๋วเครื่องบิน จะคืนเงินค่าตั๋วเครื่องบินแค่ในกรณีที่สามารถทำ Refund ได้บางส่วน หรือตามเงื่อนไขของสายการบินนั้นๆ

 

หมายเหตุ

  • หากมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินโดยสายการบิน ซึ่งอาจเกิดจากสภาพอากาศที่แปรปรวนจนไม่สามารถเดินทางได้ การล่าช้าของสายการบินที่เกิดจากความผิดพลาดของสายการบินเอง เหตุการณ์ทางการเมือง ภัยธรรมชาติหรือปัจจัยอื่นๆที่มีผลกระทบต่อโปรแกรมการเดินทาง ทางบริษัทจะพยายามทดแทนหรือปรับเปลี่ยนตารางการบินให้ไม่กระทบต่อโปรแกรมการเดินทางเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ แต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อโปรแกรมการเดินทางจริงๆจนไม่สามารถควบคุมได้ ทางเราจะไม่รับผิดชอบหรือชดเชยค่าเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้น

  • บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ได้รับอนุญาติให้เดินทางเข้าประเทศ เนื่องจากอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย มีสิ่งของต้องห้ามไว้ในครอบครอง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่เจ้าหน้าที่พนักงานพิจารณาแล้วว่าไม่สมควรได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศนั้นๆ ทางบริษัทจะไม่มีการคืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด

  • บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้เดินทาง ทำสิ่งของสูญหาย ทรัพย์สินโดนโจรกรรม หรืออุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของผู้เดินทางเอง

  • หากมีการตกลงชำระค่าทริปเข้ามาไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไข และข้อตกลงอื่นๆของบริษัทแล้ว

  • หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป นับจนถึงวันที่เดินทางกลับเข้าประเทศไทย ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีหนังสือเดินทางมีอายุไม่ครบกำหนดการเดินทาง

การยกเลิกการเดินทางเนื่องจากสถานการณ์โควิด การปิดประเทศ การงดเดินทางจากสายการบิน บริษัทจะคืนเงินหลังจากหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไปแล้วตามจริง

bottom of page