top of page

154,900 THB

SAUDI ARABIA

13 - 19 / March / 2024

TourPlan

Day 1 13/3/2024

BKK-Jeddah

15.00 น. คณะพบกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ ตรวจเช็คเอกสารและทำการเช็คอิน

18:05 น. เดินทางออกจากสนามบินสุวรรณภูมิโดยสายการบิน Thai airways

23.00 น. เดินทางถึง King Abdulaziz International Airport

23.30 น. เข้าพักที่โรงเเรม Crowne plaza jeddah

Overnight : Crowne plaza jeddah *หรือเทียบเท่า


Day 2 14/3/2024

Jeddah-Al Ula

07.30 น. Check-out ออกจากโรงเเรมเดินทางไปสนามบิน

07.45 น. เดินทางถึงสนามบินพร้อม Check in

09.40 น. เดินทางต่อโดยสายการบินSaudi airline ต่อไปที่ AlUla International Airport

11.00 น. เดินทางถึง AlUla International Airport

12.00 น. เดินทางเข้าที่พัก และ Check - in

14.00 น. เช็คอินที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย

16.00 น. ออกเดินทางไปยัง Old town market Al Ula Old town market Al Ula เป็นตลาดแห่งอารยะธรรมพื้นที่เมืองเก่าที่เต็มไปด้วยบ้านที่เป็นอิฐโคลน และโอเอซิสขนาดใหญ่ ผู้คนส่วนมากจะมาเดินซื้อเครื่องหอมกันที่นี่ และยังมีร้านอาหารมากมายให้ได้เลือกลิ้มลอง

18.30 น. รับประทานอาหารเย็นที่ Elephant Rocks

Overnight : Caravan Habitas hotel *หรือเทียบเท่า


Day 3 15/3/2024

Al Ula

06.00 น. ถ่ายแสงเช้าบริเวณ และรอบๆที่พัก

09.00 น. รับประมานอาหารเช้า ณ ที่พัก และพักผ่อนหรือถ่ายรูปตามอัธยาศัย

12.00 น. Check - Out ออกจากที่พัก และออกเดินทางไปยัง Habitas hotel AlUla

14.00 น. Check - in เข้าที่พักและพักผ่อนตามอัธยาศัย

17.00 น. รับประทานอาหารเย็น พร้อมถ่ายวิวพระอาทิตย์ตก ณ Tamburin cafe

Overnight : Habitas Hotel AlUla *หรือเทียบเท่า


Day 4 16/3/2024

Harrat View Point - Hegra Night After Dark

06.00 น. ถ่ายแสงเช้าบริเวณสระว่ายน้ำและรอบๆบริเวณโรงแรม

09.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

11.00 น. ออกเดินทางไปยัง Harrat view point เป็นจุดชมทัศนียภาพของเมืองเก่า ที่น่าหลงไหลและสวยงาม หากมีเวลาในตอนเย็นสามารถกลับมาถ่ายซ้ำแสงเย็นที่นี่ได้

14.00 น. กลับมาพักรับประทาอาหารที่โรงแรมพร้อมพักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 น. เดินทางไปชมทัวร์แสงไฟยามค่ำคืนที่ Hegra Night After Dark ที่เป็นหนึ่งในโบราณสถานที่จัดแสดงซากอารยธรรมที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้ และยังมีกิจกรรมที่ให้สำรวจพื้นที่รอบๆสุสานไปพร้อมกับไกด์ท้องถิ่น

Overnight : Habitas Hotel AlUla *หรือเทียบเท่า


Day 5 17/3/2024

Maraya mirror building

09.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

10.00 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยหรือถ่ายรูปตามบริเวณรอบๆโรงแรม

12.00 น. Check - Out ออกจากที่พัก และออกเดินทางไปยัง Banyan Tree AlUla

13.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง ณ ที่พักพร้อม Check - in และพักผ่อนตามอัธยาศัย

17.00 น. ถ่ายแสงเย็น ณ ที่พัก

19.00 น. เดินทางไปรับประทานอาหารค่ำที่ Maraya mirror building ซึ่งเป็นอาคารกระจกที่ตั้งตระการตาอยู่กลางทะเลทราย ซึ่งจะสะท้อนภาพทะเลทรายโดยรอยเสมือนว่าตึกนี้กำลังล่องหนอยู่

Overnight : Banyan Tree AlUla *หรือเทียบเท่า


Day 6 18/3/2024

Rainbow Rock-Jeddah

06.00 น. ถ่ายแสงเช้าบริเวณสระว่ายน้ำและรอบๆบริเวณโรงแรม

09.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม และพักผ่อนตามอัธยาศัย

12.00 น. Check - Out ออกจากที่พัก และออกเดินทางไปยัง Rainbow rock เป็นหินที่มีลักษณะโค้งคล้ายๆกับสายรุ้งที่เกินขึ้นเองตามธรรมชาติ

14.00 น. เดินทางไปยังสนามบิน AlUla International Airport เพื่อเดินทางกลับ Jeddah

16.40 น. ออกเดินทางจาก AlUla International Airport ไปยังสนามบิน King Abdulaziz International Airport โดยจะถึงเวลาประมาณ 18.10


Day 7 19/3/2024

Jeddah - BKK

00.10 น. ออกเดินทางจาก King Abdulaziz International Airport ไปยังประเทศไทย โดยจะถึงเวลาประมาณ 12.00

12.00 น. เดินถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ


โหลดโปรแกรมทัวร์ Group 1
13 - 19 / March / 2024

โหลดโปรแกรมทัวร์ Group 2
-

Trip Highlights

- ​พักโรงแรมหรู วิวปัง ทุกคืน
-  ชมธรรมชาติ และโบราณสถานที่สวยงาม และ Unseen
- Hegra Night อีกหนึ่งงานไลท์อัพที่สวยที่สุดในปัจจุบัน
-  Maraya Mirror Building ตึกกระจกที่ตั้งตระหง่านกลางทะเลทราย

Review

⭐⭐⭐⭐⭐ 

" สวยดุจดั่งภาพวาด สวยไม่ไหวเชฟไม่ไหวเช่นกัน ขอบคุณ Roaming Travel มากนะคะ รูปสวยจนกดsaveไม่ไหวเลยค่ะ " >> Yadpiroon Kaewchoopan 


⭐⭐⭐⭐⭐ 

" ทำไมสวยแบบนี้ วิวสวย วิวหลักล้าน ไปเที่ยวที่สวยๆแล้วยังได้รูปสวยๆอีก ต้อง Roaming Travel เลยค่ะ " >> Naaming Wanrada 


⭐⭐⭐⭐⭐ 

" รูปเยอะมากช่างภาพส่งมา เลือกไม่ถูกต้องลงทุกรูปละ " >> Puk Rachadaporn

ราคา

154,900 THB

พักเดี่ยว +

62,000

ค่าทริปรวม
- Leader Trip
- ค่าบริการถ่ายภาพตลอดทั้งทริป
- ประกันการเดินทาง 1,500,000 บาท
- ค่าเดินทางโดยรถยนต์ทั้งหมด
- โรงแรมที่พักสุดหรูระดับ 5 ดาว 6 คืน
- อาหารเช้า
- ค่าวีซ่า
- ค่าเข้าสถานที่
- ค่าทัวร์ท้องถิ่น

ค่าทริปไม่รวม
- ตั๋วเครื่องบิน
- ค่าอาหารกลางวันและเย็น
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าเครื่องดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ค่าซิมโทรศัพท์ ฯลฯ
- ค่าใช้จ่ายจากนํ้าหนักส่วนเกินของกระเป๋า เดินทางที่เกินจากทางสายการบินกําหนด
- และค่าอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในส่วนค่าทริปรวม

Flights บินแนะนํา ระหว่างประเทศ

Bangkok - Jeddah
Thai Airways
ไฟล์ทขาออก วันที่ 13/03/2024 

ออกเดินทางเวลา 18.05 น. เดินทางถึงเวลา 23.00 น.


Jeddah - Bangkok 

Thai Airways
ไฟล์ทวันที่ 19/03/2024 

ออกเดินทางเวลา 00.10 น. เดินทางถึงเวลา 12.00 น.


Flights บินแนะนํา ในประเทศ

Jeddah - AlUla
Saudi Airways
ไฟล์ทขาออก วันที่ 14/03/2024 

ออกเดินทางเวลา 09.40 น. เดินทางถึงเวลา 11.10 น.


Al Ula - Jeddah
Saudi Airways 

ไฟล์ทวันที่ 18/03/2024 

ออกเดินทางเวลา 16.40 น. เดินทางถึงเวลา 18.10 น.

การยกเลิกทริปโดยลูกค้า

  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 90 วัน คืนเงิน 50% ของเงินมัดจํา

  • ยกเลิกการเดินทางหลังจาก 90 วันก่อนการเดินทางขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจํา ยกเว้นเฉพาะค่าตั๋วเครื่องบินในกรณีที่สามารถทำ Refundได้บางส่วนตามเงื่อนไขของสายการบินนั้นๆ

  • ยกเลิกทริปเนื่องจากลูกค้ายื่นวีซ่าไม่ผ่าน ให้ดูวันการคืนมัดจำตามเวลาข้างต้นที่ได้เขียนไว้ในการยกเลิกทริปโดยลูกค้าในข้อใดก็ตามท่านสามารถหาคนมาเดินทางแทนได้โดยไม่มีการบวกเพิ่มใดๆจากทางเรา ยกเว้นแต่ค่าเปลี่ยนชื่อในสายการบิน หรือการเปลี่ยนแปลงที่มีค่าใช้จ่าย ลูกค้าต้องเป็นคนออกส่วนต่างตรงนี้เอง

 

การยกเลิกทริปโดยทางบริษัท

  • กรณีคนไม่ครบจำนวนที่กำหนดไว้ในการออกทริป ทางเราคืนเงินมัดจำให้ทั้งหมด

  • กรณีที่อาจจะเกิดเหตุอันตราย หรือมีข่าวร้ายแรง ซึ่งทำให้เดินทางไม่ได้ หรือถ้าเดินทางได้ก็อาจจะทำให้เกิดอันตราย ทางเราจะขอยกเลิกทริปและคืนเงินมัดจำให้บางส่วนในกรณีเกิดเหตุใกล้วันเดินทางเพราะทางเราอาจมีการจองที่พักหรือโอนจ่ายค่าไกด์ไว้แล้วตรงส่วนนั้นไม่สามารถคืนเงินได้ ส่วนค่าตั๋วเครื่องบิน จะคืนเงินค่าตั๋วเครื่องบินแค่ในกรณีที่สามารถทำ Refund ได้บางส่วน หรือตามเงื่อนไขของสายการบินนั้นๆ

 

หมายเหตุ

  • หากมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินโดยสายการบิน ซึ่งอาจเกิดจากสภาพอากาศที่แปรปรวนจนไม่สามารถเดินทางได้ การล่าช้าของสายการบินที่เกิดจากความผิดพลาดของสายการบินเอง เหตุการณ์ทางการเมือง ภัยธรรมชาติหรือปัจจัยอื่นๆที่มีผลกระทบต่อโปรแกรมการเดินทาง ทางบริษัทจะพยายามทดแทนหรือปรับเปลี่ยนตารางการบินให้ไม่กระทบต่อโปรแกรมการเดินทางเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ แต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อโปรแกรมการเดินทางจริงๆจนไม่สามารถควบคุมได้ ทางเราจะไม่รับผิดชอบหรือชดเชยค่าเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้น

  • บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ได้รับอนุญาติให้เดินทางเข้าประเทศ เนื่องจากอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย มีสิ่งของต้องห้ามไว้ในครอบครอง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่เจ้าหน้าที่พนักงานพิจารณาแล้วว่าไม่สมควรได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศนั้นๆ ทางบริษัทจะไม่มีการคืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด

  • บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้เดินทาง ทำสิ่งของสูญหาย ทรัพย์สินโดนโจรกรรม หรืออุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของผู้เดินทางเอง

  • หากมีการตกลงชำระค่าทริปเข้ามาไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไข และข้อตกลงอื่นๆของบริษัทแล้ว

  • หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป นับจนถึงวันที่เดินทางกลับเข้าประเทศไทย ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีหนังสือเดินทางมีอายุไม่ครบกำหนดการเดินทาง

การยกเลิกการเดินทางเนื่องจากสถานการณ์โควิด การปิดประเทศ การงดเดินทางจากสายการบิน บริษัทจะคืนเงินหลังจากหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไปแล้วตามจริง

bottom of page