top of page

59,900 THB

JAPAN WINTER

26 / January / 2024 - 01 / February / 2024

TourPlan

Day 1 BKK - JAPAN 26/01/2024

20.00 น. พบกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

23.15 น. ออกเดินทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น เดินทางโดยสายการบิน ThaiAirways เที่ยวบินที่ TG642

-----------------------------

Day 2 Hakone - Kawaguchiko 27/01/2024

06.55 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระ

08.00 น. ออกเดินทางต่อไปยัง Taikanzan Observatory จุดชมวิวไทคันซาน เป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวที่ต้องมา สามารถเห็นวิวทิวทัศน์และสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติได้แบบเต็มอิ่ม

12.00 น. แวะพักรับประทานอาหารเที่ยง

13.00 น. ออกเดินทางต่อไปยัง Hakone Shrine เป็นศาลเจ้าในศาสนาชินโตสีแดงสด สถานที่แห่งนี้มีความเชื่อกันว่ามีคลื่นพลังที่ทำให้เรารู้สึกสดชื่นและแข็งแรงขึ้นมาได้ ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งของทะเลสาบอาชิ

14.00 น. ออกเดินทางต่อไปยังหุบเขาโอวาคุดานิ และแวะรับประทานอาหารเที่ยงบริเวณใกล้เคียง Owakudani) หุบเขาภูเขาไฟที่ยังมีกำมะถันและน้ำพุร้อนปะทุออกจากปล่องอยู่ กินไข่ดำ หรือ ‘kuro-tamago’ ที่ต้มมาจากบ่อน้ำพุร้อนใน หุบเขาโอวาคุดานิ (Owakudani) โดยความพิเศษคือเปลือกไข่สีดำที่เกิดจากการต้มในน้ำแร่กำมะถันจากหุบเขา

16.00 น. เดินทางไปยังคาวากุจิโกะ (ใช้เวลาประมาณ 1.20hrs)

17.30 น. เช็คอินเข้าที่พัก และรับประทานอาหารเย็น

19.00 น. ถ่ายพลุจากบริเวณริมทะเลสาบ คาวากุจิโกะ

Overnight :  HOTEL MYSTAYS Fuji Onsen Resort (หรือเทียบเท่า)Day 3 Fujiyoshida - Shindo Pass 28/01/24

06.00 น. เดินทางไปถ่ายแสงเช้าที่ Asama Shrine เป็นที่สถิตของเทพเจ้าแห่งภูเขาไฟ Asama no Okami อีกทั้งยังถูกนับเป็นส่วนหนึ่งของภูเขาไฟฟูจิที่ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมในปี 2013

07.00 น. กลับมารับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

09.00 น. ออกเดินทางต่อไปถ่ายจุดชมวิวที่ Shindo Pass ที่สามารถเห็นภูเขาฟูจิ และวิวรอบๆได้อย่างชัดเจน

12.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน

14.00 น. เข้าเมือง Fujiyoshida ถ่ายภาพภูเขาไฟฟูจิตามจุดต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์

และเดิน shopping เดินทางถ่ายรูปต่อที่ สวนโออิชิ Oishi Park เป็นหนึ่งในจุดชมวิวยอดฮิตของภูเขาไฟฟูจิ​

16.00 น. ถ่ายแสงเย็นที่ Chureito Pagoda เจดีย์ชูเรโตะ(Chureito Pagoda) เป็นเจดีย์ห้าชั้นบนเนินเขาที่สามารถมองเห็นเมืองฟูจิโยชิดะ(Fujiyoshida City) และภูเขาไฟฟูจิในระยะไกลได้อย่างชัดเจนและงดงาม

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น

19.00 น. ถ่ายพลุจากบริเวณริมทะเลสาบ คาวากุจิโกะ

Overnight : THOTEL MYSTAYS Fuji Onsen Resort (หรือเทียบเท่า)Day 4 Matsumoto - Takayama 29/01/2024

07.00 น. เดินทางไปถ่ายจุดชมวิวกับหงส์อันเป็นเอกลักษณ์ที่ Fujiyoshida

09.00 น. กลับมารับประทานอาหารเช้า / พักผ่อน และ เตรียมตัว check out

11.00 น.  จากนั้นเดินทางต่อไปยัง Matsumoto ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง

13.30 น.  โดยเราจะแวะถ่ายภาพจุดแรกที่ MATSUMOTO CASTLE ปราสาทกลางเมืองมัตสึโมโตะ (Matsumoto) จังหวัดนากาโนะ (Nagano) ที่ยังคงความสมบูรณ์และสวยงามมาตั้งแต่ศตวรรษที่ 17

14.30 น. แวะพักรับประทานอาหารเที่ยงที่ THE RESTAURANT KAMAKURA VILLAGE นาเบะหม้อไฟที่นั่งรับประทานกันใน igloos ที่สร้างขึ้นด้วยหิมะ

15.30 น. จากนั้นเดินทางต่อไปยังเมือง Takayama ใช้เวลาประมาณ 2.10 ชั่วโมง

17.40 น. เช็คอินเข้าที่พัก

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (เนื้อฮิดะ)

Overnight : HOTEL WOOD TAKAYAMA (หรือเทียบเท่า)


Day 5  Shirakawago 30/01/2024

08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรมถ่ายภาพที่ย่านเมืองเก่า Takayama และศาลเจ้า

13.00 น. ช่วงบ่ายเดินทางไปยัง Shirakawago (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50นาที) รับประทานอาหารกลางวันที่นั่นและถ่ายรูปที่หมู่บ้านจนถึงแสงเย็น


Overnight : HOTEL WOOD TAKAYAMA (หรือเทียบเท่า)Day 6   Shinhotaka Ropeway - Nagoya 31/01/24

09.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

10.00 น. จากนั้น เดินทางขึ้นกระเช้าที่ Shinhotaka Ropeway (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.05hrs)

12.00 น. รับประทานอาหารเที่ยง

13.00 น. เดินทางเข้าเมือง Nagoya (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.20hrs) โดยจะแวะถ่ายภาพที่ Gujo Hachiman Castle 16.00 น. พาทุกท่านแวะช้อปปิ้งตามอัธยาศัยที่ TOKI PREMIUM OUTLETS และรับประทานอาหารเย็น

18.00 น. เช็คอินเข้าที่พัก / พักผ่อนตามอัธยาศัย

Overnight : Hotel Keihan Nagoya (หรือเทียบเท่า)Day 7   BKK 01/02/2024

06.00 น. รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม และ Check - Out

11.00 น. ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติ Chubu Centrair International Airport โดยสายการบิน ThaiAirways เที่ยวบินที่ TG645

15.40 น. เดินทางถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ

โหลดโปรแกรมทัวร์ Group 1
26 / 01 / 2024 - 01 / 02 / 2024

โหลดโปรแกรมทัวร์ Group 2
-

Trip Highlights

- จุดชมวิว Taikanzan Observatory
- Hakone Shrine เป็นศาลเจ้าในศาสนาชินโตสีแดงสด
- Owakudani หุบเขาภูเขาไฟที่ยังมีกำมะถันและน้ำพุร้อน
- กินไข่ดำ หรือ ‘kuro-tamago’ ที่ต้มมาจากบ่อน้ำพุร้อน
- ถ่ายพลุจากบริเวณริมทะเลสาบ คาวากุจิโกะ
- ถ่ายแสงเช้าที่ Asama Shrine
- ถ่ายจุดชมวิวที่ Shindo Pass
- Fujiyoshida ถ่ายภาพภูเขาไฟฟูจิ
- ถ่ายรูปต่อที่ สวนโออิชิ Oishi Park
- ถ่ายแสงเย็นที่ Chureito Pagoda เจดีย์ชูเรโตะ
- เดินทางไปถ่ายจุดชมวิวกับหงส์อันเป็นเอกลักษณ์ที่ Fujiyoshida
- ถ่ายภาพจุดแรกที่ MATSUMOTO CASTLE ปราสาทกลางเมืองมัตสึโมโตะ
- ประทานอาหาร THE RESTAURANT KAMAKURA VILLAGE นาเบะหม้อไฟ ใน igloos
- ถ่ายภาพที่ย่านเมืองเก่า Takayama
- ถ่ายรูปที่หมู่บ้าน Shirakawago
- ถ่ายภาพที่ Gujo Hachiman Castle

Review

⭐⭐⭐⭐⭐ 

" สวยดุจดั่งภาพวาด สวยไม่ไหวเชฟไม่ไหวเช่นกัน ขอบคุณ Roaming Travel มากนะคะ รูปสวยจนกดsaveไม่ไหวเลยค่ะ " >> Yadpiroon Kaewchoopan 


⭐⭐⭐⭐⭐ 

" ทำไมสวยแบบนี้ วิวสวย วิวหลักล้าน ไปเที่ยวที่สวยๆแล้วยังได้รูปสวยๆอีก ต้อง Roaming Travel เลยค่ะ " >> Naaming Wanrada 


⭐⭐⭐⭐⭐ 

" รูปเยอะมากช่างภาพส่งมา เลือกไม่ถูกต้องลงทุกรูปละ " >> Puk Rachadaporn

ราคา

59,900 THB

พักเดี่ยว +

20,000

ค่าทริปรวม
- ค่ารถทั้งหมดสำหรับการเดินทางภายในประเทศญี่ปุ่น
- ค่าโรงแรม 7 วัน 5 คืน
- ค่าเข้าสถานที่ทั้งหมด
- ประกันการเดินทาง
- ค่าอาหารเช้า

ค่าทริปไม่รวม
- ค่าตั๋วเครื่องบิน
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าเครื่องดื่ม , ค่าซิมโทรศัพท์
- ค่าอาหารกลางวันและอาหารเย็น
- ค่าใช้จ่ายจากน้ำหนักส่วนเกินของกระเป๋าเดินทางที่เกินจากทางสายการบินกำหนด
- ค่าภาษีสนามบิน
- และค่าอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในส่วนค่าทริปรวม

BKK - NRT
Thai Airways TG642 ไฟล์ทขาออก

วันที่ 26/01/2024 ออกเดินทางเวลา 23.55 น.

เดินทางถึงเวลา 07.40 น. +1


NGO - BKK
Thai Airways TG645 ไฟล์ทขาเข้า
วันที่ 1/02/2024 ออกเดินทางเวลา 11.00 น. เดินทางถึงเวลา 15.440 น.

การยกเลิกทริปโดยลูกค้า

  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 90 วัน คืนเงิน 50% ของเงินมัดจํา

  • ยกเลิกการเดินทางหลังจาก 90 วันก่อนการเดินทางขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจํา ยกเว้นเฉพาะค่าตั๋วเครื่องบินในกรณีที่สามารถทำ Refundได้บางส่วนตามเงื่อนไขของสายการบินนั้นๆ

  • ยกเลิกทริปเนื่องจากลูกค้ายื่นวีซ่าไม่ผ่าน ให้ดูวันการคืนมัดจำตามเวลาข้างต้นที่ได้เขียนไว้ในการยกเลิกทริปโดยลูกค้าในข้อใดก็ตามท่านสามารถหาคนมาเดินทางแทนได้โดยไม่มีการบวกเพิ่มใดๆจากทางเรา ยกเว้นแต่ค่าเปลี่ยนชื่อในสายการบิน หรือการเปลี่ยนแปลงที่มีค่าใช้จ่าย ลูกค้าต้องเป็นคนออกส่วนต่างตรงนี้เอง

 

การยกเลิกทริปโดยทางบริษัท

  • กรณีคนไม่ครบจำนวนที่กำหนดไว้ในการออกทริป ทางเราคืนเงินมัดจำให้ทั้งหมด

  • กรณีที่อาจจะเกิดเหตุอันตราย หรือมีข่าวร้ายแรง ซึ่งทำให้เดินทางไม่ได้ หรือถ้าเดินทางได้ก็อาจจะทำให้เกิดอันตราย ทางเราจะขอยกเลิกทริปและคืนเงินมัดจำให้บางส่วนในกรณีเกิดเหตุใกล้วันเดินทางเพราะทางเราอาจมีการจองที่พักหรือโอนจ่ายค่าไกด์ไว้แล้วตรงส่วนนั้นไม่สามารถคืนเงินได้ ส่วนค่าตั๋วเครื่องบิน จะคืนเงินค่าตั๋วเครื่องบินแค่ในกรณีที่สามารถทำ Refund ได้บางส่วน หรือตามเงื่อนไขของสายการบินนั้นๆ

 

หมายเหตุ

  • หากมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินโดยสายการบิน ซึ่งอาจเกิดจากสภาพอากาศที่แปรปรวนจนไม่สามารถเดินทางได้ การล่าช้าของสายการบินที่เกิดจากความผิดพลาดของสายการบินเอง เหตุการณ์ทางการเมือง ภัยธรรมชาติหรือปัจจัยอื่นๆที่มีผลกระทบต่อโปรแกรมการเดินทาง ทางบริษัทจะพยายามทดแทนหรือปรับเปลี่ยนตารางการบินให้ไม่กระทบต่อโปรแกรมการเดินทางเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ แต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อโปรแกรมการเดินทางจริงๆจนไม่สามารถควบคุมได้ ทางเราจะไม่รับผิดชอบหรือชดเชยค่าเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้น

  • บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ได้รับอนุญาติให้เดินทางเข้าประเทศ เนื่องจากอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย มีสิ่งของต้องห้ามไว้ในครอบครอง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่เจ้าหน้าที่พนักงานพิจารณาแล้วว่าไม่สมควรได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศนั้นๆ ทางบริษัทจะไม่มีการคืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด

  • บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้เดินทาง ทำสิ่งของสูญหาย ทรัพย์สินโดนโจรกรรม หรืออุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของผู้เดินทางเอง

  • หากมีการตกลงชำระค่าทริปเข้ามาไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไข และข้อตกลงอื่นๆของบริษัทแล้ว

  • หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป นับจนถึงวันที่เดินทางกลับเข้าประเทศไทย ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีหนังสือเดินทางมีอายุไม่ครบกำหนดการเดินทาง

การยกเลิกการเดินทางเนื่องจากสถานการณ์โควิด การปิดประเทศ การงดเดินทางจากสายการบิน บริษัทจะคืนเงินหลังจากหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไปแล้วตามจริง

bottom of page