Namibia
11 Days 9 Nights 

4  - 14 สิงหาคม 2565

ทริปเดียวที่ได้ทั้งประสบการณ์จากดินแดนในแอฟริกาและภาพบรรยากาศสุดตระการตาที่คุณอาจไม่คิดว่าจะได้เจอในชีวิต

Namibia-51.JPEG
Webp.net-resizeimage.jpg
Namibia-66.JPEG
Namibia-09.JPEG
Namibia-21.JPEG

HIGHLIGHTS

- เที่ยวชมสัตว์และต้นไม้นานาพันธุ์แห่งดินแดนแอฟริกา

- ชมความงามที่น่าอัศจรรยของธรรมชาติที่สรรสร้างกับกลุ่มหินแกรนิตหัวโล้นอายุหลายล้านปี

- ถ่ายภาพแสงเย็นของเนินทรายสีแดงแห่งทะเลทราย Namib

- ถ่ายภาพทางช้างเผือกสุดอลังการ

- เดินทางกับช่างภาพมืออาชีพ ได้รูปสวยๆทุกมุมแน่นอน

- ถ่ายภาพไม่เป็น ยินดีสอนให้

Day 01 (04/08)
สุวรรณภูมิ

ผู้ร่วมเดินทางทุกท่านพร้อมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ

เวลา 21.00 น.

Day 02 (05/08)
สุวรรณภูมิ - นามิเบีย

เดินทางโดยสายการบิน Ethiopian Airline ออกจากท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิเวลา 01.50 น. เดินทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติ

โฮซีคูตาโก 13.20 น.

เปลี่ยนเครื่อง ณ ท่าอากาศยานนานาชาติแอดดิสอาบาบาโบเล

ประเทศเอธิโอเปีย เวลา 06.30 น. และออกเดินทางอีกครั้งเวลา 08.35 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติโฮซีคูตาโกเวลา 13.20 น.

 

รับประทานอาหารกลางวัน พร้อมเตรียมเสบียง เพื่อเตรียมออกเดินทางต่อ

ไปยัง Etosha national park

นำทุกท่านเข้าสู่ที่พัก

Day 03 (06/08)
Etosha Park - Etosha National Park

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

จากนั้นเราจะถ่ายภาพและเที่ยวชมสัตว์ในเขตอุทยาน Etosha

ณ Etosha National Park ซึ่งมีต้นไม้ Mopana จำนวนมากขึ้นอยู่ รวมถึงสัตว์หลายชนิดรวมไปถึงสัตว์ที่เป็นพระเอกของเราอย่างสิงโตแอฟริกาตะวันตกเฉียงใต้

รับประทานอาหารเย็น พร้อมนำทุกท่านกลับที่พัก​บริเวณอุทยาน

Day 04 (07/08)
Swakopmund

ออกเดินทางไปยังเมือง Swakopmund

ออกเดินทางไปยัง Spitzkoppe ซึ่งเป็นกลุ่มของยอดเขาหินแกรนิตหัวโล้นหรือ inselbergs อายุมากกว่า 120 ล้านปี อีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่พลาดไม่ได้ของประเทศนามิเบีย

เข้าพักยังเมือง Swakopmund

Namibia-38.JPEG

Day 05 (08/08)
Sossusvlei

รับประทานอาหารเช้า

เดินทางไปยัง Sossusvlei หรือ Namibia Desert

ซึ่งถ้าโชคดีเราอาจไปทันถ่ายแสง Golden hours แต่ถ้าไม่ทันเราจะไปถ่ายกันในวันถัดไป

นำทุกท่านเข้าที่พัก ณ เมือง Sossusvlei

Day 6 (09/08)
Sossusvlei

เดินทางไปถ่ายภาพแสงช่วงเช้ายังอุทยาน Sossusvlei

Sossusvlei เป็นกระทะเกลือและดินเหนียวที่ล้อมรอบด้วยเนินทรายสีแดงสูงตั้งอยู่ทางตอนใต้ของทะเลทรายนามิบ

เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คสำคัญที่เราจะไปกันในทริปนี้ด้วยโดยเราจะไปถ่ายภาพที่นี่ทั้งแสงเช้าและแสงเย็น

​เดินทางกลับเข้าที่พัก ณ เมือง Sossusvlei และรับประทานอาหารเย็น​

Day 07 (10/08)
Luderitz

รับประทานอาหารเช้า

 

เดินทางไปยังเมือง Luderitz เพื่อถ่ายภาพเมืองแสงเย็นที่ Kolmanskop ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเมืองผีแห่ง Namib ทางตอนใต้ของนามิเบีย

นำทุกคนเข้าสู่ที่พัก ณ เมือง Luderitz เพื่อรับประทานอาหารเย็นและพักผ่อนตามอัธยาศัย

Webp.net-resizeimage.jpg

Day 08 (11/08)
Keetmanshoop

​เดินทางไปยังเมือง Keetmanshoop

รับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง

 

ออกเดินทางไปถ่ายแสงเย็นที่ Quiver Tree Forest

ซึ่งเป็นที่รู้จักในชื่อ Aloe dichotoma พันธุ์ไม้พื้นเมืองของแอฟริกาใต้และนามิเบีย เป็นต้นไม้ที่มีรูปทรงสวยงามและมีขนาดสูงใหญ่และทางช้างเผือกที่ใครๆก็อยากจะลองเจอสักครั้ง

กลับเข้าที่พัก ณ เมือง Keetmanshoop และพักผ่อนตามอัธยาศัย

Day 09 (12/08)
​Windhoek

รับประทานอาหารเช้าและ

 

เดินทางไปยังเมือง Winghoek เพื่อซื้อของฝากและเดินชมเมืองตามอัธยาศัย

 

นำเข้าทุกท่านเข้าที่พัก ณ ที่พักที่เมือง Winghoek และพักผ่อนตามอัธยาศัย

Namibia-15.JPEG

Day 10 (13/08)
​Windhoek Namibia - BKK

09.00 น. รับประทานอาหารเช้าและเตรียมตัวเดินทางกลับ

 

เดินทางจากท่าอากาศยานนานาชาติโฮซีคูตาโก (WDH)

เวลา 14.30 น. ถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ 13.30 น. ในวันถัดไป

เปลี่ยนเครื่อง ณ ท่าอากาศยานนานาชาติแอดดิสอาบาบาโบเล

ประเทศเอธิโอเปีย เวลา 21.20 น. และออกเดินทางอีกครั้งเวลา 00.10 น. ในวันถัดไป

Namibia-87.JPEG

Day 11 (13/08)
​Windhoek Namibia - BKK

13.30 น. เดินทางถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ

Namibia-37.JPEG

79,900 THB

ค่าทริปรวม

 • ค่าประกันการเดินทาง 1,000,000 บาท

 • ค่าเดินทางภายในประเทศ

 • ค่าที่พักทั้งหมดตลอด 9 คืน

 • ค่าเข้าสถานที่

 • อาหารเช้า

 • วีซ่า

ค่าทริปไม่รวม

 • ค่าอาหารมื้อกลางวัน และมื้อเย็น

 • ค่าตั๋วเครื่องบินทุกไฟล์ท

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าเครื่องดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์   ค่าซิมโทรศัพท์ ฯลฯ

 • ค่าใช้จ่ายจากน้ําหนักส่วนเกินของกระเป๋าเดินทางที่เกินจากทางสายการบินกําหนด

 • และค่าอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในส่วนค่าทริปรวม

การยกเลิกทริปโดยลูกค้า

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 90 วัน คืนเงิน 50% ของเงินมัดจํา

 • ยกเลิกการเดินทางหลังจาก 90 วันก่อนการเดินทางขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจํา ยกเว้นเฉพาะค่าตั๋วเครื่องบินในกรณีที่สามารถทำ Refundได้บางส่วนตามเงื่อนไขของสายการบินนั้นๆ

 • ในกรณีที่ยกเลิกทริปเนื่องจากลูกค้ายื่นวีซ่าไม่ผ่านบริษัทจะทำการคืนมัดจำทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่า

 

การยกเลิกทริปโดยทางบริษัท

 • กรณีคนไม่ครบจำนวนที่กำหนดไว้ในการออกทริป ทางเราคืนเงินมัดจำให้ทั้งหมด

 • กรณีที่อาจจะเกิดเหตุอันตราย หรือมีข่าวร้ายแรง ซึ่งทำให้เดินทางไม่ได้ หรือถ้าเดินทางได้ก็อาจจะทำให้เกิดอันตราย ทางเราจะขอยกเลิกทริปและคืนเงินมัดจำให้บางส่วนในกรณีเกิดเหตุใกล้วันเดินทางเพราะทางเราอาจมีการจองที่พักหรือโอนจ่ายค่าไกด์ไว้แล้วตรงส่วนนั้นไม่สามารถคืนเงินได้ ส่วนค่าตั๋วเครื่องบิน จะคืนเงินค่าตั๋วเครื่องบินแค่ในกรณีที่สามารถทำ Refund ได้บางส่วน หรือตามเงื่อนไขของสายการบินนั้นๆ

 

หมายเหตุ

 • หากมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินโดยสายการบิน ซึ่งอาจเกิดจากสภาพอากาศที่แปรปรวนจนไม่สามารถเดินทางได้ การล่าช้าของสายการบินที่เกิดจากความผิดพลาดของสายการบินเอง เหตุการณ์ทางการเมือง ภัยธรรมชาติหรือปัจจัยอื่นๆที่มีผลกระทบต่อโปรแกรมการเดินทาง ทางบริษัทจะพยายามทดแทนหรือปรับเปลี่ยนตารางการบินให้ไม่กระทบต่อโปรแกรมการเดินทางเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ แต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อโปรแกรมการเดินทางจริงๆจนไม่สามารถควบคุมได้ ทางเราจะไม่รับผิดชอบหรือชดเชยค่าเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้น

 • บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ได้รับอนุญาติให้เดินทางเข้าประเทศ เนื่องจากอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย มีสิ่งของต้องห้ามไว้ในครอบครอง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่เจ้าหน้าที่พนักงานพิจารณาแล้วว่าไม่สมควรได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศนั้นๆ ทางบริษัทจะไม่มีการคืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด

 • บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้เดินทาง ทำสิ่งของสูญหาย ทรัพย์สินโดนโจรกรรม หรืออุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของผู้เดินทางเอง

 • หากมีการตกลงชำระค่าทริปเข้ามาไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไข และข้อตกลงอื่นๆของบริษัทแล้ว

 • หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป นับจนถึงวันที่เดินทางกลับเข้าประเทศไทย ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีหนังสือเดินทางมีอายุไม่ครบกำหนดการเดินทาง

การยกเลิกการเดินทางเนื่องจากสถานการณ์โควิด การปิดประเทศ การงดเดินทางจากสายการบิน บริษัทจะคืนเงินหลังจากหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไปแล้วตามจริง