top of page

Lavender X Dolomite
10 Days 7 Nights 

27 มิถุนายน - 6 กรกฎาคม 2565

30 มิถุนายน - 9 กรกฎาคม 2565

ทริปเดียวที่ได้ถึงสองไฮไลท์เด็ด Lavender X Dolomite

ชมทุ่งลาเวนเดอร์ที่ยาวสุดสายตา พร้อมชมเทือกเขาแอลป์ที่โดโลไมต์ในทริปเดียว ในราคาเท่ากับจ่ายแค่ทริปเดียวเท่านั้น

82884818_2868045056568520_3534291805778477056_o.jpg
83420602_2868040323235660_8817178034571313152_o.jpg
67425138_778262959238064_3815005752938987520_n.jpg
82651300_2868044686568557_4533221166407483392_o.jpg
83479743_2868044986568527_2822543384697110528_o.jpg

HIGHLIGHTS

- ทุ่งลาเวนเดอร์สุดลูกหูลูกตา ณ แคว้น Provence ประเทศฝรั่งเศส

- ชมความงามสุดอลังกาลกับเทือกเขา Dolomite ที่เปรียบเหมือนกับสัญลักษณ์ของประเทศอิตาลี

- เดินชม Tre Cime หนึ่งในเส้นทางการเดินเขาที่ไม่ควรพลาด

- ขึ้นกระเช้า ชมวิว Seceda

- เดินทางกับช่างภาพมืออาชีพ ได้รูปสวยๆทุกมุมแน่นอน

- ถ่ายภาพไม่เป็น ยินดีสอนให้

83479743_2868044986568527_2822543384697110528_o.jpg

Day 01 (27/06)
สุวรรณภูมิ - มิลาน

เดินทางโดยสายการบิน Lufthansa ออกจากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิเวลา 23.00 น. เดินทางไปยังท่าอากาศยานมิลาโนมัลเปนซา อิตาลี ถึงเวลา 08.00 น. ของอีกวัน

Day 02 (28/06)
Milan - Lake Carreza

เดินทางโดยสายการบิน Lufthansa ออกจากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิเวลา 23.00 น. เดินทางไปยังท่าอากาศยานมิลาโนมัลเปนซา อิตาลี ถึงเวลา 08.00 น. ของอีกวัน

เดินทางถึง ท่าอากาศยานมิลาโนมัลเปนซา อิตาลี

เวลา 08.00 น. จากนั้นออกเดินทางไปยัง Lago di Carezza

ทะเลสาบที่เค้าว่ากันว่านั่งมองทั้งวันก็ไม่เบื่อ

รับประทานอาหารกลางวัน ใกล้ๆบริเวณนั้น

จากนั้นเดินทางต่อไปยังเมือง Ortisei เพื่อเข้าที่พัก

(หากลูกค้าต้องการถ่ายแสงเช้ามุม Seceda ต้องขึ้นกระเช้าเย็นนั้นเลย และค้างกางเต้นด้านบนครับ)​

Overnight : โรงแรมในเมือง Orisei

82434212_2868044779901881_4221420151469244416_o.jpg
82682906_2868044816568544_897866009900220416_o.jpg
82227533_2868044916568534_1455924029931126784_o.jpg
82651300_2868044686568557_4533221166407483392_o.jpg

Day 03 (29/06)
Seceda - Alpe Di Siusi

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

ในช่วงเช้า เราจะขึ้นกระเช้าเพื่อชมวิว Seceda

 

ในช่วงบ่าย เราจะขึ้นกระเช้าอีกฝั่งเพื่อไปยัง Alpe Di Siusi

จากนั้นเราจะถ่ายแสงเย็นกันที่ Santa Magdalena

Overnight : โรงแรมในเมือง Cortina d'Ampezzo

lagoantorno.png
82524002_2868044556568570_3811445744741646336_o.jpg
lakemisurina.png
82743010_2868044616568564_7087880388516773888_o.jpg

Day 04 (30/06)
Lake Misurina - Lago Antorno
Tri Cime

ถ่ายแสงเช้ากันที่ Lake Misurina และ Lago Antorno

จากนั้นเดินทางเข้า Tre Cime จากจุดนี้ต้องเดินกันประมาณ 2 ชั่วโมง ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร ซึ่งเราจะค้างคืนในนี้  1 คืน

Overnight : Dreizinnen Hütte

Day 05 (01/07)
Tre Cime

เริ่มเดินทางออกจาก Tre Cime ช่วงสาย

จากนั้นเดินทางต่อไปยัง Lago di Braies  และเข้าพักบริเวณไม่ไกลจากทะเลสาบ

lago.jpg

Day 6 (02/07)
Lago di Braies - Milan - France

ถ่ายแสงเช้าที่ Lago di Braies 

จากนั้นเดินทางออกจากที่พัก ไม่เกิน 07.00 เพื่อเดินทางต่อยังสนามบิน BGY เพื่อต่อเครื่องบินไปยังเมืองมาร์เซย์ ประเทศฝรั่งเศส โดยจะถึงประมาณ 20.20 น.

Overnight : Valensole

YUU01672FB.jpg

Day 07 - 08 (03-04/07)
Valensole

เราจะปักหลักถ่ายภาพทุ่งดอกลาเวนเดอร์ที่วาลองโซ่ เป็นเวลา สองวันเต็มที่นี่ เพื่อเก็บมุมไฮไลท์ต่างๆจนครบ

และในช่วงกลางวัน เราจะเดินทางเที่ยวในเมืองข้างเคียง

67425138_778262959238064_3815005752938987520_n.jpg
82842786_2868040273235665_8887193311530450944_o_edited.jpg

Day 09 (05/07)
Paris - Bangkok

เดินทางกลับไปยังเมือง Marseille เพื่อขึ้นเครื่องบินโดยสารกลับปารีส

เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร ไฟล์ทเวลา 20.00 น. โดยสารการบิน Lufthansa

Day 10 (06/07)
Bangkok

เดินทางถึงประเทศไทยเวลาประมาณ 14.00 น.

YUU01672FB.jpg

99,900 THB

ค่าทริปรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินทุกไฟล์ท

 • ค่าประกันการเดินทาง 1,000,000 บาท

 • ค่าเดินทางโดยรถยนต์ในประเทศอิตาลีและฝรั่งเศส

 • ค่าที่พักทั้งหมดตลอด 8 คืนในประเทศอิตาลีและฝรั่งเศส

 • ค่าเข้าสถานที่

 • อาหารเช้า

 • วีซ่าเชงเก้น

ค่าทริปไม่รวม

 • ค่าอาหารมื้อกลางวัน และมื้อเย็น

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าเครื่องดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์   ค่าซิมโทรศัพท์ ฯลฯ

 • ค่าใช้จ่ายจากน้ําหนักส่วนเกินของกระเป๋าเดินทางที่เกินจากทางสายการบินกําหนด

 • และค่าอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในส่วนค่าทริปรวม

การยกเลิกทริปโดยลูกค้า

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 90 วัน คืนเงิน 50% ของเงินมัดจํา

 • ยกเลิกการเดินทางหลังจาก 90 วันก่อนการเดินทางขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจํา ยกเว้นเฉพาะค่าตั๋วเครื่องบินในกรณีที่สามารถทำ Refundได้บางส่วนตามเงื่อนไขของสายการบินนั้นๆ

 • ในกรณีที่ยกเลิกทริปเนื่องจากลูกค้ายื่นวีซ่าไม่ผ่านบริษัทจะทำการคืนมัดจำทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่า

 

การยกเลิกทริปโดยทางบริษัท

 • กรณีคนไม่ครบจำนวนที่กำหนดไว้ในการออกทริป ทางเราคืนเงินมัดจำให้ทั้งหมด

 • กรณีที่อาจจะเกิดเหตุอันตราย หรือมีข่าวร้ายแรง ซึ่งทำให้เดินทางไม่ได้ หรือถ้าเดินทางได้ก็อาจจะทำให้เกิดอันตราย ทางเราจะขอยกเลิกทริปและคืนเงินมัดจำให้บางส่วนในกรณีเกิดเหตุใกล้วันเดินทางเพราะทางเราอาจมีการจองที่พักหรือโอนจ่ายค่าไกด์ไว้แล้วตรงส่วนนั้นไม่สามารถคืนเงินได้ ส่วนค่าตั๋วเครื่องบิน จะคืนเงินค่าตั๋วเครื่องบินแค่ในกรณีที่สามารถทำ Refund ได้บางส่วน หรือตามเงื่อนไขของสายการบินนั้นๆ

 

หมายเหตุ

 • หากมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินโดยสายการบิน ซึ่งอาจเกิดจากสภาพอากาศที่แปรปรวนจนไม่สามารถเดินทางได้ การล่าช้าของสายการบินที่เกิดจากความผิดพลาดของสายการบินเอง เหตุการณ์ทางการเมือง ภัยธรรมชาติหรือปัจจัยอื่นๆที่มีผลกระทบต่อโปรแกรมการเดินทาง ทางบริษัทจะพยายามทดแทนหรือปรับเปลี่ยนตารางการบินให้ไม่กระทบต่อโปรแกรมการเดินทางเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ แต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อโปรแกรมการเดินทางจริงๆจนไม่สามารถควบคุมได้ ทางเราจะไม่รับผิดชอบหรือชดเชยค่าเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้น

 • บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ได้รับอนุญาติให้เดินทางเข้าประเทศ เนื่องจากอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย มีสิ่งของต้องห้ามไว้ในครอบครอง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่เจ้าหน้าที่พนักงานพิจารณาแล้วว่าไม่สมควรได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศนั้นๆ ทางบริษัทจะไม่มีการคืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด

 • บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้เดินทาง ทำสิ่งของสูญหาย ทรัพย์สินโดนโจรกรรม หรืออุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของผู้เดินทางเอง

 • หากมีการตกลงชำระค่าทริปเข้ามาไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไข และข้อตกลงอื่นๆของบริษัทแล้ว

 • หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป นับจนถึงวันที่เดินทางกลับเข้าประเทศไทย ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีหนังสือเดินทางมีอายุไม่ครบกำหนดการเดินทาง

การยกเลิกการเดินทางเนื่องจากสถานการณ์โควิด การปิดประเทศ การงดเดินทางจากสายการบิน บริษัทจะคืนเงินหลังจากหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไปแล้วตามจริง

bottom of page