top of page

115,000 THB

DOLOMITES x LAVENDER

21 - 30 / June / 2024

TourPlan

Day 01  (21/06/2024)

BKK - Milan

05.00 น. คณะพบกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ ตรวจเช็คเอกสารและทำการเช็คอิน07.50 น. เดินทางโดยสายการบิน Turkish Airline ออกจากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ เดินทางไปยังท่าอากาศยานมิลาโนมัลเปนซา อิตาลี ถึงเวลา 18.20 น.

19.00 น. พาทุกท่านเดินเล่นย่าน Duomo ซึ่งสามารถทานอาหารเย็นได้ย่านนี้เช่นกัน หรือท่านไหนจะกลับไปพักผ่อนที่โรงแรมก็สามารถทำได้

Overnight : Windsor Hotel Milano (หรือเทียบเท่า)


Day 02  (22/06/2024)

Milan - Dolomite - Ortisei

พาทุกท่านเดินทางไปถ่ายภาพแสงเช้าที่ Duomo di Milano(ถ้าอยากได้ภาพถ่ายไม่ติดคน แนะนำต้องมาแต่เช้า)

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม และเช็คเอาท์ออกจากโรงแรม จากนั้นออกเดินทางไปยังเขตอุทยาน Dolomites โดยจะแวะถ่ายภาพที่แรกที่ Lago di Carezza

ทะเลสาบที่เค้าว่ากันว่านั่งมองทั้งวันก็ไม่เบื่อ

รับประทานอาหารกลางวัน ใกล้ๆบริเวณนั้น

จากนั้นเดินทางต่อไปยังเมือง Ortisei เพื่อเข้าที่พัก

หลังจากรับประทานอาหารเสร็จ เดินทางไปถ่ายภาพแสงเย็นกันที่ Gardena Pass

Overnight : Hotel Garni Snaltnerhof (หรือเทียบเท่า)Day 03  (23/06/2024)

Ortisei- Funes - Ortisei

เดินทางออกตั้งเช้ามืด เพื่อถ่ายภาพพระอาทิตย์ขึ้นที่ Alpe Di Siusi

กลับมารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม เนื่องจากตื่นเช้ามาก หลังทานอาหารเช้า เราจะปล่อยให้ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

เราจะขึ้นกระเช้าอีกฝั่งเพื่อไปยัง Seceda จะมีเดินบนเขาพอประมาณ ควรใส่รองเท้าผ้าใบ 

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ทางขึ้นกระเช้า

ออกเดินทางไปยังเมือง Funes เพื่อถ่ายภาพโบสถ์และเทือกเขาโดโลไมต์ ซึ่งมุมนี้ถือเป็นจุดที่เป็น Iconic ของที่นี่

รับประทานอาหารเย็นที่เมือง Funes จากนั้นเราจะถ่ายแสงเย็นกันที่ Santa Magdalena จุดนี้จะต้องเดินทางที่จอดรถ เป็นระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร

Overnight : Hotel Garni Snaltnerhof (หรือเทียบเท่า)Day 04  (24/06/2024)

Ortisei - Lago di Braies -Cinque Torri - Giau Pass - Cortina

วันนี้เราจะตื่นกันแต่เช้า เพื่อเดินทางไปยัง Lago di Braies เพื่อถ่ายแสงเช้า

ในช่วงเช้า คนจะน้อยมาก และลมไม่แรง ทำให้เราได้บรรยากาศที่เงียบสงบ น้ำนิ่ง เหมาะแก่การพายเรือเล่นที่นี่อีกด้วย

จากนั้นกลับที่พัก มารับประทานอาหารที่โรงแรม และเช็คเอาท์ เดินทางต่อไปยังเมือง Cortina

รับประทานอาหารกลางที่วัน Cortina เดินเล่นถ่ายภาพในเมือง

จากนั้นเดินทางไปยัง Cinque Torri เราจะเห็นจุดที่เป็น ยอดเขา 5 ยอด ที่เรียกกันว่า 5 Torri จากจุดนี้ ซึ่งเราจะนั่ง Chair Lift ขึ้นไป

จากนั้นเดินทางต่อไปที่ Giau Pass และใครที่มีโดรน สามารถเก็บภาพถนนสวยๆของที่นี่ได้อีกด้วย

Overnight : Hotel Cortina (หรือเทียบเท่า)Day 05  (25/06/2024)

Lake Misurina - Lago Antorno - Tri Cime - Cortina

รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พักถ่ายแสงเช้ากันที่ Lake Misurina และ Lago Antorno

จากนั้นเดินทางเข้า Tre Cime จากจุดนี้ต้องเดินเท้ากันประมาณ 2 ชั่วโมง ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร (ไปและกลับ) ทางทีมงานเตรียมน้ำและอาหารทานเล่นไว้ให้ระหว่างทางเดิน 

 

เราจะทานอาหารกลางวันกันบนเขา (มีร้านอาหาร) 

เมื่อถ่ายวิวด้านบนเสร็จเสร็จครบทุกมุมแล้ว เราจะเดินกลับ 

รับประทานอาหารเย็นที่เมือง Cortina

Overnight : Hotel Cortina (หรือเทียบเท่า)Day 6  (26/06/2024)

Cortina d'Ampezzo - Turin

รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก และเช็คเอาท์

เดินทางสู่ เมือง Turin ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง

Turin เป็นเมืองใหญ่ มีร้านอาหารไทย ซึ่งสามารถทานได้ ไม่ไกลจากโรงแรมที่พัก

เดินชมบรรยากาศและแวะถ่ายรูปกับสถาปัตยกรรมในเมือง

Overnight : Hotel Urbani (หรือเทียบเท่า)Day 7  (27/06/2024)

Turin - Valensole

รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก และเช็คเอาท์ 

ก่อนออกจากเมืองตูริน แวะถ่ายภาพที่จุดชมวิวของเมืองที่ Chiesa di Santa Maria del Monte dei Cappuccini 

เดินทางจาก Turin เข้าสู่เมือง Valensole ใช้เวลาในการเดินทาง 4 ชั่วโมง เราจะถ่ายภาพจุดแรกของทุ่งลาเวนเดอร์ที่ทางเข้าหมู่บ้าน Valensole

Overnight : ibis Manosque Cadarache (หรือเทียบเท่า)Day 8  (28/06/2024)

Turin - Marseille 

ออกเดินทางไปถ่ายภาพแสงเช้าที่ทุ่งลาเวนเดอร์รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

เดินทางไปเที่ยวที่ Marseille ซึ่งเป็นเมืองท่าขนาดใหญ่ มีชอปแบรนด์เนมหลากหลาย 

โดยเราจะแวะที่แรกที่ Basilica of Notre-Dame of la Garde

พาทุกท่านสู่ย่านใจกลางเมือง ย่านชอปปิ้ง มีทั้ง Hermes , Gucci , Louis Vuitton และอื่นๆอีกมากเลย และสามารถเลือกทานอาหารกลางวันได้ตามอัธยาศัย

เดินทางกลับ Valensole โดยแจะแวะที่ L'OCCITANE EN PROVENCE ร้าน ขาย L'OCCITANE ขนาดใหญ่ ราคาถูกกว่าไทยมาก สามารถซื้อเป็นของฝากได้

ถ่ายภาพแสงเย็นที่ทุ่งดอกลาเวนเดอร์

Overnight : ibis Manosque Cadarache (หรือเทียบเท่า)Day 9  (29/06/2024)

Marseille - Bangkok

รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก และเช็คเอาท์

เดินทางกลับไปยังเมือง Marseille 

10.35 น. เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร โดยสารการบิน Turkish Airline


Day 10  (30/06/2024)

Bangkok

06.20 น. เดินทางถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ

โหลดโปรแกรมทัวร์ Group 1
21 - 30 / 06 /2024

โหลดโปรแกรมทัวร์ Group 2
-

Trip Highlights

- ทุ่งลาเวนเดอร์สุดลูกหูลูกตา ณ แคว้น Provence ประเทศฝรั่งเศส
- ขึ้นกระเช้า ชมวิว Seceda
- เดินทางกับช่างภาพมืออาชีพ ได้รูปสวยๆทุกมุม
- ถ่ายภาพไม่เป็น ยินดีสอนให้
- ชมความงามสุดอลังกาลกับเทือกเขา Dolomite สัญลักษณ์ของประเทศอิตาลี
- เดินชม Tre Cime หนึ่งในเส้นทางการเดินเขาที่ไม่ควรพลาด

Review

⭐⭐⭐⭐⭐ 

" สวยมากค่า Confirm ❤️ " >> Yingyadpiroon22


⭐⭐⭐⭐⭐ 

" งดงามมากค่ะ ทริปต่อไปต้องมาแล้ว🤟❤️ " >> ppuk_rc


⭐⭐⭐⭐⭐ 

" ทริปนี้ คุ้มมากค่ะ วิวสวยสุดๆ🙏 " >> Runglawan Sodchuenjit

ราคา

115,000 THB

พักเดี่ยว +

37,500

ค่าทริปรวม

- ค่าประกันการเดินทาง 2,000,000 บาท
- ค่าเดินทางโดยรถยนต์ภายในประเทศอิตาลีและฝรั่งเศษตลอดทั้งทริป
- ค่าที่พักทั้งหมดตลอดทริปทั้งหมด 8 คืน
- ค่าเข้าสถานที่และค่ากิจกรรมที่ระบุในโปรแกรม ดังนี้ กระเช้าที่ Seceda , กระเช้าที่ Cortina , เรือที่ Lago di Braies
- อาหารเช้า
- ค่าช่างภาพ

ค่าทริปไม่รวม

- ตั๋วเครื่องบิน
- วีซ่า
- ค่าอาหารมื้อกลางวัน และมื้อเย็น
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าเครื่องดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ค่าซิมโทรศัพท์ ฯลฯ
- ค่าใช้จ่ายจากน้ําหนักส่วนเกินของกระเป๋าเดินทางที่เกินจากทางสายการบินกําหนด
- และค่าอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในส่วนค่าทริป

21 JUNE 2024

Turkish Airlines

TK59 /  BKK 07.50 - IST 14.00
TK1875 / IST 16.30 - MXP 18.20


29 JUNE 2024

Turkish Airlines

TK1366 / MRS 10.35 - IST 14.45
TK58 / IST 16.50 - BKK 06.20+1

การยกเลิกทริปโดยลูกค้า

  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 90 วัน คืนเงิน 50% ของเงินมัดจํา

  • ยกเลิกการเดินทางหลังจาก 90 วันก่อนการเดินทางขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจํา ยกเว้นเฉพาะค่าตั๋วเครื่องบินในกรณีที่สามารถทำ Refundได้บางส่วนตามเงื่อนไขของสายการบินนั้นๆ

  • ยกเลิกทริปเนื่องจากลูกค้ายื่นวีซ่าไม่ผ่าน ให้ดูวันการคืนมัดจำตามเวลาข้างต้นที่ได้เขียนไว้ในการยกเลิกทริปโดยลูกค้าในข้อใดก็ตามท่านสามารถหาคนมาเดินทางแทนได้โดยไม่มีการบวกเพิ่มใดๆจากทางเรา ยกเว้นแต่ค่าเปลี่ยนชื่อในสายการบิน หรือการเปลี่ยนแปลงที่มีค่าใช้จ่าย ลูกค้าต้องเป็นคนออกส่วนต่างตรงนี้เอง

 

การยกเลิกทริปโดยทางบริษัท