top of page

ล่าแสงเหนือ Iceland
10 Days 7 Nights

ทริปล่าแสงเหนือประเทศไอซ์แลนด์ หนึ่งทริปในฝันของหลายๆคน

ดินแดงแห่งไฟ น้ำแข็ง และแสงเหนือ พร้อมพาทุกท่านไปเปิดประสบการณ์ใหม่สุดขีดของชีวิต

24 กุมภาพันธ์ - 5 มีนาคม 2566 รับ 12 ที่

CANVA.jpg
Vestrahorn.png
YUU09041.jpg
YUU09738.jpg

HIGHLIGHTS

- ล่าแสงเหนือกับวิวสุดอลังกาลและแปลกตา

- แช่บลูลากูน เที่ยวชม Ice Cave พร้อมช่างภาพถ่ายภาพให้ทุกที่

- ออกล่าแสงเหนือกันทุกคืน

- มากับทัวร์ที่มีประสบการณ์ล่าแสงเหนือสูงและเชี่ยวชาญการถ่ายภาพแสงเหนือมาเกือบ 10 ปีเต็ม

Image by Taylor Simpson

Day 01 ( 24/02/2023 ) 
Bangkok

 

21.00 น. คณะพบกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิตรวจเช็คเอกสารเตรียมเดินทางด้วยสายการบินไทย
เที่ยวบินที่ TG950 เดินทางสู่โคเปเฮเกน

Day 02 ( 25/02/2023 ) 
CPH
- Iceland

00.50 น.- ออกเดินทางสู่โคเปเฮเกน

06.30 น. - คณะเดินทางถึงโคเปเฮเกน ผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง เตรียมตัวเดินทางต่อยังท่าอากาศยาน Keflavik ประเทศไอซ์แลนด์

13.05 น. - เดินทางต่อไปยังท่าอากาศยาน Keflavik ประเทศไอซ์แลนด์ โดยสายการบิน ICELAND AIR เที่ยวบินที่ FI205 โดยจะเดินทางถึงเวลาประมาณ 15.30 น.
 

Overnight : Boutique Hotel Anna คืนที่1

Day 03 ( 26/02/2023 ) 
Reynisfjara Beach - Skaftafell - Solheimasandur Plane Wreck

ในช่วงเช้า เดินทางออกจากเมือง Skogafoss เดินทางไปยัง

The Reynisdrangar Trolls from Reynisfjara
และเที่ยวหาดทราย Reynisfjara Beach
(Black Sand Beach) 

จากนั้น เดินเท้าเข้าชมซากเครื่องบินตก ที่ชายหาดสีดำ
อันเป็นสัญลักษณ์ของ Iceland
(Solheimasandur Plane Wreck)

ช่วงบ่าย แวะถ่ายภาพที่ Fjaðrárgljúfur Canyon และเดินทางต่อไปยังเมือง Hof เพื่อเข้าที่พัก

Overnight : Fosshotel Glacier Lagoon คืนที่ 2

Day 04 ( 27/02/2023 ) 
Vatnajokull Glacier - Diamond Beach - Ice Cave

ช่วงเช้า ชม Vatnajokull Glacier เป็นธารน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไอซ์แลนด์รวมถึงในยุโรปด้วย

ถ่ายแสงเช้าที่ Vatnajokull Glacier และชม
Diamond Beach หาดที่เต็มไปด้วยก้อนน้ำแข็ง

ในช่วงบ่ายจะนำท่านเข้าถ้ำน้ำแข็ง Ice Cave อีกจุดไฮไลท์ที่พาทุกท่านเดินเข้าไปใต้ธารน้ำแข็ง ที่มีรูปทรงไม่เหมือนเดิมในทุกๆปี

Overnight : Fosshotel Glacier Lagoon คืนที่ 3

Day 05 ( 28/02/2023 ) 
Hof - Hofn

เดินทางไปเมือง Hofn สามารถแวะถ่ายรูปสองข้างทางได้
(หรือสามารถซ้ำแสงเช้าที่ Diamond Beach ได้) 

ถ่ายภาพแสงเย็นที่ Vestrahorn ภูเขาโดดๆริมทะเล ที่สวยงามอีกแห่งหนึ่งของ Iceland

Overnight : Árnanes Country Hotel คืนที่ 4

Day 06 (1/03/2023 ) 
Hofn - Selfoss

ถ่ายแสงเช้า Vestrahorn เดินทางกลับไปยังเมือง Selfoss ใช้เวลาประมาณ 5 ชม. ระหว่างทางเราจะแวะชม Seljalandsfoss น้ำตกขนาดใหญ่ที่สามารถเข้าไปข้างหลังของน้ำตกได้ และน้ำตก Skogafoss ที่มีมวลน้ำมหาศาล

Overnight : Hotel South Coast คืนที่ 5

Day 07 ( 2/03/2023 ) 
Selfoss - Grundarfjordur

เช็คเอาท์ออกจากที่พักและจากนั้นจะพาท่านไป
น้ำตกกุลล์ฟอสส์ (Gullfos)
ไนล์แองการ่าแห่งไอซ์แลนด์และชมน้ำพุร้อน Geysir
 

ออกจากเมือง Selfoss ขับรถราวๆ 5 ชม. เพื่อไปยังเมือง Grundarfjordur ช่วงเย็นจะถ่ายภาพที่ Kirkjufell
และเราจะรอถ่ายแสงเหนือกันที่นี่
 

Overnight : The Old Post Office Guesthouse คืนที่ 6
 

Day 08 ( 3/03/2023 )

Grundarfjordur

ถ่ายภาพแสงเช้ากันที่ Kirkjufell จากนั้นเดินทางกลับไปยัง
เรคยาวิกเพื่อเที่ยวภายในเมือง

ช่วงบ่ายพาแช่ Blue lagoon แหล่งน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียง
โด่งดังของไอซ์แลนด์ ซึ่งมีน้ำเป็นสีฟ้า และมีแร่ธาตุต่างๆซึ่งมีประโยชน์กับร่างกาย
 

Overnight : Konvin Hotel by ReykjavikKeflavik Airport
คืนที่ 7

Day 07 ( 2/03/2023 ) 
Selfoss - Grundarfjordur

ออกจากเมือง Selfoss ขับรถราวๆ 5 ชม. เพื่อไปยังเมือง Grundarfjordur ช่วงเย็นจะถ่ายภาพที่ Kirkjufell และเราจะรอถ่ายแสงเหนือกันที่นี่เป็นเวลา สองคืน

Day 08 ( 3/03/2023 )

Grundarfjordur

ถ่ายภาพแสงเช้ากันที่ Kirkjufell จากนั้นเดินทางกลับไปยังเรคยาวิกเพื่อเที่ยวภายในเมือง

ช่วงบ่ายพาแช่ Blue lagoon แหล่งน้ำพุร้อนที่มีชื่อเสียงโด่งดังของไอซ์แลนด์ ซึ่งมีน้ำเป็นสีฟ้า และมีแร่ธาตุต่างๆซึ่งมีประโยชน์กับร่างกาย

Overnight : Konvin Hotel by Reykjavik Keflavik Airport

Day 09 (4/03/2023 ) 

CPH - BKK

06.30 น. ออกเดินทางกลับสู่โคเปเฮเกน ถึงที่หมายเวลา

ประมาณ 10.45 น.

 

13.50 น. ออกเดินทางกลับประเทศไทยโดยสายการบินไทย

Day 10 (5/03/2023 ) 

BKK

06.20 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิประเทศไทย

YUU09630.jpg
YUU09041.jpg

89,900 THB

 

ค่าทริปรวม​

 • ค่าประกันการเดินทาง 1,500,000 บาท

 • ค่าเดินทางโดยรถยนต์ในประเทศไอซ์แลนด์

 • ค่าที่พักทั้งหมดตลอด 7 คืนในประเทศไอซ์แลนด์

 • ค่าเข้า Ice Cave

 • ฺBlue Lagoon

 • ค่าเข้าสถานที่ทั้งหมด

 • ค่าช่างภาพ

ค่าทริปไม่รวม

 • ตั๋วเครื่องบินทุกไฟล์ท (ระหว่างประเทศและในประเทศ)

 • วีซ่า

 • ค่าอาหารทุกมื้อ

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าเครื่องดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์   ค่าซิมโทรศัพท์ ฯลฯ

 • ค่าใช้จ่ายจากน้ําหนักส่วนเกินของกระเป๋าเดินทางที่เกินจากทางสายการบินกําหนด

 • และค่าอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในส่วนค่าทริปรวม

การยกเลิกทริปโดยลูกค้า

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 90 วัน คืนเงิน 50% ของเงินมัดจํา

 • ยกเลิกการเดินทางหลังจาก 90 วันก่อนการเดินทางขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจํา ยกเว้นเฉพาะค่าตั๋วเครื่องบินในกรณีที่สามารถทำ Refundได้บางส่วนตามเงื่อนไขของสายการบินนั้นๆ

 • ในกรณีที่ยกเลิกทริปเนื่องจากลูกค้ายื่นวีซ่าไม่ผ่านบริษัทจะทำการคืนมัดจำตามเงื่อนไขของการยกเลิกการออกเดินทาง

 

การยกเลิกทริปโดยทางบริษัท

 • กรณีคนไม่ครบจำนวนที่กำหนดไว้ในการออกทริป ทางเราคืนเงินมัดจำให้ทั้งหมด

 • กรณีที่อาจจะเกิดเหตุอันตราย หรือมีข่าวร้ายแรง ซึ่งทำให้เดินทางไม่ได้ หรือถ้าเดินทางได้ก็อาจจะทำให้เกิดอันตราย ทางเราจะขอยกเลิกทริปและคืนเงินมัดจำให้บางส่วนในกรณีเกิดเหตุใกล้วันเดินทางเพราะทางเราอาจมีการจองที่พักหรือโอนจ่ายค่าไกด์ไว้แล้วตรงส่วนนั้นไม่สามารถคืนเงินได้ ส่วนค่าตั๋วเครื่องบิน จะคืนเงินค่าตั๋วเครื่องบินแค่ในกรณีที่สามารถทำ Refund ได้บางส่วน หรือตามเงื่อนไขของสายการบินนั้นๆ

 

หมายเหตุ

 • หากมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินโดยสายการบิน ซึ่งอาจเกิดจากสภาพอากาศที่แปรปรวนจนไม่สามารถเดินทางได้ การล่าช้าของสายการบินที่เกิดจากความผิดพลาดของสายการบินเอง เหตุการณ์ทางการเมือง ภัยธรรมชาติหรือปัจจัยอื่นๆที่มีผลกระทบต่อโปรแกรมการเดินทาง ทางบริษัทจะพยายามทดแทนหรือปรับเปลี่ยนตารางการบินให้ไม่กระทบต่อโปรแกรมการเดินทางเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ แต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อโปรแกรมการเดินทางจริงๆจนไม่สามารถควบคุมได้ ทางเราจะไม่รับผิดชอบหรือชดเชยค่าเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้น

 • บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ได้รับอนุญาติให้เดินทางเข้าประเทศ เนื่องจากอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย มีสิ่งของต้องห้ามไว้ในครอบครอง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่เจ้าหน้าที่พนักงานพิจารณาแล้วว่าไม่สมควรได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศนั้นๆ ทางบริษัทจะไม่มีการคืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด

 • บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้เดินทาง ทำสิ่งของสูญหาย ทรัพย์สินโดนโจรกรรม หรืออุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของผู้เดินทางเอง

 • หากมีการตกลงชำระค่าทริปเข้ามาไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไข และข้อตกลงอื่นๆของบริษัทแล้ว

 • หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป นับจนถึงวันที่เดินทางกลับเข้าประเทศไทย ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีหนังสือเดินทางมีอายุไม่ครบกำหนดการเดินทาง

การยกเลิกการเดินทางเนื่องจากสถานการณ์โควิด การปิดประเทศ การงดเดินทางจากสายการบิน บริษัทจะคืนเงินหลังจากหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไปแล้วตามจริง

bottom of page