top of page

119,000 THB

DOLOMITES X LAVENDER

20 - 30 / June / 2025

TourPlan

Day 01 20/06/2025

BANGKOK

21.00 น. คณะพบกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ ตรวจเช็คเอกสารและทำการเช็คอิน


Day 02 21/06/2025

MILAN - DUOMO


00.40 น. ออกเดินทางไปยัง สนามบินมิลาโนมัลเปนซา อิตาลี โดยสายการบิน

Thai Airways เที่ยวบินที่ TG940 (ใช้เวลาในการเดินทาง 11.55 ชั่วโมง) บินตรง (มีอาหารบริการบนเครื่อง)


07.35 น. เดินทางถึงสนามบินมิลาโนมัลเปนซา อิตาลี (MXP) ผ่านด่านตรวจคน

เข้าเมือง และรับสัมภาระ (เวลาที่อิตาลี ช้ากว่าเมืองไทย 5 ชั่วโมง)


10.30 น. นำทุกท่านเดินเล่นย่าน Duomo ซึ่งสามารถทานอาหารเย็นได้ย่านนี้เช่นกัน

หรือท่านไหนจะกลับไปพักผ่อนที่โรงแรมก็สามารถทำได้


อิสระช้อปปิ้งที่ Galleria Vittorio Emanuele II ที่ตั้งอยู่ทางฝั่งขวาของมหาวิหารมิลานเป็นห้างสรรพสินค้าที่เก่าแก่ที่สุดในอิตาลี โดยสร้างขึ้นในปี1877มากมายด้วยร้านค้า ร้านอาหารมากมายในอาคารขนาด 4 ชั้น สองข้างทางเดินกว้างที่โดดเด่นมากก็คือหลังคาทรงโดมเป็นกระจกใส ทําให้ สามารถช้อปปิ้งได้ในทุกสภาพอากาศ


Overnight : Windsor Hotel Milano หรือเทียบเท่าDay 03 22/06/2025

MILAN - DOLOMITE - ORTISEI


05.00 น. พาทุกท่านเดินทางไป ถ่ายภาพแสงเช้าที่ Duomo di Milano

(ถ้าอยากได้ภาพถ่ายไม่ติดคน แนะนำต้องมาแต่เช้า)


07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม


จากนั้นออกเดินทางไปยัง เขตอุทยาน Dolomites โดยจะแวะถ่ายภาพที่แรก

ที่ Lago di Carezza ทะเลสาบที่เขาว่ากันว่านั่งมองทั้งวันก็ไม่เบื่อ


12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

12.30 น. Gardena Pass (ใช้เวลาที่นี่ ประมาณ 2 ชั่วโมง)


14.00 น. จากนั้นเดินทางต่อไปยังเมือง Ortisei เพื่อเข้าที่พัก

Overnight. : Hotel Garni Snaltnerhof หรือเทียบเท่า.


Day 04 23/06/2025

ALPE DI SIUSI - SECEDA - FUNES - SANTA MAGDALENA


03.00 น. เดินทางออกตั้งเช้ามืด เพื่อถ่ายภาพพระอาทิตย์ขึ้นที่ Alpe Di Siusi

 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที)

09.00 น. กลับมารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม เนื่องจากตื่นเช้ามาก

หลังทานอาหารเช้า เราจะปล่อยให้ทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย.


11.00 น. เราจะขึ้นกระเช้าอีกฝั่งเพื่อไปยัง Seceda จะมีเดินบนเขาพอประมาณ

[ ควรใส่รองเท้าผ้าใบ ]


16.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ ทางขึ้นกระเช้า


16.30 น. ออกเดินทางไปยังเมือง Funes เพื่อ ถ่ายภาพโบสถ์

และเทือกเขาโดโลไมต์ ซึ่งมุมนี้ถือเป็นจุดที่เป็น Iconic ของที่นี่.


17.00 น. รับประทานอาหารเย็นที่เมือง Funes  

จากนั้นเราจะ ถ่ายแสงเย็นกันที่ Santa Magdalena (จุดนี้จะต้องเดินทางที่จอดรถ เป็นระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร)Overnight. : Hotel Garni Snaltnerhof หรือเทียบเท่า.Day 05 24/06/2025

ORTISEI - LAGO DI BRAIES - CINQUE TORRI - GIAU PASS CORTINA


03.00 น. วันนี้เราจะตื่นกันแต่เช้า เพื่อเดินทางไปยัง Lago di Braies เพื่อถ่ายแสง

เช้าในช่วงเช้า คนจะน้อยมาก และลมไม่แรง ทำให้เราได้บรรยากาศที่เงียบสงบ น้ำนิ่ง

เหมาะแก่การพายเรือเล่นที่นี่อีกด้วย


09.00 น. จากนั้นกลับที่พัก มารับประทานอาหารที่โรงแรม และเช็คเอาท์ เดินทางต่อไปยังเมือง Cortina


12.00 น. รับประทานอาหารกลางที่วัน Cortina เดินเล่นถ่ายภาพในเมือง


13.00 น. จากนั้นเดินทางไปยัง Cinque Torri เราจะเห็นจุดที่เป็น ยอดเขา 5 ยอด

ที่เรียกกันว่า 5 Torri จากจุดนี้ ซึ่งเราจะนั่ง Chair Lift ขึ้นไปจากนั้นเดินทางต่อไปที่ Giau Pass 

(ใครที่มีโดรน สามารถเก็บภาพถนนสวยๆของที่นี่ได้)


Overnight : B&B Hotel Passo Tre Croci Cortina หรือเทียบเท่า


Day 06 25/06/2025

LAKE MISURINA - LAGO ANTORNO - TRI CIME - CORTINA

07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก

08.00 น. ถ่ายแสงเช้ากันที่ Lake Misurina และ Lago Antorno

จากนั้นเดินทางเข้า Tre Cime (จากจุดนี้ต้องเดินเท้ากันประมาณ 2 ชั่วโมง)

ระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร (ไปและกลับ) ทางทีมงานเตรียมน้ำและอาหารทานเล่นไว้ให้ระหว่างทางเดิน 


เราจะทานอาหารกลางวันกันบนเขา (มีร้านอาหาร) 


เมื่อถ่ายวิวด้านบนเสร็จเสร็จครบทุกมุมแล้ว เราจะเดินกลับ

รับประทานอาหารเย็นที่เมือง Cortina

Overnight : B&B Hotel Passo Tre Croci Cortina หรือเทียบเท่า


Day 07 26/06/2025

CORTINA - TURIN


09.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก และเช็คเอาท์


10.00 น. ออกเดินทางสู่ เมือง Turin (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง)


16.00 น. เดินทางถึงเมือง Turin เป็นเมืองใหญ่ มีร้านอาหารไทย

ซึ่งสามารถทานได้ ไม่ไกลจากโรงแรมที่พัก เดินชม บรรยากาศและแวะถ่ายรูปกับสถาปัตยกรรมในเมือง


Overnight : Hotel Concord  หรือเทียบเท่าDay 08 27/06/2025

TURIN - CHIESA DI SANTA MARIA DEL MONTE DEI CAPPUCCINI VANSOLE


07.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก และเช็คเอาท์


08.00 น. ก่อนออกจากเมืองตูริน แวะถ่ายภาพที่จุดชมวิวของเมืองที่

Chiesa di Santa Maria del Monte dei Cappuccini


12.00 น. เดินทางจาก Turin เข้าสู่เมือง Valensole (ใช้เวลาในการเดินทาง 4 ชั่วโมง)

เราจะถ่ายภาพจุดแรกของทุ่งลาเวนเดอร์ที่ทางเข้าหมู่บ้าน Valensole 


เราจะถ่ายภาพจุดแรกของทุ่งลาเวนเดอร์ที่ทางเข้าหมู่บ้าน Valensole

Overnight : ibis Manosque Cadarache หรือเทียบเท่าDay 09 28/06/2025

VALENSOLE - L'OCCITANE EN PROVENCE MARSEILLE -BASILICA OF NOTRE-DAME OF LA GARDE


04.00 น. ออกเดินทางไป ถ่ายภาพแสงเช้าที่ทุ่งลาเวนเดอร์08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม


10.00 น. แวะที่ L'OCCITANE EN PROVENCE ร้าน ขาย L'OCCITANE ขนาดใหญ่ 

ราคาถูกกว่าไทยมาก สามารถซื้อเป็น ของฝากได้


11.00 น. เดินทางไปเที่ยวที่ Marseille ซึ่งเป็นเมืองท่าขนาดใหญ่ มีชอป

แบรนด์เนมหลากหลาย (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) โดยเราจะแวะที่แรกที่

Basilica of Notre-Dame of la Garde


13.00 น. พาทุกท่านสู่ย่านใจกลางเมือง ย่านช้อปปิ้ง มีทั้ง

Hermes , Gucci , Louis Vuitton และอื่นๆอีกมากเลย และ. สามารถเลือกทานอาหารกลางวันได้ตามอัธยาศัย


17.00 น. เดินทางกลับเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัทยาศัย

Overnight : Ibis Marseille Marignane Technopole หรือเทียบเท่าDay 10 29/06/2025

MARSEILLE - PARIS CHARLES DE GAULLE AIRPORT - BANGKOK


02.30 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก และเช็คเอาท์


03.00 น. (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 15 นาที) เดินทางถึงสนามบิน

Marseille Airport


06.00 น. ออกเดินทางไปยัง. สนามบินชาร์ลเดอโกล (CDG) 

โดยสายการบิน Airfrance เที่ยวบินที่ AF7343 

(ใช้เวลาเดินทาง1.35 ชั่วโมง)


07.35 น. เดินทางถึงสนามบินชาร์ลเดอโกล (CDG) ประเทศฝรั่งเศส


13.40 น. ออกเดินทางไปยังประเทศไทย โดยสายการบิน Thai Airways

 เที่ยวบินที่  TG931 (ใช้เวลาเดินทาง11.15 ชั่วโมง)


Day 11 30/06/2025

BANGKOK


05.55 น. เดินทางถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ
โหลดโปรแกรมทัวร์ Dolomite x Lavender 2025

Trip Highlights

- Galleria Vittorio Emanuele II ที่ตั้งอยู่ทางฝั่งขวาของมหาวิหารมิลาน
- Duomo di Milano
- อุทยาน Dolomits โดยจะแวะถ่ายภาพที่แรกที่ Lago di Carezza
- แวะชม Gardena Pass
- ถ่ายภาพแสงเช้า Alpe Di Siusi
- แวะถ่ายภาพ Santa Magdalena
- Lago di Braies เพื่อถ่ายแสงเช้า
- Cinque Torri
- Giau Pass 
- จุดชมวิวของเมืองที่ Chiesa di Santa Maria del Monte dei Cappuccini
- ถ่ายภาพจุดแรกของทุ่งลาเวนเดอร์ที่ทางเข้าหมู่บ้าน Valensole
- ไปเที่ยวที่ Marseille 

Review

⭐⭐⭐⭐⭐

" สวยมากค่า Confirm ❤️ " >> Yingyadpiroon22

⭐⭐⭐⭐⭐

" งดงามมากค่ะ ทริปต่อไปต้องมาแล้ว🤟❤️ " >> ppuk_rc

⭐⭐⭐⭐⭐

" ได้ไปร่วมทริปในปีนี้/2024 มาแล้วค่ะ

ช่างภาพมืออาชีพจริงๆได้รูปสวยๆเยอะมากค่ะ " >> Patchara Pornyuthapong

ราคา

119,000 THB

พักเดี่ยว +

37,500

ค่าทริปรวม

- ค่าประกันการเดินทาง 2,00,000 บาท
- ค่าเดินทางโดยรถยนต์ภายในประเทศอิตาลีและฝรั่งเศษตลอดทั้งทริป
- ค่าที่พักทั้งหมดตลอดทริปทั้งหมด 8 คืน
- ค่าเข้าสถานที่และค่ากิจกรรมที่ระบุในโปรแกรม ดังนี้ กระเช้าที่ Seceda , กระเช้าที่ Cortina , เรือที่ Lago di Braies
- อาหารเช้า 8 มื้อ
- ค่าช่างภาพ

ค่าทริปไม่รวม

- ตั๋วเครื่องบิน
- วีซ่า
- ค่าอาหารมื้อกลางวัน และมื้อเย็น
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าเครื่องดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ค่าซิมโทรศัพท์ ฯลฯ
- ค่าใช้จ่ายจากน้ําหนักส่วนเกินของกระเป๋าเดินทางที่เกินจากทางสายการบินกําหนด
- และค่าอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในส่วนค่าทริป)

ไฟล์ทบินแนะนำ


ขาไป

21 JUN 2025  TG940   BKK - MXP    00.40  -  07.35


ขากลับ

29 JUN 2025  TG931     CDG - BKK    13.40  -  05.55 (+1)


ภายในประเทศ

29 JUN 2025   AF7343   MRS - CDG   06.00 - 07.35

การยกเลิกทริปโดยลูกค้า

  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 90 วัน คืนเงิน 50% ของเงินมัดจํา

  • ยกเลิกการเดินทางหลังจาก 90 วันก่อนการเดินทางขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจํา ยกเว้นเฉพาะค่าตั๋วเครื่องบินในกรณีที่สามารถทำ Refundได้บางส่วนตามเงื่อนไขของสายการบินนั้นๆ

  • ยกเลิกทริปเนื่องจากลูกค้ายื่นวีซ่าไม่ผ่าน ให้ดูวันการคืนมัดจำตามเวลาข้างต้นที่ได้เขียนไว้ในการยกเลิกทริปโดยลูกค้าในข้อใดก็ตามท่านสามารถหาคนมาเดินทางแทนได้โดยไม่มีการบวกเพิ่มใดๆจากทางเรา ยกเว้นแต่ค่าเปลี่ยนชื่อในสายการบิน หรือการเปลี่ยนแปลงที่มีค่าใช้จ่าย ลูกค้าต้องเป็นคนออกส่วนต่างตรงนี้เอง

 

การยกเลิกทริปโดยทางบริษัท

  • กรณีคนไม่ครบจำนวนที่กำหนดไว้ในการออกทริป ทางเราคืนเงินมัดจำให้ทั้งหมด

  • กรณีที่อาจจะเกิดเหตุอันตราย หรือมีข่าวร้ายแรง ซึ่งทำให้เดินทางไม่ได้ หรือถ้าเดินทางได้ก็อาจจะทำให้เกิดอันตราย ทางเราจะขอยกเลิกทริปและคืนเงินมัดจำให้บางส่วนในกรณีเกิดเหตุใกล้วันเดินทางเพราะทางเราอาจมีการจองที่พักหรือโอนจ่ายค่าไกด์ไว้แล้วตรงส่วนนั้นไม่สามารถคืนเงินได้ ส่วนค่าตั๋วเครื่องบิน จะคืนเงินค่าตั๋วเครื่องบินแค่ในกรณีที่สามารถทำ Refund ได้บางส่วน หรือตามเงื่อนไขของสายการบินนั้นๆ

 

หมายเหตุ

  • หากมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินโดยสายการบิน ซึ่งอาจเกิดจากสภาพอากาศที่แปรปรวนจนไม่สามารถเดินทางได้ การล่าช้าของสายการบินที่เกิดจากความผิดพลาดของสายการบินเอง เหตุการณ์ทางการเมือง ภัยธรรมชาติหรือปัจจัยอื่นๆที่มีผลกระทบต่อโปรแกรมการเดินทาง ทางบริษัทจะพยายามทดแทนหรือปรับเปลี่ยนตารางการบินให้ไม่กระทบต่อโปรแกรมการเดินทางเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ แต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อโปรแกรมการเดินทางจริงๆจนไม่สามารถควบคุมได้ ทางเราจะไม่รับผิดชอบหรือชดเชยค่าเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้น

  • บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ได้รับอนุญาติให้เดินทางเข้าประเทศ เนื่องจากอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย มีสิ่งของต้องห้ามไว้ในครอบครอง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่เจ้าหน้าที่พนักงานพิจารณาแล้วว่าไม่สมควรได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศนั้นๆ ทางบริษัทจะไม่มีการคืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด

  • บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้เดินทาง ทำสิ่งของสูญหาย ทรัพย์สินโดนโจรกรรม หรืออุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของผู้เดินทางเอง

  • หากมีการตกลงชำระค่าทริปเข้ามาไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไข และข้อตกลงอื่นๆของบริษัทแล้ว

  • หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป นับจนถึงวันที่เดินทางกลับเข้าประเทศไทย ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีหนังสือเดินทางมีอายุไม่ครบกำหนดการเดินทาง

การยกเลิกการเดินทางเนื่องจากสถานการณ์โควิด การปิดประเทศ การงดเดินทางจากสายการบิน บริษัทจะคืนเงินหลังจากหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไปแล้วตามจริง

bottom of page