Iceland Highland Summer
8 - 19 JULY 2022
12 Days 10 Nights

ทริปลุยไฮท์แลนด์ ดินแดนที่เปรียบเสมือนแลนด์มาร์กในฝันของเหล่านักท่องเที่ยวทั่วโลก พร้อมมุมสุดพิเศษที่หาไม่ได้จากที่ไหน

8 - 19 กรกฎาคม 2565 : ว่าง 12 ที่
 

Hiland 1-01.jpg
Hiland -08.jpg
hiland 3-02.jpg
hiland 3-06.jpg
Hiland -07.jpg

HIGHLIGHTS

- ปีนเขาชมวิวสุดพีคที่ Þórsmörk

- ชมภูเขาไฟที่ยังไม่ดับ

- ถ่ายภาพแม่น้ำสายต่างๆ

Day 1-02.jpg
Day 1-04.jpg
Day 1-08.jpg

Day 01 (07/07)   สุวรรณภูมิ 

- พบกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิเวลาประมาณ 22.00

Day 02 (08/07)  
Iceland 

- เดินทางโดยสายการบินไทย ออกจากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิเวลา 01.20 น. เดินทางไปยัง ท่าอากาศยาน Keflavik International Airport (KEF)
ถึงเวลาประมาณ 09.45 น.ของวันที่ 08/07
รับกระเป๋า / เช่ารถ / รับประทานอาหาร / จัดเตรียมเสบียง

 

จากนั้นเดินทางไปยัง Öxarárfoss ซึ่งตั้งอยู่ในเขตอุทยาน Þingvellir National Park โดยใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง 

จากนั้นเดินทางไป Bruarfoss Waterfall มหัศจรรย์น้ำตกสีฟ้าแห่งไอซ์แลนด์

ออกเดินทางสู่ น้ำตกกุลล์ฟอสส์ เป็นน้ำตกที่มีขนาดใหญ่และมีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่ง ได้รับสมญานามว่าเป็นน้ำตกไน

แองการ่าแห่งไอซ์แลนด์

เดินทางสู่ Haifoss เพื่อถ่ายภาพแสงเย็น

สำเนาของ ICELAND SUMMER 2022.png

Day 03 - 05 (09/07 - 11/07)
Highlands , Landmannalaugar,
Skógafoss waterfall

ในระยะเวลา 3วัน 3คืน เราจะพาท่านเดินทางถ่ายภาพบริเวณ Highlands  ตามลักษณะสภาพอากาศ โดยจะเน้นตามจุดแลนด์มาร์คสำคัญ ๆ เดินทางสู่ Highlands หามุมถ่ายภาพแสงเช้าบริเวณรอบ ๆ Highlands เดินทางต่อไปยังภูเขา Landmannalaugar หลังจากถ่ายรูปเสร็จแล้วเราก็จะไปที่ภูเขาไฟสีดำ และ Skógafoss waterfall เพื่อชมความอลังการของน้ำตกอีกด้วย

Highlights

Highlands

Landmannalaugar

Maelifell

ภูเขาไฟสีดำ

Þórsmörk

Dyrhólaey

Bláhylur

Stútur crater

Ófærufoss

Rauðibotn

Vik i Myrdal Church

Seljalandsfoss Falls

Day 06 - 07  (12/07 - 13/07)
Jökulsárlón / DiamondBeach/ Kirkjufellsfoss

ถ่ายภาพแสงเช้า Reynisdrangar เรย์นิสดรังการ์ เป็นกลุ่มหินภูเขาไฟที่โผล่ขึ้นมาจากมหาสมุทรแอตแลนติก ที่บริเวณด้านหน้าของหาดทรายดำ Reynisfjara ชายฝั่งทิศใต้ของประเทศไอซ์แลนด์

ถ่ายแสงเช้าที่ Jökulsárlón + Diamond Beach

ตั้งอยู่ในแนวชายหาดทรายสีดำซึ่งอยู่ในที่ราบธารน้ำแข็งที่ยิ่งใหญ่ Breiðamerkursandur ซึ่งอยู่ในทะเลสาบธารน้ำแข็ง Jökulsárlón ซึ่งอยู่ทางชายฝั่งตอนใต้ของประเทศไอซ์แลนด์ ชื่อ Diamond Beach นั้นมีที่มาจากก้อนน้ำแข็งทั้งเล็กและใหญ่ที่ละลายจากธารน้ำแข็ง Jökulsárlón มาที่ชายฝั่งแล้วกองอยู่ที่ชายหาดสีดำนี้ก่อนที่จะไหลลงไปใน Atlantic Ocean 

Day 08 - 10 (14/07 - 16/07)
Kirkjufellsfoss / Búðakirkja Black Church  / Hellnar /Reykjavík / Hallgrimskirkja / Fagradalsfjall volcanic

ถ่ายภาพแสงเช้า Kirkjufellsfoss

 

เดินทางไป Látrabjarg ที่นี่เป็นสถานที่ที่ดีที่สุดสำหรับการดูนกและมีการแสดงบนหน้าผา Látrabjarg 

ถ่ายแสงเช้ากันอีกครั้ง  Dynjandi waterfall จากนั้นเดินทางกลับไปยังเมือง Reykjavík
 

Tour Geldingadalir  Full Day เดินเทรคชมภูเขาไฟที่ยังไม่ดับ

Day 11-12 (17/07 - 18/07)  
Iceland - Bangkok

เดินทางไปยัง Blue Lagoon แช่น้ำที่ Blue Lagoon (2 ชั่วโมง)

***จองบัตรรอบ 09.30 หรือ 10.00***

ฺBlue Lagoon เป็นแหล่งท่องเที่ยวชั้นนำของไอซ์แลนด์

ผู้คนส่วนใหญ่มาเยือนไอซ์แลนด์เพื่อชมสถานที่น่าสนใจทางธรรมชาติ เช่น น้ำตก น้ำพุร้อนไกเซอร์ หรือ ธารน้ำแข็งโดยคนส่วนใหญ่คิดว่าน่านน้ำสีน้ำเงินของบลูลากูนเป็นในสถานที่ทางธรรมชาติที่โดดเด่นมาก

 

12.00 น. เดินทางไปที่สนามบิน KEF
 

เดินทางถึงประเทศไทย เวลาประมาณ 15.00 น. ในวันที่ 18/07/2022

hiland 3-05.jpg
Day 6-10.jpg

129,000 THB

ค่าทริปรวม

 • ค่าประกันการเดินทาง 1,000,000 บาท

 • ค่าเดินทางโดยรถยนต์ในประเทศไอซ์แลนด์

 • ค่าที่พักทั้งหมดตลอด 10 คืนในประเทศไอซ์แลนด์

 • ค่าเข้าสถานที่

 • วีซ่าเชงเก้น

 • ค่าอาหารเช้า

 • ค่าช่างภาพมืออาชีพ

ค่าทริปไม่รวม

 • ค่าอาหาร กลางวันและอาหารเย็น

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าเครื่องดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์   ค่าซิมโทรศัพท์ ฯลฯ

 • ค่าใช้จ่ายจากน้ําหนักส่วนเกินของกระเป๋าเดินทางที่เกินจากทางสายการบินกําหนด

 • และค่าอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในส่วนค่าทริปรวม

การยกเลิกทริปโดยลูกค้า

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 90 วัน คืนเงิน 50% ของเงินมัดจํา

 • ยกเลิกการเดินทางหลังจาก 90 วันก่อนการเดินทางขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจํา ยกเว้นเฉพาะค่าตั๋วเครื่องบินในกรณีที่สามารถทำ Refundได้บางส่วนตามเงื่อนไขของสายการบินนั้นๆ

 • ในกรณีที่ยกเลิกทริปเนื่องจากลูกค้ายื่นวีซ่าไม่ผ่านบริษัทจะทำการคืนมัดจำทั้งหมดหลังหักค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่า

 

การยกเลิกทริปโดยทางบริษัท

 • กรณีคนไม่ครบจำนวนที่กำหนดไว้ในการออกทริป ทางเราคืนเงินมัดจำให้ทั้งหมด

 • กรณีที่อาจจะเกิดเหตุอันตราย หรือมีข่าวร้ายแรง ซึ่งทำให้เดินทางไม่ได้ หรือถ้าเดินทางได้ก็อาจจะทำให้เกิดอันตราย ทางเราจะขอยกเลิกทริปและคืนเงินมัดจำให้บางส่วนในกรณีเกิดเหตุใกล้วันเดินทางเพราะทางเราอาจมีการจองที่พักหรือโอนจ่ายค่าไกด์ไว้แล้วตรงส่วนนั้นไม่สามารถคืนเงินได้ ส่วนค่าตั๋วเครื่องบิน จะคืนเงินค่าตั๋วเครื่องบินแค่ในกรณีที่สามารถทำ Refund ได้บางส่วน หรือตามเงื่อนไขของสายการบินนั้นๆ

 

หมายเหตุ

 • หากมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินโดยสายการบิน ซึ่งอาจเกิดจากสภาพอากาศที่แปรปรวนจนไม่สามารถเดินทางได้ การล่าช้าของสายการบินที่เกิดจากความผิดพลาดของสายการบินเอง เหตุการณ์ทางการเมือง ภัยธรรมชาติหรือปัจจัยอื่นๆที่มีผลกระทบต่อโปรแกรมการเดินทาง ทางบริษัทจะพยายามทดแทนหรือปรับเปลี่ยนตารางการบินให้ไม่กระทบต่อโปรแกรมการเดินทางเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ แต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อโปรแกรมการเดินทางจริงๆจนไม่สามารถควบคุมได้ ทางเราจะไม่รับผิดชอบหรือชดเชยค่าเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้น

 • บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ได้รับอนุญาติให้เดินทางเข้าประเทศ เนื่องจากอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย มีสิ่งของต้องห้ามไว้ในครอบครอง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่เจ้าหน้าที่พนักงานพิจารณาแล้วว่าไม่สมควรได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศนั้นๆ ทางบริษัทจะไม่มีการคืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด

 • บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้เดินทาง ทำสิ่งของสูญหาย ทรัพย์สินโดนโจรกรรม หรืออุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของผู้เดินทางเอง

 • หากมีการตกลงชำระค่าทริปเข้ามาไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไข และข้อตกลงอื่นๆของบริษัทแล้ว

 • หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป นับจนถึงวันที่เดินทางกลับเข้าประเทศไทย ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีหนังสือเดินทางมีอายุไม่ครบกำหนดการเดินทาง

การยกเลิกการเดินทางเนื่องจากสถานการณ์โควิด การปิดประเทศ การงดเดินทางจากสายการบิน บริษัทจะคืนเงินหลังจากหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไปแล้วตามจริง