top of page

99,000 THB

NAMIBIA

11 - 20 / APRIL / 2025

TourPlan

Day 01 (11/04/2025)

BKK (-/-/-)

22.00 น. ผู้ร่วมทริปทุกท่านพร้อมกันฯ สนามบินสุวรรณภมิ เค้าน์เตอร์สายการบินเอธิโอเปียน (Row U) ประตูทางเข้า 10 โดยมีทีมงาน ROAMING TRAVEL คอยให้การต้อนรับพร้อมอธิบายรายละเอียดการเดินทาง


Day 02 (12/04/2025)

BKK - WDH - SPITZKOPPE (-/-/-)

01.50 น. ออกเดินจากสนามบินสุวรรณภูมิ สู่ประเทศ นามิเบีย ท่าอากาศยานนานาชาติโฮซีคูตาโก (WDH) ETHIOPIAN AIRLINE เที่ยวบินที่ ET629 และ ET835 โดยจะเปลี่ยนเครื่องที่ประเทศเอธิโอเปีย

13.20 น. เดินทางถึงสนามบินโฮซีคูตาโก (WDH) นามิเบีย ผ่านขึ้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย และรับกระเป๋า

14.30 น. นำทุกท่านเช็คอินเข้าพักที่ SPITZKOPPEN LODGE


จากนั้นพาทุกท่านออกเดินทางไปถ่ายรูปที่ สปิทซ์คอปป์ SPITZKOPPE ตั้งอยู่ในทะเลทรายนามิเบียที่งดงาม ได้ชื่อว่าเป็น Matterhorn แห่งประเทศนามิเบีย สถานที่แห่งนี้มีรูปร่างหินที่น่าสนใจเป็นยอดหินแกรนิตหัวล้าน โดยหินแกรนิตมีอายุมากกว่า 120 ล้านปี หินเหล่านี้ถือว่าเป็นสวรรค์สำหรับนักปีนเขา ระยะทาง 230 กิโลเมตร


ช่วงค่ำพาทุกท่านไปถ่ายทางช้างเผือกที่ สปิทซ์คอปป์ SPITZKOPPE


Overnight : SPITZKOPPEN LODGE *หรือเทียบเท่าDay 03 (13/04/2025)

SPITZKOPPE - SWAKOPMUND - MOON VALLEY (B/-/-)

06.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมและเตรียม Check out

07.00 น. ออกเดินทางไปเก็บรูปแสงเช้าที่ สปิทซ์คอปป์ SPITZKOPPE 


11.00 น. ออกเดินทางไปยัง เมือง SWAKOPMUND  ระหว่างทางท่านจะได้สัมผัสกับทะเลทรายและชนเผ่าพื้นเมืองฮิมบาซึ่ง ทุกท่านสามารถที่จะถ่ายรูปร่วมกับชนเผ่าเหล่านี้ ได้ในอดีตชนเผ่านี้ คือกลุ่มชาติพันธุ์ ที่ร่อนเร่กลุ่มสุดท้ายของนามิเบียซึ่งบรรพบุรุษของชนเผ่านี้ มีทักษะเกี่ยวกับการล่า สัตว์ที่เก่งกาจและอาศัยอยู่กันเป็นกลุ่มบริเวณภูเขาหรือเนินเขาคาโคเวลในดามารา แลนด์ซึ่งดามาราแลนด์คือสถานที่ที่มีลักษณะเป็นที่ราบกว้าง สถานที่แห่งนี้ เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่งดงามเป็นอันดับต้นๆของ นามิเบีย บรรยากาศก็เงียบสงบ และสวยงามประกอบไปด้วย ป่าหิน ไม้กลายเป็นหินจริง หุบเขาโบราณ และแนวหินที่ ตระการตา อีกทั้งยังเป็นจุดชมดาวและ มีเนินผาที่สูงงดงามเป็นอย่างมาก


ถึงสวาคอปมุนด์เมืองแห่งชายฝั่งตะวันตกของนามิเบียที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในแอฟริกา เป็นเมืองทะเลทรายชายทะเลที่มีสีสันน่ารักสังเกตุได้จากอาคารบ้านเรือน รอบๆเมืองที่ได้รับ อิทธิพลจากเยอรมันทำให้อาคารบ้านเรือนมีลักษณะ สถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียลที่มาจากประเทศเยอรมนีซึ่งในปัจจุบันก็ยังมี ชาวเยอรมันอาศัยอยู่ในพื้นที่อีกด้วยและสัมผัสกับความงดงามของชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติคเมืองนี้มีร้านกาแฟ ร้านอาหาร

มีฟาร์มอูฐที่ให้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่อยากจะลองสัมผัสการขี่อูฐท่ามกลางทะเลทราย


13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (SWAKOPMUND)

14.00 น. จากนั้นนำท่านชมหุบเขาพระจันทร์ (Moon valley) หรือที่หลายคนเรียกว่า “ที่ราบสูงเวลวิทเชีย” เนื่องจากบริเวณนี้มี ต้นไม้พันปี เวลวิทเชีย (Welwitschia)อยู่เป็นจำนวนมาก จัดเป็นพืชสายพันธุ์ท้องถิ่นที่พบได้ในนามิเบียและแองโกลาเท่านั้น ในบริเวณที่ราบ เวลวิทเชียนี้ท่านจะได้ชมความน่าทึ่งของเหล่าพืชทะเลทรายซึ่งไม่น่าเชื่อว่าดำรงชีพอยู่ได้ในทะเลทรายอันแห้งแล้งนี้ แต่ในความเป็นจริงพืชเหล่านี้ สามารถอยู่รอดได้อย่างสบาย


18.00 น. รับประทานอาหารเย็น

Overnight : BAY VIEW RESORT HOTEL NAMIBIA *หรือเทียบเท่าDay 04 (14/04/2025)

WALVIS BAY - SANDWICH HARBOUR (B/-/-)


08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมและเตรียม Check out

09.00 น. ออกเดินทางสู่ อ่าววาลวิส (Walvis Bay) ตั้งอยู่ที่ชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกและเป็นท่าเรือน้ำลึกแห่งเดียวของนามิเบีย เป็นบ้านหลังใหญ่ของเหล่าฝูงนกฟลามิงโกสีชมพู (Lesser Flamingos) เราจะสามารถพบเห็นเจ้านกสีชมพูหลายพันตัวตลอดแนว ที่น่ารู้ก็คือ หากเป็นช่วงฤดูผสมพันธุ์ สีจะสดและเข้มมาก ตัวเมียมีลักษณะคล้ายตัวผู้แต่มีขนาดเล็ก และสีอ่อนกว่า รวมถึงนกพีลิแกนตัวใหญ่บินโฉบไปมาบนเรือเพื่อขออาหารกินกับนักท่องเที่ยวเพราะเจ้าหน้าที่จะให้อาหารเป็นประจำ นกพีลิแกนจึงคุ้นเคยกับคนและใกล้ชิดกับนักท่องเที่ยวบนเรือ ทำให้สามารถถ่ายรูปได้อย่างใกล้ชิด

(การล่องเรือชมสัตว์ที่อยู่ตามธรรมชาติ ขึ้นอยู่กับฤดูกาล และเปลี่ยนแปลงเวลาตามความเหมาะสม)


รับประทานอาหารกลางวัน (Walvis)

14.00 น. จากนั้นนำท่านไปชม อ่าวแซนวิช (Sandwich Harbour) เนินทรายขนาดใหญ่ที่ก่อตัวกลายสภาพดูเหมือนภูเขาที่ตั้งอยู่ริมฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติค หนึ่งในความมหัศจรรย์ของที่นี่ นำท่านขับรถ 4WD ตะลุยไปบนเนินทรายอันมโหฬารแห่งนี้


Overnight : BAY VIEW RESORT HOTEL NAMIBIA *หรือเทียบเท่าDay 05(15/04/2025)

SOSSUSVLEI (B/-/-)

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมและเตรียม Check out

08.00 น. นำทุกท่านออกเดินทางสู่ Sossusvlei ตั้งอยู่ในเขต อุทยานแห่งชาตินามิบ-น็อคลัฟท์ (Namib-Naukluft National Park) เป็นที่ตั้งของ Sossusvlei ทะเลทรายที่เก่าแก่ที่สุดในโลกถึง 55 ล้านปี ลักษณะเด่นของทะเลทรายแห่งนี้คือสีของเม็ดทรายที่เป็นสีแดงนวลๆ และสันทรายที่ถูกลมพัดจนกลายเป็นรูปร่างที่สวยงาม ยิ่งเมื่อตัดกับท้องฟ้าสีน้ำเงินเข้มประดับด้วยดวงดาวส่องสว่างระยิบระยับ ก็ยิ่งทำให้เห็นถึงความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่หาไม่ได้จากที่ไหน


แวะรับประทาณอาหารกลางวันระหว่างทาง

นำท่านเช็คอินเข้าทีพัก ELAGANT DESERT LODGE และพักผ่อนตามอัธยาศัย

17.00 น. จากนั้นทำทุกท่านเข้าไปอุทยาน SOSSUSVLEI เพื่อถ่ายภาพช่วงแสงเย็น

SOSSUSVLEI เป็นสถานที่ที่ใช้ถ่ายทำ ภาพยนตร์ และโฆษณาหลายร้อยเรื่องซอสซุสไฟล์ ถือว่าเป็นเนินทรายที่งดงามที่สุด สูงที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในโลก ครอบคลุมพื้นที่ถึง 32,000 ตารางกิโลเมตร


Overnight : ELAGANT DESERT LODGE *หรือเทียบเท่าDay 06 (16/04/2025)

SOSSUSVLEI - LUDERITZ (B/-/-)

05.00 น. ตื่นนอน เตรียมความพร้อมเพื่อออกเดินทางไปถ่ายรูปแสงเช้า

06.00 น. นำทุกท่านออกเดินทางสู่อุทยาน SOSSUSVLE เพื่อถ่ายภาพช่วงเช้า จากนั้นเดินเท้าต่อจากที่จอดรถประมาณ 10 นาที ให้ท่านได้ทดลองกำลังในการเดินตามสันทรายที่สูงชัน และชมวิวทะเลทรายแบบ 360 องศาในมุมสูง ท่ามกลางแสงแดดอันเจิดจ้า เกิดเป็นเงาทำให้สีสันตัดกันอย่างลงตัวและ สวยงามในรูปทรงแปลกตา ผ่านภูเขาทรายที่ชื่อว่าสูงที่สุดในโลก ให้ท่านได้ ถ่ายรูปพร้อมสัมผัสแสงแดดอบอุ่นยามเช้า นำท่านชม DUNE 45 เนินทรายที่สวยที่สุดในอุทยานแห่งนี้ ชมเนินทรายสีแดงเข้มตัดกับแสงแดด ยามเช้า สีของทรายเป็นสีแดงเนื่องจาก ธาตุเหล็กที่อยู่ในทรายมีมาก กระทบกับ ออกซิเจน ทำให้เกิดเป็นสีแดงคล้ายสนิม และสีของทรายบ่งบอกถึงอายุของทราย อีกด้วย ยิ่งสีเข้มแสดงว่าทรายเกิดขึ้นนานมากแล้ว เนินทรายในบริเวณนี้ ได้รับการยกย่องว่างดงามที่สุด ซึ่งเนินทรายต่างๆเหล่านี้ เกิดจากการพัดของกระแสลมจากหลายทิศทางทำให้เกิดเป็นเนินทรายขนาด ต่างๆ นำท่านชม BIG DADDY DUNE หนึ่งในเนินทรายที่สูงที่สุดในโลก มีความสูงกว่า 500 เมตร และ นำท่านชม DEAD VLEI คือจุดที่เคยเป็นแหล่งกักเก็บน้ำมาก่อนทำให้มีต้นไม้จำพวก ACACIA ขึ้นได้แต่ ปัจจุบันน้ำแห้งไปทำให้ต้นไม้ยืนต้นตาย

***ขอให้แต่งตัวอย่างมิดชิด มีผ้าคลุม เนื่องจากอาจจะมีพายุทรายได้ในบางโอกาส และ เตรียมเสื้อกันหนาวเนื่องจากในช่วงเช้าอากาศจะเย็นพอสมควร และรองเท้าควรเป็นหุ้มส้น ไม่ใช้รองเท้าปลายเปิด***


11.00 น. กลับเข้าโรงแรมเพื่อรับประทานอาหารเช้า และเตรียมตัว CHECK OUT

12.00 น. จากนั้นออกเดินทางไปยังเมือง LUDERITZ เป็นเมืองชายฝั่งทางตะวันตกเฉียงใต้ของนามิเบีย ขึ้นชื่อจากอาคารยุคอาณานิคมของเยอรมัน รวมถึง Goerke Haus สไตล์อาร์ตนูโวที่สร้างขึ้นบนหน้าผาหินบน Diamond Hill บริเวณใกล้เคียงมีโบสถ์ Felsenkirche เป็นโบสถ์บนยอดเขาที่มองเห็นวิวอ่าวแบบพาโนรามาทอดยาวไปจนถึงท่าเรือ Robert พิพิธภัณฑ์ลือเดริทซ์จัดแสดงเกี่ยวกับอดีตการทำเหมืองเพชร


Overnight : LUDERITZ NEST HOTEL *หรือเทียบเท่าDay 07 (17/04/2025)

LUDERITZ (B/-/-)

09.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมและเตรียม Check out

10.00 น. ออกเดินทางไปยังเมือง Kolmanskop ในอดีตเคยเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงในการขุดเพชร แต่ในปัจจุบัน อาคาร บ้านเรือน ถนน และทางรถไฟของเมืองนี้ กลายเป็นส่วนหนึ่งของสถาปัตยกรรมกลางผืนทะเลทรายนามิบ ภายในตัวอาคารทุกหลัง ก็ถูกอัดแน่นไปด้วยเนินทรายซึ่งถูกลมพัดมาทับถมสูงขึ้นไปเรื่อยๆ เป็นเวลานานกว่าหนึ่งร้อยปี เมืองแห่งนี้ร้างผู้คน และถูกทิ้งไว้เนิ่นนาน กระทั่งกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสุดฮิตของคนทั่วโลกที่มาเยือนประเทศนามิเบีย และ เมือง Kolmanskop ได้รับการยอมรับว่าเป็น “หนึ่งในเก้าแห่งเมืองผีที่ดีที่สุดในโลก”


13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

14.00 น. จากนั้นพาทุกท่านออกเดินทางไปยัง ป่าต้นคีฟเวอร์ (Quiver Tree Forest) หรือ ในภาษาอัฟกันเรียกว่า Kokerboom ซึ่งถือเป็นต้นไม้ประจำประเทศ นามิเบีย ถือเป็นอีกหนึ่งป่าประหลาดที่ สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวชมได้จำนวนไม่น้อย ป่าแห่งนี้อยู่ห่างจาก Keetmanshoop ไปทางตอนเหนือประมาณ 14 กิโลเมตร โดยต้นคีฟเวอร์นั้นถือเป็นพืชอายุยืนที่มีช่วงชีวิตเฉลี่ยประมาณ 350 ปี ปัจจุบันป่าแห่งนี้ถูกประกาศให้เป็น อนุสาวรีย์แห่งชาตินามิเบียไปแล้ว


ช่วงค่ำพาทุกท่านถ่ายรูปทางช้างเผือกที่ ป่าต้นคีฟเวอร์ (Quiver Tree Forest)


Overnight : QUIVER INN GUESTHOUSE *หรือเทียบเท่าDay 08 (18/04/2025)

WINDHOEK - WINDHOEK CHURCH (B/-/-)

09.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมและเตรียม CHECK OUT

10.00 น. จากนั้นออกเดินทางไปยังเมือง WINDHOEK เมืองหลวงของนามิเบีย เมืองเล็กๆที่สะอาด ปลอดภัย ที่มีชื่อเสียงด้านการค้าขนแกะเป็นอันดับต้นๆของโลก สถานที่ที่น่าสนใจเป็นโบสถ์ มีร้านอาหาร ร้านค้า สถานบันเทิง ร่วมทั้งโครงสร้างเมืองที่เป็น ระเบียบเป็นผลเนื่องมาจากสมัยยุคล่าอาณานิคมของเยอรมัน ส่งผลให้ประชากรที่นี่สามารถใช้ภาษาเยอรมันกันอย่างแพร่หลาย


รับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง

16.00 น. จากนั้นแวะผ่านชม โบสถ์ประจำเมือง (Windhoek Church) ตั้งอยู่กลางวงเวียน เป็นสัญลักษณ์ประจำเมือง และเป็นอาคารที่มีความสวยงาม ตั้งเด่นตระการตา

หลังจากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้งและเลือกซื้อของฝากตามอัธยาศัย


Overnight : TENBERGEN PENSION HOTEL *หรือเทียบเท่าDay 09 (19/04/2025)

WINDHOEK (B/-/-)

09.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมและเตรียม CHECK OUT

เพื่อเดินทางไปยังสนามบิน

10.00 น. สมควรแก่เวลา นำทุกท่านเดินทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติ ไฮซีคูตาโก

14.30 น. ออกเดินสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน Ethiopian Airlines เที่ยวบินที่ ET834 / ET628

(ใช้เวลาเดินทางทั้งหมด 17.45 ชั่วโมง) 1 stop

21.20 น. แวะพักเปลี่ยนเครื่องที่สนามบิน ADDIS ABABA เอธิโอเปีย

22.55 น. ออกเดินทางต่อไปยังประเทศไทย เที่ยวบินที่ ET628

(ใช้เวลาเดินทาง 9.20 ชั่วโมง)Day 10 (20/04/2025)

BANGKOK (-/-/-)

13.15 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิประเทศไทย


ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์
11 - 20 / 04 / 2025

Trip Highlights

- เที่ยวชมสัตว์และต้นไม้นานาพันธุ์แห่งดินแดนแอฟริกา
- ชมความงามที่น่าอัศจรรยของธรรมชาติที่สรรสร้างกับกลุ่มหินแกรนิตหัวโล้นอายุหลายล้านปี
- นอนโรงแรมสวยๆแทบทุกคืน
- ถ่ายภาพแสงเย็นของเนินทรายสีแดงแห่งทะเลทราย Namib
- ถ่ายภาพทางช้างเผือกสุดอลังการ
- เดินทางกับช่างภาพมืออาชีพ ได้รูปสวยๆทุกมุมแน่นอน
- ถ่ายภาพไม่เป็น ยินดีสอนให้

Review

⭐⭐⭐⭐⭐ 

" สวยดุจดั่งภาพวาด สวยไม่ไหวเชฟไม่ไหวเช่นกัน ขอบคุณ Roaming Travel มากนะคะ รูปสวยจนกดsaveไม่ไหวเลยค่ะ " >> Yadpiroon Kaewchoopan 


⭐⭐⭐⭐⭐ 

" ทำไมสวยแบบนี้ วิวสวย วิวหลักล้าน ไปเที่ยวที่สวยๆแล้วยังได้รูปสวยๆอีก ต้อง Roaming Travel เลยค่ะ " >> Naaming Wanrada 


⭐⭐⭐⭐⭐ 

" รูปเยอะมากช่างภาพส่งมา เลือกไม่ถูกต้องลงทุกรูปละ " >> Puk Rachadaporn

ราคา

99,000 THB

พักเดี่ยว +

20,000

ค่าทริปรวม
- ค่าประกันการเดินทาง 2,000,000 บาท
- ค่าเดินทางภายในประเทศโดยรถยนต์
- ค่าที่พักทั้งหมดตลอด 7 คืน
- SPITZKOPPEN LODGE 1 คืน
- BAY VIEW RESORT HOTEL NAMIBIA 2 คืน
- ELEGANT DESERT CAMP 1 คืน
- LUDERIRZ NEST HOTEL 1 คืน
- QUIVER INN GUESTHOUSE 1 คืน
- TENBERGEN PENSION HOTEL 1 คืน
- ค่าอาหารเช้า 6 มื้อ ตามที่ระบุในโปรแกรม
- ค่าเข้าสถานที่ต่างๆ และกิจกรรมตามที่ระบุในรายการ ดังนี้
- ค่าเข้า SPITZKOPPE
- ค่าเข้า MOON VALLEY
- ค่าเข้าและกิจกรรม WALVIS BAY
- ค่าเข้าและกิจกรรม SANDWICH HARBOUR
- ค่าเข้า SOSSUSVIEI
- ค่าเข้า GHOST TOWN THE DESERT
- ค่าเข้า QUIVER TREE FOREST
- ค่าช่างภาพ

ค่าทริปไม่รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบินทุกไฟล์ท (ระหว่างประเทศและในประเทศ)
- ค่าวีซ่า
- ค่าอาหารทุกมื้อ
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าเครื่องดื่ม , เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ค่าซิมโทรศัพท์ ฯลฯ
- ค่าใช้จ่ายจากน้ําหนักส่วนเกินของกระเป๋าเดินทาง ที่เกินจากทางสายการบินกําหนดไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
- และค่าอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในส่วนค่าทริปรวม

ขาไป 12 APR 2025 


BKK - ADD  ET609 01.50 - 06.30

ADD - WDH  ET835  08.35 - 13.20ขากลับ 19 APR 2025


WDH - ADD  ET834  14.30 - 21.20

ADD  - BKK  ET628  22.55 - 13.15 (+1)

การยกเลิกทริปโดยลูกค้า

  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 90 วัน คืนเงิน 50% ของเงินมัดจํา

  • ยกเลิกการเดินทางหลังจาก 90 วันก่อนการเดินทางขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจํา ยกเว้นเฉพาะค่าตั๋วเครื่องบินในกรณีที่สามารถทำ Refundได้บางส่วนตามเงื่อนไขของสายการบินนั้นๆ

  • ยกเลิกทริปเนื่องจากลูกค้ายื่นวีซ่าไม่ผ่าน ให้ดูวันการคืนมัดจำตามเวลาข้างต้นที่ได้เขียนไว้ในการยกเลิกทริปโดยลูกค้าในข้อใดก็ตามท่านสามารถหาคนมาเดินทางแทนได้โดยไม่มีการบวกเพิ่มใดๆจากทางเรา ยกเว้นแต่ค่าเปลี่ยนชื่อในสายการบิน หรือการเปลี่ยนแปลงที่มีค่าใช้จ่าย ลูกค้าต้องเป็นคนออกส่วนต่างตรงนี้เอง

 

การยกเลิกทริปโดยทางบริษัท

  • กรณีคนไม่ครบจำนวนที่กำหนดไว้ในการออกทริป ทางเราคืนเงินมัดจำให้ทั้งหมด

  • กรณีที่อาจจะเกิดเหตุอันตราย หรือมีข่าวร้ายแรง ซึ่งทำให้เดินทางไม่ได้ หรือถ้าเดินทางได้ก็อาจจะทำให้เกิดอันตราย ทางเราจะขอยกเลิกทริปและคืนเงินมัดจำให้บางส่วนในกรณีเกิดเหตุใกล้วันเดินทางเพราะทางเราอาจมีการจองที่พักหรือโอนจ่ายค่าไกด์ไว้แล้วตรงส่วนนั้นไม่สามารถคืนเงินได้ ส่วนค่าตั๋วเครื่องบิน จะคืนเงินค่าตั๋วเครื่องบินแค่ในกรณีที่สามารถทำ Refund ได้บางส่วน หรือตามเงื่อนไขของสายการบินนั้นๆ

 

หมายเหตุ

  • หากมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินโดยสายการบิน ซึ่งอาจเกิดจากสภาพอากาศที่แปรปรวนจนไม่สามารถเดินทางได้ การล่าช้าของสายการบินที่เกิดจากความผิดพลาดของสายการบินเอง เหตุการณ์ทางการเมือง ภัยธรรมชาติหรือปัจจัยอื่นๆที่มีผลกระทบต่อโปรแกรมการเดินทาง ทางบริษัทจะพยายามทดแทนหรือปรับเปลี่ยนตารางการบินให้ไม่กระทบต่อโปรแกรมการเดินทางเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ แต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อโปรแกรมการเดินทางจริงๆจนไม่สามารถควบคุมได้ ทางเราจะไม่รับผิดชอบหรือชดเชยค่าเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้น

  • บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ได้รับอนุญาติให้เดินทางเข้าประเทศ เนื่องจากอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย มีสิ่งของต้องห้ามไว้ในครอบครอง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่เจ้าหน้าที่พนักงานพิจารณาแล้วว่าไม่สมควรได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศนั้นๆ ทางบริษัทจะไม่มีการคืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด

  • บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้เดินทาง ทำสิ่งของสูญหาย ทรัพย์สินโดนโจรกรรม หรืออุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของผู้เดินทางเอง

  • หากมีการตกลงชำระค่าทริปเข้ามาไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไข และข้อตกลงอื่นๆของบริษัทแล้ว

  • หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป นับจนถึงวันที่เดินทางกลับเข้าประเทศไทย ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีหนังสือเดินทางมีอายุไม่ครบกำหนดการเดินทาง

การยกเลิกการเดินทางเนื่องจากสถานการณ์โควิด การปิดประเทศ การงดเดินทางจากสายการบิน บริษัทจะคืนเงินหลังจากหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไปแล้วตามจริง

bottom of page