top of page

109,900 THB

ICELAND OCTOBER

(Group 1) 11 - 20 / October / 2024
(Group 2) 19-28 / October / 2024

TourPlan

Day 01  Group 1 (11/10/2024) Group 2 (19/10/2024)

BANGKOK

21.00 น. คณะพบกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิตรวจเช็คเอกสารเตรียมเดินทางด้วยสายการบินไทยเวลา 01.20 น. เดินทางสู่โคเปเฮเกน


Day 02  Group 1 (12/10/2024 ) Group 2 (20/10/2024)

CPH - ICELAND - SKOGAR

01.20 น. เดินทางเป็นไปต่อเครื่องเมืองโคเปนเฮเกนประเทศ เดนมาร์กด้วยสายการบิน Thai Airways International เที่ยวบินที่ TG950


07.40 น. คณะเดินทางถึงโคเปเฮเกนประเทศเดนมาร์ก ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง เตรียมตัวเดินทางต่อยังท่าอากาศยาน KeflavíkInternational Airport ประเทศไอซ์แลนด์


12.30 น. เดินทางต่อไปยังท่าอากาศยาน Keflavík International Airport ประเทศไอซ์แลนด์ โดยสายการบิน PLAY AIRLINE


13.50 น. เดินทางถึงสนามบิน Keflavík International Airport ประเทศไอซ์แลนด์


15.00 น. ออกเดินทางไปสู่เมือง Skogar ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาที


17.30 น. เดินทางถึงมือง Skogar และเช็คอินเข้าที่พัก


19.00 น. รับประทานอาหารเย็น

Overnight : Umi Hotel (หรือเทียบเท่า)Day 03 Group 1 (13/10/2024 ). Group 2 (21/10/2024)

Skogar- solheimasandur plane wreck -thereynisdrangar trolls - Reynisfjara beach-Fjadrargljufur

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมและเช็คเอาท์


08.00 น. เดินทางออกจากเมือง Skogar


08.10 น. พาทุกท่านเดินเท้าเข้าชมซากเครื่องบินตก ที่ชายหาดสีดำ อันเป็นสัญลักษณ์ของ Iceland (Solheimasandur Plane Wreck)


09.30 น. The Reynisdrangar Trolls from Reynisfjara เป็นกลุ่มหินภูเขาไฟที่โผล่ขึ้นมาจากมหาสมุทรแอตแลนติก ที่บริเวณด้านหน้าของหาดทรายดำ (Reynisfjara) ชายฝั่งทิศใต้ของประเทศไอซ์แลนด์ ที่เคยถูกจัดอันดับเมื่อปี 1991 ให้เป็น 1 ใน 10 ของหาดที่ไม่ใช่ชายหาดเขตร้อนที่สวยที่สุดในโลก


10.30 น. หาดทราย Reynisfjara Beach (Black Sand Beach) หาดทรายดำแห่งไอซ์แลนด์ ซึ่งถูกจัดอันดับว่าเป็นหาดทรายสีดำที่สวยที่สุดในโลก

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน


13.00 น. ช่วงบ่าย แวะถ่ายภาพที่ Fjadrargljufur Canyon อีกจุดท่องเที่ยวที่สวยงามสะกดตา มีลักษณะเป็นช่องเขาที่เกิดจากการกัดเซาะของธารน้ำแข็งโบราณที่พยายามไหลเซาะชั้นลาวาภูเขาไฟบริเวณนี้จนเกิดเป็นแนวช่องแคบยาวประมาณ 2 กิโลเมตร ลึก 100 เมตร


เดินทางต่อไปยังเมือง Kirkjubæjarklaustur เพื่อเข้าที่พัก


รับประทานอาหารเย็น


Overnight : Hotel Laki (หรือเทียบเท่า)Day 04 Group 1 (14/10/2024) Group 2 (22/10/2024)

Jokulsarlon - Vatnajokull Glacier - Diamond Beach - Ice Cave

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมและเช็คเอาท์


09.00 น. พาทุกท่านเที่ยวชม Jökulsárlón ธารน้ำแข็งพันปีแห่งนี้ เป็นทะเลสาบธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในไอซ์แลนด์ และใหญ่เป็นอันดับสามของโลก เป็นหนึ่งในอัญมณียอดมงกุฏตามธรรมชาติของประเทศไอซ์แลนด์


10.00 น. และภ่ายภาพ Vatnajokull Glacier


11.00 น. Diamond Beach น้ำแข็งสีขาวที่เกินจากธรรมชาติมีรูปร่างไม่ซ้ำกัน เงาวาวเหมือนอัญมณี บางก้อนเหมือนเพชร ก้อนใสจะเปล่งปรายสวยงามเมื่อโดนพระอาทิตย์ส่องสวยงามมาก


12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน


13.00 น. นำท่านเข้าถ้ำน้ำแข็ง Crystal Ice Cave tour in Vatnajökull Glacierอีกจุดไฮไลท์ที่พาทุกท่านเดินเข้าไปใต้ธารน้ำแข็ง ที่มีรูปทรงไม่เหมือนเดิมในทุกๆปี

รับประทานอาหารเย็นเเละเดินทางกลับที่พัก

Overnight : Hotel Smyrlabjörg (หรือเทียบเท่า)Day 05  Group 1 (15/10/2024) Group 2 (23/10/2024)

Hofn - Vestrahorn

09.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรมแรมและเช็คเอาท์


10.00 น. เดินทางไปเมือง Hofn สามารถแวะถ่ายรูปสองข้างทางได้ ( หรือ สามารถซ้ำแสงเช้าที่ Diamond Beach ได้ )


12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน


เช็คอินเข้าที่พัก


16.00 น. ถ่ายรูปแสงเย็นที่ Vestrahorn ภูเขาโดดๆ ริมทะเล ที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของ Iceland


19.00 น. รับประทานอาหารเย็น

Overnight : Hotel Höfn (หรือเทียบเท่า)Day 6 Group 1 (16/10/2024). Group 2 (24/10/2024)

Hofn - Skogafoss - Seljalandfoss

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณห้องอาหารของโรงแรมและเช็คเอาท์


09.00 น. ถ่ายแสงเช้าซ้ำที่ Vestrahorn


10.00 น. เดินทางกลับไปยังเมือง Selfoss ใช้เวลาประมาณ 5 ชม.


12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน


14.30 น. พาทุกท่านแวะชมน้ำตก Skogafoss แลนด์มาร์คขึ้นชื่อทางตอนใต้ของ ประเทศไอซ์แลนด์ โดยได้ชื่อว่าเป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 5และสูงที่สุดในประเทศอีกด้วย


16.00 น. Seljalandsfoss เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ที่สามารถเข้าไปข้างหลังของน้ำตกได้และยังเป็นน้ำตกที่มีชื่อเสียงถูกขนานนามว่าเป็นน้ำตกที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของไอซ์แลนด์


17.30 น. เดินทางเช็คอินเข้าที่พัก


19.00 น. รับประทานอาหารเย็น

Overnight : Hotel South Coast (หรือเทียบเท่า)Day 7  Group 1 (17/10/2024). Group 2 (25/10/2024)

Gullfoss - Geysir - Bruarfoss - Kirkjufell

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมและเช็คเอาท์


08.00 น. พาทุกท่านเยี่ยมชม Gullfoss น้ำตกกุลล์ฟอสส์ เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ซึ่งได้ฉายาว่า ไนแอการ่าแห่งไอซ์แลนด์ แห่งนี้เป็นหนึ่งในน้ำตกที่มีชื่อเสียงที่สุดของประเทศ เพราะมีลักษณะเป็นน้ำตกขนาดใหญ่ซึ่งมีเนื้อที่บริเวณด้านบนน้ำตกกว้างกว่า 1 กิโลเมตร


09.00 น. พาทุกท่านชมน้ำพุร้อน Geysir มีน้ำและไอน้ำที่ร้อนจัดกว่าน้ำพุร้อนประเภทบ่อน้ำร้อน น้ำอาจพุ่งสูงได้ถึง 60 เมตร พุ่งทุกๆ 8-15 นาที


10.00 น. ชมน้ำตก Bruarfoss โดดเด่นตรงที่เป็นน้ำตกสีฟ้าเทอควอยซ์สวยใส น้ำตกนี้เกิดจากการลดหลั่นของชั้นหินในแม่น้ำ Brúará โดยเป็นสายน้ำซึ่งไหลผ่านลานหินกว้างก่อนตกลงมาเป็นฟองขาวสวยตัดกับน้ำสีฟ้าใส


ออกจากเมือง Selfoss ขับรถราวๆ 5 ชม. เพื่อไปยังเมือง Grundarfjordur


12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง


เดินทางถึงเมือง Grundarfjordur เช็คอินเข้าที่พัก รับประทานอาหารเย็น

Overnight : Kirkjufell Hotel by Snæfellsnes Peninsula West Iceland - Grundarfjordur (หรือเทียบเท่า)Day 8 Group 1 (18/10/2024). Group 2 (26/10/2024)

Reykjavik - Blue Lagoon

07.00 น. ถ่ายภาพแสงเช้ากันที่ Kirkjufell


09.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมและเช็คเอาท์


เที่ยวถ่ายภาพในเมือง Reykjavik เช่น Solfar และ โบสถ์ Hallgrímskirkja เป็นโบสถ์รูปทรงเหนือจินตนาการ ตั้งอยู่ในพื้นที่เมืองหลวงของไอซ์แลนด์และยังเป็นจุดชมวิวในมุมสูงอีกด้วย 11.00 น. รับประทารอาหารกลางวัน


13.00 น. ช่วงบ่ายพาแช่ Blue Lagoon แหล่งน่ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงโด่งดังของไอซ์แลนด์ National Geographic ยกให้ที่นี่เป็น 1 ใน 25 สถานที่สุดมหัศจรรย์ของโลกเพราะที่นี่คือ บ่อน้ำแร่ร้อนตามธรรมชาติซึ่งมีสีฟ้าใส

ประกอบไปด้วยแร่อาตุหลากหลายชนิด

ให้อิสระทุกท่าน Shopping ในเมืองและรับประทานอาหารเย็น


เดินทางเข้าที่พัก

Overnight : Konvin Hotel by Reykjavik Keflavik Airport (หรือเทียบเท่า)Day 9 Group 1 (19/10/2024) Group 2 (27/10/2024)

KEF - CPH - BKK

03.00 น.ช็คเอาท์ออกจากที่พัก


03.30 น. ออกเดินทางไปสนามบิน Reykjavik Keflavik


06.20 น. ออกเดินทางกลับสู่โคเปเฮเกน ถึงที่หมายเวลา ประมาณ 11.30 น.


14.25 น. เดินทางกลับประเทศไทยโดยการสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG 951


Day 10  Group 1 (20/10/2024). Group 2 (28/10/2024)

Bangkok

06.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิประเทศไทย

โหลดโปรแกรมทัวร์ Group 1
19 - 28 / 10 / 2024

โหลดโปรแกรมทัวร์ Group 2
16 - 25 / 10 / 2024

Trip Highlights

- ล่าแสงเหนือกับวิวสุดอลังกาลและแปลกตา
- เที่ยวชม Ice Cave พร้อมช่างภาพถ่ายภาพให้ทุกที่
- ออกล่าแสงเหนือกันทุกคืน
- ถ่ายรูปกับซากเครื่องบินตก ที่ชายหาดสีดำ อันเป็นสัญลักษณ์ของ Iceland
- แช่ Blue lagoon แหล่งน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียง
โด่งดังของไอซ์แลนด์
- มากับทัวร์ที่มีประสบการณ์ล่าแสงเหนือสูงและเชี่ยวชาญการถ่ายภาพแสงเหนือมาเกือบ 10 ปีเต็ม

Review

⭐⭐⭐⭐⭐ 

" สวยดุจดั่งภาพวาด สวยไม่ไหวเชฟไม่ไหวเช่นกัน ขอบคุณ Roaming Travel มากนะคะ รูปสวยจนกดsaveไม่ไหวเลยค่ะ " >> Yadpiroon Kaewchoopan 


⭐⭐⭐⭐⭐ 

" ทำไมสวยแบบนี้ วิวสวย วิวหลักล้าน ไปเที่ยวที่สวยๆแล้วยังได้รูปสวยๆอีก ต้อง Roaming Travel เลยค่ะ " >> Naaming Wanrada 


⭐⭐⭐⭐⭐ 

" รูปเยอะมากช่างภาพส่งมา เลือกไม่ถูกต้องลงทุกรูปละ " >> Puk Rachadaporn

ราคา

109,900 THB

พักเดี่ยว +

35,000

ค่าทริปรวม
-Leader Trip
-ค่าบริการถ่ายภาพตลอดทั้งงทริป
-ประกันการเดินทาง 1,500,000 บาท
-ค่าเดินทางโดยรถยนต์ทั้งหมดภายในประเทศนอร์เวย์
-โรงแรมทีพักทังหมด 7 คืน
-อาหารเช้า 
-ค่าเข้าสถานที่ทั้งหมด
-ค่าลีดเดอร์และช่างภาพ

ค่าทริปไม่รวม
- ตั๋วเครื่องบินทุกไฟล์ท
- วีซ่า
- ค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็น
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าเครื่องดื่ม เครื่องดื่ม แอลกอฮอล์ ค่าซิมโทรศัพท์ ฯลฯ
- ค่าใช้จ่ายจากน้ําหนักส่วนเกินของกระเป๋าเดินทางที่เกินจากทางสายการบินกําหนด
- และค่าอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในส่วนค่าทริปรวม"

Group 1

Flights #1 บินแนะนํา ระหว่างประเทศ 

THAI AIRWAYS
BANGKOK - COPENHAGEN

12OCT2024

TG950 I BKK-CPH 01.20 - 07.40


Return

COPENHAGEN - BANGKOK

19OCT2024

TG951 I CPH-BKK 14.25 - 06.00 (+1)


Flights #2 บินแนะนํา ระหว่างประเทศ 

PLAY AIRLINE

COPENHAGEN - KEFLAVIK

12OCT2024

OG901 I CPH-KEF 12.30-13.50


Return

KEFLAVIK - COPENHAGEN
19OCT2024

OG900 I KEF-CPH / 06.20-11.30


----------------------------------


Group 2

Flights #1 บินแนะนํา ระหว่างประเทศ 

THAI AIRWAYS

20 OCT 2024

BANGKOK - COPENHAGEN

TG950 I BKK-CPH 01.20 - 07.40


Return

27 OCT 2024

COPENHAGEN - BANGKOK

TG951 I CPH-BKK 14.25 - 06.00 +1


Flights #2 บินแนะนํา ระหว่างประเทศ 

PLAY AIRLINE

20 OCT 2024

COPENHAGEN - KEFLAVIK

OG901 I CPH-KEF 12.30-13.50


Return

27 OCT 2024

KEFLAVIK - COPENHAGEN

OG900 I KEF-CPH / 06.35-10.45

การยกเลิกทริปโดยลูกค้า

  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 90 วัน คืนเงิน 50% ของเงินมัดจํา

  • ยกเลิกการเดินทางหลังจาก 90 วันก่อนการเดินทางขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจํา ยกเว้นเฉพาะค่าตั๋วเครื่องบินในกรณีที่สามารถทำ Refundได้บางส่วนตามเงื่อนไขของสายการบินนั้นๆ

  • ยกเลิกทริปเนื่องจากลูกค้ายื่นวีซ่าไม่ผ่าน ให้ดูวันการคืนมัดจำตามเวลาข้างต้นที่ได้เขียนไว้ในการยกเลิกทริปโดยลูกค้าในข้อใดก็ตามท่านสามารถหาคนมาเดินทางแทนได้โดยไม่มีการบวกเพิ่มใดๆจากทางเรา ยกเว้นแต่ค่าเปลี่ยนชื่อในสายการบิน หรือการเปลี่ยนแปลงที่มีค่าใช้จ่าย ลูกค้าต้องเป็นคนออกส่วนต่างตรงนี้เอง

 

การยกเลิกทริปโดยทางบริษัท

  • กรณีคนไม่ครบจำนวนที่กำหนดไว้ในการออกทริป ทางเราคืนเงินมัดจำให้ทั้งหมด

  • กรณีที่อาจจะเกิดเหตุอันตราย หรือมีข่าวร้ายแรง ซึ่งทำให้เดินทางไม่ได้ หรือถ้าเดินทางได้ก็อาจจะทำให้เกิดอันตราย ทางเราจะขอยกเลิกทริปและคืนเงินมัดจำให้บางส่วนในกรณีเกิดเหตุใกล้วันเดินทางเพราะทางเราอาจมีการจองที่พักหรือโอนจ่ายค่าไกด์ไว้แล้วตรงส่วนนั้นไม่สามารถคืนเงินได้ ส่วนค่าตั๋วเครื่องบิน จะคืนเงินค่าตั๋วเครื่องบินแค่ในกรณีที่สามารถทำ Refund ได้บางส่วน หรือตามเงื่อนไขของสายการบินนั้นๆ

 

หมายเหตุ

  • หากมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินโดยสายการบิน ซึ่งอาจเกิดจากสภาพอากาศที่แปรปรวนจนไม่สามารถเดินทางได้ การล่าช้าของสายการบินที่เกิดจากความผิดพลาดของสายการบินเอง เหตุการณ์ทางการเมือง ภัยธรรมชาติหรือปัจจัยอื่นๆที่มีผลกระทบต่อโปรแกรมการเดินทาง ทางบริษัทจะพยายามทดแทนหรือปรับเปลี่ยนตารางการบินให้ไม่กระทบต่อโปรแกรมการเดินทางเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ แต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อโปรแกรมการเดินทางจริงๆจนไม่สามารถควบคุมได้ ทางเราจะไม่รับผิดชอบหรือชดเชยค่าเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้น

  • บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ได้รับอนุญาติให้เดินทางเข้าประเทศ เนื่องจากอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย มีสิ่งของต้องห้ามไว้ในครอบครอง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่เจ้าหน้าที่พนักงานพิจารณาแล้วว่าไม่สมควรได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศนั้นๆ ทางบริษัทจะไม่มีการคืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด

  • บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้เดินทาง ทำสิ่งของสูญหาย ทรัพย์สินโดนโจรกรรม หรืออุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของผู้เดินทางเอง

  • หากมีการตกลงชำระค่าทริปเข้ามาไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไข และข้อตกลงอื่นๆของบริษัทแล้ว

  • หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป นับจนถึงวันที่เดินทางกลับเข้าประเทศไทย ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีหนังสือเดินทางมีอายุไม่ครบกำหนดการเดินทาง

การยกเลิกการเดินทางเนื่องจากสถานการณ์โควิด การปิดประเทศ การงดเดินทางจากสายการบิน บริษัทจะคืนเงินหลังจากหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไปแล้วตามจริง

bottom of page