top of page

Lofoten Senja Tromso
10 Days 8 Nights

ทริปล่าแสงเหนือประเทศนอร์เวย์ ทริปเดียวที่จะพาคุณไป3เมือง ที่ได้ชื่อว่าสุดยอดของการล่าแสงเหนือของประเทศนอร์เวย์ กับหมู่เกาะโลโฟเทน เซนยา และทรุมโซ่

10-19 มีนาคม 2566 : Fully Booked

26221230_489181871479509_2474018732143554569_o.jpg
26114376_450268832037480_887425374482835799_o.jpg
Untitled-1.png
YUU06144-Edit.jpg
29744591_489181848146178_2151905621131199219_o.jpg

HIGHLIGHTS

- ล่าแสงเหนือกับวิวสุดอลังกาล ณ หมู่เกาะโลโฟเทน

- เดินทางไปยังเมืองหลวงแห่งแสงเหนือ Tromso

- ออกล่าแสงเหนือกันทุกคืน

- มากับทัวร์ที่มีประสบการณ์ล่าแสงเหนือสูงและเชี่ยวชาญการถ่ายภาพแสงเหนือมาเกือบ 10 ปีเต็ม

Day 01 ( 10/03/2023 ) 
BANGKOK

 

20.00 น. คณะพบกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตรวจเช็คเอกสารก่อนออกเดินทาง 

23.40 น. ออกเดินทางโดยสายการบินไทย (TG920) เปลี่ยนเครื่องที่ Frankfurt

Day 02 ( 11/03/2023 ) 
OSLO​ - TROMSO

09.00 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานออสโล

จากนั้นเดินทางไปยัง Tromso เมืองหลวงแห่งเหนือ

ไฟล์ทบินเวลา 14.30 น. ถึง Tromso เวลา 16.20 น.

จากนั้นพาท่านไปที่ Fjellheisen ขึ้น Cable Car ชมวิวเมืองมุมสูง อีกทั้งยังสามารถถ่ายแสงเหนือได้ที่นี่อีก

Overnight : Comfort Hotel Tromso

Day 03 ( 12/03/2023 ) 
TROMSO

 

ในช่วงเช้าเราจะเดินออกไปถ่ายรูปกันในเมือง
จากนั้นช่วงบ่ายออกเดินทางไปทำกิจกรรม สุขัขลากเลื่อน หรือ นั่งกวางเรนเดียร์กัน พร้อมเก็บภาพบรรยากาศสุดสวย

Overnight : Comfort Hotel Tromso

Day 04 ( 13/03/2023 ) 
TROMSO - SENJA

 

เช็คเอาท์ออกจากที่พักในช่วงเช้า จากนั้นเดินทางต่อไปยัง Senja โดยรถยนต์ ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง โดยจะแวะถ่ายภาพระหว่างทางด้วย

Overnight : Mefjord

Day 05 ( 14/03/2023 ) 
TROMSO - SENJA

 

เช็คเอาท์ออกจากที่พักในช่วงเช้า จากนั้นเดินทางต่อไปยัง Lofoten Islands โดยจะแวะถ่ายภาพที่ Henningsvær หมู่บ้านเล็กๆที่มีสนามบอลที่สวยติดอันดับโลก

จากนั้นแวะ Supermarket ที่ Leknes เพื่อซื้อเสบียงสำหรับการอยู่ที่ Lofoten 4 คืน

* เนื่องจากช่วงฤดูหนาว ร้านอาหารเปิดน้อยและปิดเร็ว ทำให้การทำอาหารกินที่ที่พักจะสะดวกกว่า

Overnight : Tind Lofoten

Day 06 - 08 ( 15-17/03/2023 ) 
Lofoten Islands

 

ในระยะเวลา 4วัน 4คืน เราจะพาท่านเดินทางถ่ายภาพบริเวณหมู่เกาะ Lofoten ตามลักษณะสภาพอากาศ โดยจะเน้นตามจุดแลนด์มาร์คสำคัญ ๆ บนเกาะไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านชาวประมง ชายหาด และภูเขาที่ดูสวยงามเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ โดยแพลนจะไม่ได้กำหนดวันและสถานที่แน่นอน เนื่องจากภูมิประเทศเป็นเกาะ อากาศจะค่อนข้างแปรปรวน เราจะแพลนออกเที่ยวกันวันต่อวัน

Highlights

 • Reine

 • Hamnoy

 • Skagsanden beach

 • มุมสูงเมือง Hamnoy

 • Sakrisoya

 • Uttakleiv Beach

 • Nusfjord

 • Tind

 • A

 • Sorvågen

 • Nonstinden

 • Reinebringen

Overnight : Tind Lofoten

Day 09 ( 18/03/2023 ) 
LEKNES - OSLO

 

เดินทางออกจากที่พักไปยังสนามบิน Leknes เพื่อเดินทางกลับออสโล เวลา 11.45 น. ถึงท่าอากาศยานออสโลประมาณ 14.10 น.

จากนั้นเดินทางกลับประเทศไทยด้วยสายการบิน Lufthansa และการบินไทย เวลา 16.10 น.

Day 10 ( 19/03/2023 )

BANGKOK

เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิประเทศไทย เวลาประมาณ 13.45 น.

81556648_2851525341553825_5696853812644413440_n.jpg

89,900 THB

 

ค่าทริปรวม​

 • ค่าประกันการเดินทาง 1,500,000 บาท

 • ค่าเดินทางโดยรถยนต์ในประเทศนอร์เวย์

 • ค่าที่พักทั้งหมดตลอด 8 คืนในประเทศนอร์เวย์

 • ค่าเข้าสถานที่และค่าขึ้นกระเช้า

 • ค่าช่างภาพ

ค่าทริปไม่รวม

 • ตั๋วเครื่องบินทุกไฟล์ท (ระหว่างประเทศและในประเทศ)

 • วีซ่า

 • ค่าอาหารทุกมื้อ

 • ค่ากิจกรรมสุนัขลากเลื่อน( ท่านละ 7,500 บาท) หรือนั่งกวางเรนเดียร์ ( ท่านละ 5,000 บาท ) 

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าเครื่องดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์   ค่าซิมโทรศัพท์ ฯลฯ

 • ค่าใช้จ่ายจากน้ําหนักส่วนเกินของกระเป๋าเดินทางที่เกินจากทางสายการบินกําหนด

 • และค่าอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในส่วนค่าทริปรวม

การยกเลิกทริปโดยลูกค้า

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 90 วัน คืนเงิน 50% ของเงินมัดจํา

 • ยกเลิกการเดินทางหลังจาก 90 วันก่อนการเดินทางขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจํา ยกเว้นเฉพาะค่าตั๋วเครื่องบินในกรณีที่สามารถทำ Refundได้บางส่วนตามเงื่อนไขของสายการบินนั้นๆ

 • ในกรณีที่ยกเลิกทริปเนื่องจากลูกค้ายื่นวีซ่าไม่ผ่านบริษัทจะทำการคืนมัดจำตามเงื่อนไขของการยกเลิกการออกเดินทาง

 

การยกเลิกทริปโดยทางบริษัท

 • กรณีคนไม่ครบจำนวนที่กำหนดไว้ในการออกทริป ทางเราคืนเงินมัดจำให้ทั้งหมด

 • กรณีที่อาจจะเกิดเหตุอันตราย หรือมีข่าวร้ายแรง ซึ่งทำให้เดินทางไม่ได้ หรือถ้าเดินทางได้ก็อาจจะทำให้เกิดอันตราย ทางเราจะขอยกเลิกทริปและคืนเงินมัดจำให้บางส่วนในกรณีเกิดเหตุใกล้วันเดินทางเพราะทางเราอาจมีการจองที่พักหรือโอนจ่ายค่าไกด์ไว้แล้วตรงส่วนนั้นไม่สามารถคืนเงินได้ ส่วนค่าตั๋วเครื่องบิน จะคืนเงินค่าตั๋วเครื่องบินแค่ในกรณีที่สามารถทำ Refund ได้บางส่วน หรือตามเงื่อนไขของสายการบินนั้นๆ

 

หมายเหตุ

 • หากมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินโดยสายการบิน ซึ่งอาจเกิดจากสภาพอากาศที่แปรปรวนจนไม่สามารถเดินทางได้ การล่าช้าของสายการบินที่เกิดจากความผิดพลาดของสายการบินเอง เหตุการณ์ทางการเมือง ภัยธรรมชาติหรือปัจจัยอื่นๆที่มีผลกระทบต่อโปรแกรมการเดินทาง ทางบริษัทจะพยายามทดแทนหรือปรับเปลี่ยนตารางการบินให้ไม่กระทบต่อโปรแกรมการเดินทางเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ แต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อโปรแกรมการเดินทางจริงๆจนไม่สามารถควบคุมได้ ทางเราจะไม่รับผิดชอบหรือชดเชยค่าเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้น

 • บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ได้รับอนุญาติให้เดินทางเข้าประเทศ เนื่องจากอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย มีสิ่งของต้องห้ามไว้ในครอบครอง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่เจ้าหน้าที่พนักงานพิจารณาแล้วว่าไม่สมควรได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศนั้นๆ ทางบริษัทจะไม่มีการคืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด

 • บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้เดินทาง ทำสิ่งของสูญหาย ทรัพย์สินโดนโจรกรรม หรืออุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของผู้เดินทางเอง

 • หากมีการตกลงชำระค่าทริปเข้ามาไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไข และข้อตกลงอื่นๆของบริษัทแล้ว

 • หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป นับจนถึงวันที่เดินทางกลับเข้าประเทศไทย ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีหนังสือเดินทางมีอายุไม่ครบกำหนดการเดินทาง

การยกเลิกการเดินทางเนื่องจากสถานการณ์โควิด การปิดประเทศ การงดเดินทางจากสายการบิน บริษัทจะคืนเงินหลังจากหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไปแล้วตามจริง

bottom of page