top of page

GRAND TURKEY 
7 Days 5 Nights

ทริปเที่ยวชมเสน่ห์ของประเทศตุรกี ขึ้นบอลลูน ถ่ายรูปตามรอยมุมสวยใน Instagram 

12 - 18 ตุลาคม 2566 : รับ 6 ที่

Cappadocia-5.jpg
a-couple-in-love-against-the-background-of-flying-2021-10-29-15-11-33-utc.jpg
goreme-cappadocia-turkey-view-of-the-evening-ci-2021-09-03-05-20-17-utc.jpg
cappadocia-terrace-balloons-flying-2022-11-12-09-42-57-utc.jpg
amazing-sunset-over-cappadocia-beautiful-color-ba-2021-08-29-09-43-39-utc.jpg

HIGHLIGHTS

- ปราสาทปุยฝ้าย Cotton Castle

- ชมบอลลูนที่เมือง Cappadocia

- นอนโรงแรมหรู ดูวิวบอลลูน
กิจกรรมขี่ม้าชมวิวเมือง Gerome

TRIP RATING

- ที่พัก :  ดีมาก
- อาหาร : ปานกลาง / เน้นเครื่องเทศ สไตล์ตุรกี เช่น เคบับ, พิซซ่า, เนื้อสัตว์จะไม่มีเนื้อหมู  
- ความฟิตของร่างกาย : ปานกลาง

Day 01 ( 12/10/2023 ) 
Bangkok

เวลา 19.00 น. ผู้ร่วมทริปทุกท่านพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ทีมงาน Roamingtravel ให้การต้อนรับพร้อมอธิบายรายละเอียดการเดินทาง

จากนั้นออกเดินทางจากท่าอาศยานสุวรรณภูมิเวลา 22.55 น.
ไปยังท่าอากาศยานอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยจะถึง
เวลา 05.10 น. และต่อเครื่องไปยัง Denizli Çardak Airport

ในเวลา 06.30 น.

Day 02 ( 13/10/2023 )
Pamukkale
 

เดินทางถึง Denizli Çardak Airport 07.35 น. ผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อย จากนั้นพาทุกท่านรับกระเป๋า
หัวหน้าทัวร์เช่ารถและออกเดินทางสู่ Pamukkale โดยจะใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง

 

จากนั้นพาทุกท่านแวะถ่ายรูปที่ ปราสาทปุยฝ้าย
(Cotton Castle) มรดกโลกทางธรรมชาติ เกิดจากน้ำพุร้อน
ที่มีแร่แคลเซียมคาร์บอเนต ทำให้เกิดเป็นสีขาวเกาะบนหิน
ไหลลดหลั่นกันลงมาเป็นชั้นส่งประกายสะท้อนกับแสงแดด


จากนั้นไปถ่ายแสงบ่ายที่ Antique Pool
หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย และแวะกลับไปถ่ายภาพ

แสงเย็นที่ Cotton Castle
 

Overnight :  Pamukkale Melrose Viewpoint Suites คืนที่ 1

Day 03 (14/10/2023)
Konya-Cappadocia-Gerome

 

ในช่วงเช้าไปถ่ายพระอาทิตย์ขึ้นที่ Cotton Castle อีกครั้ง

หลังจากนั้น รับประทานอาหารเช้าและขับรถจาก Pamukale
ไปยังสนามบิน İzmir Adnan Menderes Airport
(โดยใช้เวลาขับรถประมาณ 3 ชั่วโมง)

เดินทางไปยัง Kayseri Erkilet International Airport ซึ่งอยู่ใกล้เมือง Cappadocia โดยจะถึงเวลา 19.40


เดินทางถึงสนามบิน Kayseri Erkilet International Airport และออกเดินทางไปยังเมือง Cappadocia

 

เมื่อถึงเมือง Cappadocia พาทุกท่านเข้า Check-in ณ ที่พัก

 

​Overnight :  Jacob's Cave Suites - Cappadocia คืนที่ 2

Day 04 (15/10/2023)

Gerome - Love Valley - Rose Valley


ช่วงเช้าเราจะถ่ายแสงเช้ากับบอลลูน ณ โรงแรม
และบริเวณที่พัก จากนั้นรับประทานอาหารเช้าและเช็คเอาท์
ออกจากที่พัก

ช่วงเย็นไปถ่ายภาพแสงเย็นที่ Sunset Hill Gerome (Gerome Sunset Point)
 

Highlights

 • Galerie ikman (ร้านขายพรม)

 • Love Valley

 • Rose Valley

 • Deverent (Pink) Valley

   

​Overnight : Koza Cave Hotel คืนที่ 3

Day 05 (16/10/2023)
Gerome - Keyseri

 

พาทุกท่านไปขึ้นบอลลูน โดยให้ลูกทัวร์เลือกว่าจะไปขึ้นบอลลูนหรือออกไปถ่ายตรงจุดชมวิวที่มีบอลลูน
เสร็จแล้วกลับมารับประทานอาหารเช้าและเช็ตเอาท์
ออกจากโรงแรม

จากนั้น พาทุกท่านไปทำ กิจกรรมขี่ม้าชมวิวเมือง Gerome Lucky Horse Ranch 


ในช่วงบ่ายจะพาทุกท่านไปถ่ายรูปที่ Goreme Open Air Museum และ Uchisar Castle


จากออกจากเมือง Gerome ไปยังสนามบิน Kerseri มุ่งหน้าสู่เมือง Istanbul ( ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง )
เมื่อเดินทางถึง รับประทานอาหารเย็นและ Check-in

เข้าที่พัก


 

​Overnight : Florina Hotel คืนที่ 4

Day 6 (17/10/2023)
IStanbul


วันนี้เราจะเที่ยวชมเมือง Istanbul เต็มวัน

เมื่อรับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก และ เช็คเอาท์ เสร็จแล้ว
เดินทางไปถ่ายที่ตลาดโคมไฟ The Grand Bazaarและต่อด้วย มัสยิด Suleymaniye Mosque

จากนั้นพาทุกท่านเดินทางไปยัง มัสยิดสีน้ำเงิน
The Blue Mosque และ พระราชวัง Dolmabahce Palace

หลังจากรับประทานอาหารกลางวัน ช่วงบ่ายเดินทางไปยัง Topkapı Palace เพื่อเดินเที่ยวถ่ายรูป
หลังจากนั้นแวะช้อปปิ้งตามอัธยาศัยที่
Taksim Square Istiklal Street

 

จากนั้นเวลา 19.00 น. เดินทางไปสนามบิน Istanbul เพื่อเตรียมเดินทางกลับ

Day 07 (18/10/2023)
IStanbul  -  Bangkok

 

เดินทางออกจากสนามบิน Istanbul ในเวลา 01.45 น.

เดินกลับประเทศไทย และจะถึงสนามบินสุวรรณภูมิ
ในเวลา 15.25 น.

Cappadocia-5.jpg

79,900 THB

 

ค่าทริปรวม​

 • Leader Trip

 • ค่าบริการถ่ายภาพตลอดทั้งทริป

 • ประกันการเดินทาง 1,500,000 บาท

 • ค่าเดินทางโดยรถยนต์ทั้งหมด

 • ที่พักระดับ 3 ดาวหรือเทียบ เท่าทั้งหมด 8 คืน

 • ค่าเข้าสถานที่

 • อาหารเช้า

ค่าทริปไม่รวม

 • ตั๋วเครื่องบินทุกไฟล์ท (ระหว่างประเทศและในประเทศ)

 • วีซ่า

 • ค่าอาหารกลางวันและเย็น

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าเครื่องดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์   ค่าซิมโทรศัพท์ ฯลฯ

 • ค่าใช้จ่ายจากน้ําหนักส่วนเกินของกระเป๋าเดินทางที่เกินจากทางสายการบินกําหนด

 • และค่าอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในส่วนค่าทริปรวม

Flights บินแนะนำ

Bangkok - Istanbul

สายการบิน Turkish Airlines

ไฟล์ทขาออก วันที่ 12/10/2023

เวลา 22.55 น. 

เดินทางถึง 05.10 น.

Istanbul - Bangkok

สายการบิน Turkish Airlines

ไฟล์ทขาเข้า วันที่ 17/10/2023

เวลา 01.45 น. (ตีหนึ่ง สี่สิบห้า)

เดินทางถึงประเทศไทย 15.25 น. 
ในวันที่ 18/10/2023

Istanbul - Denizil

สายการบิน Turkish Airlines

วันที่ 13/10/2023

เวลา 06.30 น.

เดินทางถึง 07.35 น.

Kayseri - Istanbul

สายการบิน Turkish Airlines

วันที่ 16/10/2023

เวลา 18.15 น.

เดินทางถึง 19.45 น.

การยกเลิกทริปโดยลูกค้า

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 90 วัน คืนเงิน 50% ของเงินมัดจํา

 • ยกเลิกการเดินทางหลังจาก 90 วันก่อนการเดินทางขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจํา ยกเว้นเฉพาะค่าตั๋วเครื่องบินในกรณีที่สามารถทำ Refundได้บางส่วนตามเงื่อนไขของสายการบินนั้นๆ

 • ในกรณีที่ยกเลิกทริปเนื่องจากลูกค้ายื่นวีซ่าไม่ผ่านบริษัทจะทำการคืนมัดจำตามเงื่อนไขของการยกเลิกการออกเดินทาง

 

การยกเลิกทริปโดยทางบริษัท

 • กรณีคนไม่ครบจำนวนที่กำหนดไว้ในการออกทริป ทางเราคืนเงินมัดจำให้ทั้งหมด

 • กรณีที่อาจจะเกิดเหตุอันตราย หรือมีข่าวร้ายแรง ซึ่งทำให้เดินทางไม่ได้ หรือถ้าเดินทางได้ก็อาจจะทำให้เกิดอันตราย ทางเราจะขอยกเลิกทริปและคืนเงินมัดจำให้บางส่วนในกรณีเกิดเหตุใกล้วันเดินทางเพราะทางเราอาจมีการจองที่พักหรือโอนจ่ายค่าไกด์ไว้แล้วตรงส่วนนั้นไม่สามารถคืนเงินได้ ส่วนค่าตั๋วเครื่องบิน จะคืนเงินค่าตั๋วเครื่องบินแค่ในกรณีที่สามารถทำ Refund ได้บางส่วน หรือตามเงื่อนไขของสายการบินนั้นๆ

 

หมายเหตุ

 • หากมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินโดยสายการบิน ซึ่งอาจเกิดจากสภาพอากาศที่แปรปรวนจนไม่สามารถเดินทางได้ การล่าช้าของสายการบินที่เกิดจากความผิดพลาดของสายการบินเอง เหตุการณ์ทางการเมือง ภัยธรรมชาติหรือปัจจัยอื่นๆที่มีผลกระทบต่อโปรแกรมการเดินทาง ทางบริษัทจะพยายามทดแทนหรือปรับเปลี่ยนตารางการบินให้ไม่กระทบต่อโปรแกรมการเดินทางเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ แต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อโปรแกรมการเดินทางจริงๆจนไม่สามารถควบคุมได้ ทางเราจะไม่รับผิดชอบหรือชดเชยค่าเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้น

 • บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ได้รับอนุญาติให้เดินทางเข้าประเทศ เนื่องจากอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย มีสิ่งของต้องห้ามไว้ในครอบครอง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่เจ้าหน้าที่พนักงานพิจารณาแล้วว่าไม่สมควรได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศนั้นๆ ทางบริษัทจะไม่มีการคืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด

 • บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้เดินทาง ทำสิ่งของสูญหาย ทรัพย์สินโดนโจรกรรม หรืออุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของผู้เดินทางเอง

 • หากมีการตกลงชำระค่าทริปเข้ามาไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไข และข้อตกลงอื่นๆของบริษัทแล้ว

 • หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป นับจนถึงวันที่เดินทางกลับเข้าประเทศไทย ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีหนังสือเดินทางมีอายุไม่ครบกำหนดการเดินทาง

การยกเลิกการเดินทางเนื่องจากสถานการณ์โควิด การปิดประเทศ การงดเดินทางจากสายการบิน บริษัทจะคืนเงินหลังจากหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไปแล้วตามจริง

bottom of page