top of page

Lavender X Dolomite
10 Days 7 Nights 

23 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2566 : Sold out

ทริปเดียวที่ได้ถึงสองไฮไลท์เด็ด Lavender X Dolomite

ชมทุ่งลาเวนเดอร์ที่ยาวสุดสายตา พร้อมชมเทือกเขาแอลป์ที่โดโลไมต์ในทริปเดียว ในราคาเท่ากับจ่ายแค่ทริปเดียวเท่านั้น

82884818_2868045056568520_3534291805778477056_o.jpg
83420602_2868040323235660_8817178034571313152_o.jpg
67425138_778262959238064_3815005752938987520_n.jpg
82651300_2868044686568557_4533221166407483392_o.jpg
83479743_2868044986568527_2822543384697110528_o.jpg

HIGHLIGHTS

- ทุ่งลาเวนเดอร์สุดลูกหูลูกตา ณ แคว้น Provence ประเทศฝรั่งเศส

- ชมความงามสุดอลังกาลกับเทือกเขา Dolomite ที่เปรียบเหมือนกับสัญลักษณ์ของประเทศอิตาลี

- เดินชม Tre Cime หนึ่งในเส้นทางการเดินเขาที่ไม่ควรพลาด

- ขึ้นกระเช้า ชมวิว Seceda

- เดินทางกับช่างภาพมืออาชีพ ได้รูปสวยๆทุกมุมแน่นอน

- ถ่ายภาพไม่เป็น ยินดีสอนให้

83479743_2868044986568527_2822543384697110528_o.jpg

Day 01 (23/06)
BKK - Milan

คณะพบกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ เวลา 5.00 น. (ตีห้า) ตรวจเช็คเอกสารและทำการเช็คอิน

 

เดินทางโดยสายการบิน Turkish Airline ออกจากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิเวลา 07.50 น. เดินทางไปยังท่าอากาศยานมิลาโนมัลเปนซา อิตาลี ถึงเวลา 18.20 น.

 

เข้าที่พักที่เมืองมิลาน พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเดินเล่นในเมืองได้

 

Overnight : Milan

Day 02 (24/06)
Milan - Lake Carreza

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั้นออกเดินทางไปยังเขตอุทยาน Dolomite โดยจะแวะถ่ายภาพที่แรกที่ Lago di Carezza

ทะเลสาบที่เค้าว่ากันว่านั่งมองทั้งวันก็ไม่เบื่อ

รับประทานอาหารกลางวัน ใกล้ๆบริเวณนั้น

จากนั้นเดินทางต่อไปยังเมือง Ortisei เพื่อเข้าที่พัก

หลังจากรับประทานอาหารเสร็จ เดินทางไปถ่ายภาพแสงเย็นกันที่ Gardena Pass

Overnight : โรงแรมในเมือง Orisei

Day 03 (25/06)
Seceda - Alpe Di Siusi

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

ในช่วงเช้า เดินทางถ่ายแสงเช้าที่ Alpe Di Siusi จากนั้นกลับมารับประทานอาหารกลางวันในเมือง

 

ในช่วงบ่าย เราจะขึ้นกระเช้าอีกฝั่งเพื่อไปยัง Seceda

จากนั้นเราจะถ่ายแสงเย็นกันที่ Santa Magdalena

Overnight : โรงแรมในเมือง Cortina d'Ampezzo

Day 04 (26/06)
Lake Misurina - Lago Antorno
Tri Cime

ถ่ายแสงเช้ากันที่ Lake Misurina และ Lago Antorno

จากนั้นเดินทางเข้า Tre Cime จากจุดนี้ต้องเดินกันประมาณ 2 ชั่วโมง ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร

ทางทีมงานเตรียมน้ำและอาหารทานเล่นไว้ให้ระหว่างทางเดิน

เมื่อถ่ายวิวด้านบนเสร็จแล้ว เราจะเดินกลับ ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมงครึ่ง 

Overnight : โรงแรมในเมือง Cortina d'Ampezzo

Day 05 (27/06)
Tre Cime

รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก

จากนั้นเดินทางต่อไปยัง Lago di Braies เพื่อถ่ายแสงเช้า

จากนั้นเดินทางไปยัง Giau Pass และ Cinque Torri 

อีกหนึ่งจุดที่จะได้เห็นเทือกเขาโดโลไมต์ที่สวยที่สุด

Overnight : Overnight : โรงแรมในเมือง Cortina d'Ampezzo

Day 6 (28/06)
Lago di Braies - Milan - France

รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก

จากนั้นเดินทางออกจากที่พัก เพื่อเดินทางต่อไปยังเมืองมาร์เซย์ ประเทศฝรั่งเศส โดยเดินทางด้วยรถไปประเทศฝรั่งเศส

ใช้เวลาเดินทางประมาณ 7 ชั่วโมง 

Overnight : Valensole

YUU01672FB.jpg

Day 07 - 08 (29-30/06)
Valensole

เราจะปักหลักถ่ายภาพทุ่งดอกลาเวนเดอร์ที่วาลองโซ่ เป็นเวลา สองวันเต็มที่นี่ เพื่อเก็บมุมไฮไลท์ต่างๆจนครบ

และในช่วงกลางวัน เราจะเดินทางเที่ยวในเมืองข้างเคียง

67425138_778262959238064_3815005752938987520_n.jpg
82842786_2868040273235665_8887193311530450944_o_edited.jpg

Day 09 (01/07)
Paris - Bangkok

เดินทางกลับไปยังเมือง Marseille เพื่อขึ้นเครื่องบินโดยสาร

เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร ไฟล์ทเวลา 18.10 น. โดยสารการบิน Turkish Airline

Day 10 (02/07)
Bangkok

เดินทางถึงประเทศไทยเวลาประมาณ 15.25 น.

YUU01672FB.jpg

95,900 THB

ค่าทริปรวม

 • ค่าประกันการเดินทาง 1,000,000 บาท

 • ค่าเดินทางโดยรถยนต์ในประเทศอิตาลีและฝรั่งเศส

 • ค่าที่พักทั้งหมดตลอด 8 คืนในประเทศอิตาลีและฝรั่งเศส

 • ค่าเข้าสถานที่

 • อาหารเช้า

 • ค่าช่างภาพ

ค่าทริปไม่รวม

 • ค่าอาหารมื้อกลางวัน และมื้อเย็น

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าเครื่องดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์   ค่าซิมโทรศัพท์ ฯลฯ

 • ค่าใช้จ่ายจากน้ําหนักส่วนเกินของกระเป๋าเดินทางที่เกินจากทางสายการบินกําหนด

 • และค่าอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในส่วนค่าทริปรวม

 • วีซ่าเชงเก้น

 • ค่าตั๋วเครื่องบินทุกไฟล์ท

ไฟล์ทบินแนะนำ

Turkish Airlines

ขาไป วันที่ 23/05/2023 BKK - MXP

23:00 - 09:50(+1)

ขากลับ วันที่ 1/06/2023 MRS - BKK

18.10 - 15.25(+1)

การยกเลิกทริปโดยลูกค้า

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 90 วัน คืนเงิน 50% ของเงินมัดจํา

 • ยกเลิกการเดินทางหลังจาก 90 วันก่อนการเดินทางขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจํา ยกเว้นเฉพาะค่าตั๋วเครื่องบินในกรณีที่สามารถทำ Refundได้บางส่วนตามเงื่อนไขของสายการบินนั้นๆ

 • ในกรณีที่ยกเลิกทริปเนื่องจากลูกค้ายื่นวีซ่าไม่ผ่านบริษัทจะทำการคืนมัดจำทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่า

 

การยกเลิกทริปโดยทางบริษัท

 • กรณีคนไม่ครบจำนวนที่กำหนดไว้ในการออกทริป ทางเราคืนเงินมัดจำให้ทั้งหมด

 • กรณีที่อาจจะเกิดเหตุอันตราย หรือมีข่าวร้ายแรง ซึ่งทำให้เดินทางไม่ได้ หรือถ้าเดินทางได้ก็อาจจะทำให้เกิดอันตราย ทางเราจะขอยกเลิกทริปและคืนเงินมัดจำให้บางส่วนในกรณีเกิดเหตุใกล้วันเดินทางเพราะทางเราอาจมีการจองที่พักหรือโอนจ่ายค่าไกด์ไว้แล้วตรงส่วนนั้นไม่สามารถคืนเงินได้ ส่วนค่าตั๋วเครื่องบิน จะคืนเงินค่าตั๋วเครื่องบินแค่ในกรณีที่สามารถทำ Refund ได้บางส่วน หรือตามเงื่อนไขของสายการบินนั้นๆ

 

หมายเหตุ

 • หากมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินโดยสายการบิน ซึ่งอาจเกิดจากสภาพอากาศที่แปรปรวนจนไม่สามารถเดินทางได้ การล่าช้าของสายการบินที่เกิดจากความผิดพลาดของสายการบินเอง เหตุการณ์ทางการเมือง ภัยธรรมชาติหรือปัจจัยอื่นๆที่มีผลกระทบต่อโปรแกรมการเดินทาง ทางบริษัทจะพยายามทดแทนหรือปรับเปลี่ยนตารางการบินให้ไม่กระทบต่อโปรแกรมการเดินทางเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ แต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อโปรแกรมการเดินทางจริงๆจนไม่สามารถควบคุมได้ ทางเราจะไม่รับผิดชอบหรือชดเชยค่าเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้น

 • บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ได้รับอนุญาติให้เดินทางเข้าประเทศ เนื่องจากอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย มีสิ่งของต้องห้ามไว้ในครอบครอง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่เจ้าหน้าที่พนักงานพิจารณาแล้วว่าไม่สมควรได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศนั้นๆ ทางบริษัทจะไม่มีการคืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด

 • บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้เดินทาง ทำสิ่งของสูญหาย ทรัพย์สินโดนโจรกรรม หรืออุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของผู้เดินทางเอง

 • หากมีการตกลงชำระค่าทริปเข้ามาไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไข และข้อตกลงอื่นๆของบริษัทแล้ว

 • หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป นับจนถึงวันที่เดินทางกลับเข้าประเทศไทย ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีหนังสือเดินทางมีอายุไม่ครบกำหนดการเดินทาง

การยกเลิกการเดินทางเนื่องจากสถานการณ์โควิด การปิดประเทศ การงดเดินทางจากสายการบิน บริษัทจะคืนเงินหลังจากหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไปแล้วตามจริง

bottom of page