top of page

Lofoten Senja Tromso
10 Days 7 Nights

ทริปล่าแสงเหนือประเทศนอร์เวย์ ทริปเดียวที่จะพาคุณไป3เมือง ที่ได้ชื่อว่าสุดยอดของการล่าแสงเหนือของประเทศนอร์เวย์ กับหมู่เกาะโลโฟเทน เซนยา และทรุมโซ่

09 - 18 ตุลาคม 2566 รับ 12 ที่

17 - 26 ตุลาคม 2566 รับ 12 ที่

81682020_2851525084887184_5768362123314855936_n.jpg
DSC01065.jpg
YUU06144-Edit.jpg
Untitled-1.png

HIGHLIGHTS

- ล่าแสงเหนือกับวิวสุดอลังกาล ณ หมู่เกาะโลโฟเทน

- เดินทางไปยังเมืองหลวงแห่งแสงเหนือ Tromso

- ออกล่าแสงเหนือกันทุกคืน

- มากับทัวร์ที่มีประสบการณ์ล่าแสงเหนือสูงและเชี่ยวชาญการถ่ายภาพแสงเหนือมาเกือบ 10 ปีเต็ม

YUU02411.jpg

Day 01
BANGKOK

 

20.00 น. คณะพบกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิตรวจเช็คเอกสารเตรียมเดินทางด้วยสายการบิน Turkish บินไปยัง Istanbul เพื่อเปลี่ยนเครื่องเดินทางต่อไปยังท่าอากาศยานนานาชาติออสโล

23.00 น. ออกเดินทางไปยัง Istanbul และต่อเครื่องไปยังออสโล ประเทศนอร์เวย์

Day 02 - 04
Lofoten Islands

11.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติออสโล ประเทศนอร์เวย์

ทำพิธีการผ่านเข้าเมือง

13.00 น. ดินทางต่อโดยสายการบินภายในประเทศ ไปยังหมู่เกาะ Lofoten ท่าอากาศยาน Leknes

เดินทางถึงหมู่เกาะ Lofoten

แวะชอปปิ้งอาหารที่ Supermarket ในเมืองสำหรับการพักอาศัยที่ Lofoten 3 คืน

จากนั้นเดินทางเข้าที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย หากมีแสงเหนือ เราจะถ่ายแสงเหนือในคืนนั้นเลย

Day 03 ( 12/03/2023 ) 
TROMSO

 

ในช่วงเช้าเราจะเดินออกไปถ่ายรูปกันในเมือง
จากนั้นช่วงบ่ายออกเดินทางไปทำกิจกรรม สุขัขลากเลื่อน หรือ นั่งกวางเรนเดียร์กัน พร้อมเก็บภาพบรรยากาศสุดสวย

Overnight : Comfort Hotel Tromso

Lofoten Islands
 

ในระยะเวลา 3 วัน 3 คืน (Day 2-4) เราจะพาท่านเดินทางถ่ายภาพบริเวณหมู่เกาะ Lofoten ตามลักษณะสภาพอากาศ โดยจะเน้นตามจุดแลนด์มาร์คสำคัญ ๆ บนเกาะไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านชาวประมง ชายหาด และภูเขาที่ดูสวยงามเป็นเอกลักษณ์ของที่นี่ โดยแพลนจะไม่ได้กำหนดวันและสถานที่แน่นอน เนื่องจากภูมิประเทศเป็นเกาะ อากาศจะค่อนข้างแปรปรวน เราจะแพลนออกเที่ยวกันวันต่อวัน

Highlights

 • Reine

 • Hamnoy

 • Skagsanden beach

 • Ryten

 • มุมสูงเมือง Hamnoy

 • Sakrisoya

 • Uttakleiv Beach

 • Nusfjord

 • Tind

 • A

 • Sorvågen

 • Nonstinden

 • Reinebringen

Overnight : Reinefjorden Sjøhus (คืนที่ 1 , 2 และ 3)

Day 05
HENNINGSVAER

ในช่วงเช้า ถ่ายแสงเช้าในหมู่เกาะ Lofoten จากนั้นเดินทางต่อไปยัง หมู่บ้านชาวประมง Henningsvær ที่เป็นหมู่บ้านเล็กๆ
ที่มีสนามบอลที่สวยติดอันดับโลก

ช่วงเย็น เดินทางไปถ่ายภาพที่ Svolvear รับประทานอาหารเย็นที่นั่น และกลับพักผ่อนที่ Henningsvear

Overnight : SCANDIC SVOLVÆR ( คืนที่ 4 )

Day 06 - 07
SENJA - TROMSO


เช็คเอาท์ออกจากที่พักในช่วงเช้า จากนั้นเดินทางต่อไปยัง Senja โดยรถยนต์ ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง โดยจะแวะถ่ายภาพระหว่างทางด้วย โดยเราจะใช้เวลา 2 คืนถ่ายภาพตามจุดต่างๆและแสงเหนือที่นี่

Overnight : Mefjord ( คืนที่ 5 และคืนที่ 6 )

Day 08
TROMSO

เช็คเอาท์ออกจากที่พักในช่วงเช้า จากนั้นเดินทางต่อไปยัง
Tromso

ช่วงบ่ายพาทุกท่านไปที่ Fjellheisen
ขึ้น Cable Car ชมวิวเมืองมุมสูงของ Tromso

รับประทานอาหารบนเขา และถ่ายแสงเหนือกันข้างบน

Overnight : Comfort Hotel Tromso ( คืนที่ 7 )

Day 09 
TROMSO - OSLO

 

เดินทางออกจากที่พักไปยังสนามบิน Tromso เพื่อเดินทางกลับออสโล เวลา 13.50 น. ถึงท่าอากาศยานออสโลประมาณ
15.40 น.

จากนั้นเดินทางกลับประเทศไทยด้วยสายการบิน Turkish
เวลา 18.45 น.

Day 10 

BANGKOK

เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิประเทศไทยในวันถัดไป
เวลาประมาณ 15.25 น.

A7B00125.jpg

79,900 THB

 

ค่าทริปรวม​

 • ค่าประกันการเดินทาง 1,500,000 บาท

 • ค่าเดินทางโดยรถยนต์ในประเทศนอร์เวย์

 • ค่าที่พักทั้งหมดตลอด 8 คืนในประเทศนอร์เวย์

 • ค่าเข้าสถานที่และค่าขึ้นกระเช้า

 • ค่าช่างภาพ

ค่าทริปไม่รวม

 • ตั๋วเครื่องบินทุกไฟล์ท (ระหว่างประเทศและในประเทศ)

 • วีซ่า

 • ค่าอาหารทุกมื้อ

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าเครื่องดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์   ค่าซิมโทรศัพท์ ฯลฯ

 • ค่าใช้จ่ายจากน้ําหนักส่วนเกินของกระเป๋าเดินทางที่เกินจากทางสายการบินกําหนด

 • และค่าอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในส่วนค่าทริปรวม

การยกเลิกทริปโดยลูกค้า

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 90 วัน คืนเงิน 50% ของเงินมัดจํา

 • ยกเลิกการเดินทางหลังจาก 90 วันก่อนการเดินทางขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจํา ยกเว้นเฉพาะค่าตั๋วเครื่องบินในกรณีที่สามารถทำ Refundได้บางส่วนตามเงื่อนไขของสายการบินนั้นๆ

 • ในกรณีที่ยกเลิกทริปเนื่องจากลูกค้ายื่นวีซ่าไม่ผ่านบริษัทจะทำการคืนมัดจำตามเงื่อนไขของการยกเลิกการออกเดินทาง

 

การยกเลิกทริปโดยทางบริษัท

 • กรณีคนไม่ครบจำนวนที่กำหนดไว้ในการออกทริป ทางเราคืนเงินมัดจำให้ทั้งหมด

 • กรณีที่อาจจะเกิดเหตุอันตราย หรือมีข่าวร้ายแรง ซึ่งทำให้เดินทางไม่ได้ หรือถ้าเดินทางได้ก็อาจจะทำให้เกิดอันตราย ทางเราจะขอยกเลิกทริปและคืนเงินมัดจำให้บางส่วนในกรณีเกิดเหตุใกล้วันเดินทางเพราะทางเราอาจมีการจองที่พักหรือโอนจ่ายค่าไกด์ไว้แล้วตรงส่วนนั้นไม่สามารถคืนเงินได้ ส่วนค่าตั๋วเครื่องบิน จะคืนเงินค่าตั๋วเครื่องบินแค่ในกรณีที่สามารถทำ Refund ได้บางส่วน หรือตามเงื่อนไขของสายการบินนั้นๆ

 

หมายเหตุ

 • หากมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินโดยสายการบิน ซึ่งอาจเกิดจากสภาพอากาศที่แปรปรวนจนไม่สามารถเดินทางได้ การล่าช้าของสายการบินที่เกิดจากความผิดพลาดของสายการบินเอง เหตุการณ์ทางการเมือง ภัยธรรมชาติหรือปัจจัยอื่นๆที่มีผลกระทบต่อโปรแกรมการเดินทาง ทางบริษัทจะพยายามทดแทนหรือปรับเปลี่ยนตารางการบินให้ไม่กระทบต่อโปรแกรมการเดินทางเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ แต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อโปรแกรมการเดินทางจริงๆจนไม่สามารถควบคุมได้ ทางเราจะไม่รับผิดชอบหรือชดเชยค่าเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้น

 • บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ได้รับอนุญาติให้เดินทางเข้าประเทศ เนื่องจากอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย มีสิ่งของต้องห้ามไว้ในครอบครอง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่เจ้าหน้าที่พนักงานพิจารณาแล้วว่าไม่สมควรได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศนั้นๆ ทางบริษัทจะไม่มีการคืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด

 • บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้เดินทาง ทำสิ่งของสูญหาย ทรัพย์สินโดนโจรกรรม หรืออุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของผู้เดินทางเอง

 • หากมีการตกลงชำระค่าทริปเข้ามาไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไข และข้อตกลงอื่นๆของบริษัทแล้ว

 • หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป นับจนถึงวันที่เดินทางกลับเข้าประเทศไทย ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีหนังสือเดินทางมีอายุไม่ครบกำหนดการเดินทาง

การยกเลิกการเดินทางเนื่องจากสถานการณ์โควิด การปิดประเทศ การงดเดินทางจากสายการบิน บริษัทจะคืนเงินหลังจากหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไปแล้วตามจริง

bottom of page