top of page

FINLAND 7 วัน 5 คืน
14/01/2023 - 20/01/2023

สัมผัสทริปต้นปีกับการไปท่องเที่ยวที่ประเทศฟินแลนด์ อาทิ หมู่บ้านซานต้าครอส ฤดูกาลในช่วงฤดูหนาว การนั่งลากเลื่อนของกวางเลนเดียร์ สุนัขฮัสกี้และไฮไลท์ที่พิเศษที่สุดคือการได้เปิดประสบการณ์นอนดูแสงเหนือ ณ ประเทศฟินแลนด์

FInland-09.jpg
FInland-22.jpg
FInland-12.jpg
FInland-25.jpg
FInland-18.jpg

HIGHLIGHTS

- Snowman World ที่เมือง Rovaniemi

- เมือง Santaclaus village

- ไปขับสโนว์โมบิล และถ่ายรูปยามค่ำคืนเมือง levi City

- ไปนอนดูแสงเหนือที่ Levi City

- ไปนั่งรถลากเลื่อนกับฟูงฮัสกี้สุดหน้ารักและกวางเรนเดียร์

Day 01 (14/01/2023)
BKK - Helsinki - Rovaniemi

ผู้ร่วมเดินทางทุกท่านพร้อมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ

เวลา 05.00 น. ตรวงเช็คเอกสารก่อนการเดินทาง

เดินทางโดยสายการบิน Finnair เที่ยวบินที่ AY142 ออกจาก

ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิเวลา 08.15 น. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 12 ชั่วโมง โดยจะเดินทางถึงทางอากาศยานนานาชาติ Helsinki Vantaa ประมาณ 15.35 น.

เดินทางต่อไปยังท่าอากาศยาน Rovaniemi, Finland เวลา 19.40 น. โดยจะถึงเวลาประมาณ 21.10 น.

Overnight : Arctic TreeHouse Hotel

 

Day 02 (15/01/2023)
Rovaniemi: Reindeer, Huskies & Santa Claus Village , Snowman World

 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
 

ช่วงเช้า ออกเดินทางไปยัง Ranua Zoo 

สวนสัตว์ที่จะทำให้คุณเพิ่มประสบการณ์ในครั้งนี้

Ranua Zoo เป็นสวนสัตว์เมืองหนาวที่คุณจะได้เห็นหมีขั้วโลก หมาป่า เสือ นกอินทรี และสัตว์เมืองหนาวอีกมากมายหลายชนิด พวกมันจะทำให้คุณได้ประสบการณ์อันน่าประทับใจในครั้งนี้

ช่วงบ่าย เราจะเข้าไปเยี่ยมชมหมู่บ้านซานต้าครอสเพื่อเข้า

ถึงจิตวิณญาณแห่งคริสต์มาส ใช้ช่วงเวลาแห่งการพักผ่อนเพื่อซื้อของขวัญเป็นที่ระลึก นอกจากนี้เรายังสามารถส่งจดหมายคริสต์มาสจากที่ทำการไปรษณีย์ของซานต้าได้อีกด้วย

 

Snowman world dinner starts at 17.00

Snowman World สวนสนุกขนาดย่อมที่สร้างขึ้นจากหิมะสีขาวที่สวยงาม และเป็นสถานที่ที่น่าตื่นตาตื่นใจที่สุดของหมู่บ้านซานตาคลอส ตั้งอยู่บนอาร์กติกเซอร์เคิลในโรวาเนียมิ ที่ซึ่งคุณสามารถเพลิดเพลินกับกิจกรรมฤดูหนาวได้ตลอดทั้งวัน ที่ซึ่งคุณจะได้สัมผัสกับหิมะ สไลเดอร์น้ำแข็งสุดพิเศษและลานสเก็ตน้ำแข็งที่แม้แต่มนุษย์หิมะก็ยังได้แสดงทักษะการเล่นสเก็ตของพวกเขา ขณะที่กำลังเพลิดเพลินกับกิจกรรมในวันหยุด คุณสามารถแวะชื่นชมประติมากรรมหิมะและน้ำแข็งต่างๆ ได้ นอกจากนี้เรายังมี Snow Restaurant และ Ice Bar ให้คุณเติมความสดชื่นในระหว่างวัน

Overnight : Hotel at Arctic TreeHouse Hotel 

Day 03 (16/01/2023)

Levi
 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

จากนั้นเดินทางไปยังเมิือง Levi เมืองสกีรีสอร์ท

ที่เต็มไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม

โดยกิจกรรมแรกที่เราจะทำกันนั้นคือ ICE KARTING

การขับรถ Go Kart บนหิมะ ที่จะทำให้ทุกท่านได้ประสบการณ์ที่แปลกใหม่

เดินทางเข้าที่พักที่ Northern Light Village Hotel ทำกิจกรรมขับ Husky Safari กันในช่วงบ่ายถึงเย็น

รับประทารอาหารเย็น ณ ห้องอาหารโรงแรม

Overnight : Northern Light Village Hotel

Day 04 (17/01/2023)

Levi
 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

วันนี้เราจะทำกิจกรรม Snowmobile และ Fishing (4ชั่วโมง)

ต่อด้วยกิจกรรม Reindeer ในช่วงบ่าย

รับประทารอาหารเย็น ณ ห้องอาหารโรงแรม

Overnight : Northern Light Village Hotel

Day 05 (18/01/2023)

Helsinki - Porvoo

รับประทานอาหารเช้า 

 

เดินทางไปยังสนามบินเพื่อเดินทางต่อไปยังเฮลซิงกิ และพาทุกท่านเที่ยวชมเมือง ปอร์วู ซึ่งเป็นเมืองเก่า 1 ใน 6 ของประเทศฟินแลนด์

 

เตรียมพบกับบรรยากาศในสมัยศตวรรษต์ที่ 13 ที่ยังสภาพเมืองเก่าเอาไว้ได้อย่างดี รวมทั้งสีสันต่างๆ บ้านของเมืองก็ยังสดใสสมเป็นเมืองเก่า

Overnight : Hotel at Scandic Helsinki Hub

FInland-11.jpg

Day 06 (19/01/2023)

Helsinki 

รับประทานอาหารเช้า

จากนั้นพาทุกท่านไปช้อปปิ้งบริเวณถนนเอสปลานาดิ (Esplanadi) ย่านถนนคนเดินสำหรับนักช้อปที่ต้องไม่พลาดมาเยือน เป็นแหล่งช้อปปิ้งใจกลางเมือง ซึ่งมีทั้งสินค้าพื้นเมือง และห้างสรรพสินค้าสต๊อกแมนน์ห้างใหญ่ที่สุดในสแกนดิเนเวีย

 

พาทุกท่านเที่ยวชมเมือง เฮลซิงกิ ถ่ายภาพกับมหาวิหารเฮลซิงกิ  (HELSINKI CATHEDRAL) ซึ่งในอดีตเรียกว่า โบสถ์นิโคลัส เป็นมหาวิหารสีขาวบริสุทธิ์สวยงามตั้งเด่นตระหง่านจนเรียกว่าเป็นจุดแลนด์มาร์กของเฮลซิง

 

10.55  น.    เดินทางถึง HEL ทางอาหารกลางวันในสนามบินได้หากต้องการ


13.55 น.    เดินทางกลับประเทศไทยโดยสายการบินFinnair

Day 07 (20/01/2023)

Bangkok

06.45 น.    เดินทางถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ

FInland-12.jpg

154,000 THB 
 

ค่าทริปรวม

 • ค่าประกันการเดินทาง 1,500,000 บาท

 • ค่าเดินทางโดยรถยนต์ในประเทศฟินแลนด์

 • ค่าที่พักทั้งหมดตลอด 5 คืนในประเทศฟินแลนด์

 • ค่าเข้าสถานที่และค่าขึ้นกระเช้า

 • อาหารเช้า

 • ค่าช่างภาพมืออาชีพ

ค่าทริปไม่รวม

 • ค่าวีซ่าเชงเก้น

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน

 • ค่าอาหารมื้อกลางวัน และมื้อเย็น

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าเครื่องดื่ม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์   ค่าซิมโทรศัพท์ ฯลฯ

 • ค่าใช้จ่ายจากน้ําหนักส่วนเกินของกระเป๋าเดินทางที่เกินจากทางสายการบินกําหนด

 • ค่า PCR ขากลับ

 • และค่าอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในส่วนค่าทริปรวม

การชำระเงิน

 • ชำระมัดจำ 50,000 บาท

 • ชำระส่วนที่เหลือ ไม่เกินวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

การยกเลิกทริปโดยลูกค้า

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 90 วัน คืนเงิน 50% ของเงินมัดจํา

 • ยกเลิกการเดินทางหลังจาก 90 วันก่อนการเดินทางขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจํา ยกเว้นเฉพาะค่าตั๋วเครื่องบินในกรณีที่สามารถทำ Refundได้บางส่วนตามเงื่อนไขของสายการบินนั้นๆ

 • ยกเลิกทริปเนื่องจากลูกค้ายื่นวีซ่าไม่ผ่าน ให้ดูวันการคืนมัดจำตามเวลาข้างต้นที่ได้เขียนไว้ในการยกเลิกทริปโดยลูกค้าในข้อใดก็ตามท่านสามารถหาคนมาเดินทางแทนได้โดยไม่มีการบวกเพิ่มใดๆจากทางเรา ยกเว้นแต่ค่าเปลี่ยนชื่อในสายการบิน หรือการเปลี่ยนแปลงที่มีค่าใช้จ่าย ลูกค้าต้องเป็นคนออกส่วนต่างตรงนี้เอง

 

การยกเลิกทริปโดยทางบริษัท

 • กรณีคนไม่ครบจำนวนที่กำหนดไว้ในการออกทริป ทางเราคืนเงินมัดจำให้ทั้งหมด

 • กรณีที่อาจจะเกิดเหตุอันตราย หรือมีข่าวร้ายแรง ซึ่งทำให้เดินทางไม่ได้ หรือถ้าเดินทางได้ก็อาจจะทำให้เกิดอันตราย ทางเราจะขอยกเลิกทริปและคืนเงินมัดจำให้บางส่วนในกรณีเกิดเหตุใกล้วันเดินทางเพราะทางเราอาจมีการจองที่พักหรือโอนจ่ายค่าไกด์ไว้แล้วตรงส่วนนั้นไม่สามารถคืนเงินได้ ส่วนค่าตั๋วเครื่องบิน จะคืนเงินค่าตั๋วเครื่องบินแค่ในกรณีที่สามารถทำ Refund ได้บางส่วน หรือตามเงื่อนไขของสายการบินนั้นๆ

 

หมายเหตุ

 • หากมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินโดยสายการบิน ซึ่งอาจเกิดจากสภาพอากาศที่แปรปรวนจนไม่สามารถเดินทางได้ การล่าช้าของสายการบินที่เกิดจากความผิดพลาดของสายการบินเอง เหตุการณ์ทางการเมือง ภัยธรรมชาติหรือปัจจัยอื่นๆที่มีผลกระทบต่อโปรแกรมการเดินทาง ทางบริษัทจะพยายามทดแทนหรือปรับเปลี่ยนตารางการบินให้ไม่กระทบต่อโปรแกรมการเดินทางเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นสำคัญ แต่ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงที่กระทบต่อโปรแกรมการเดินทางจริงๆจนไม่สามารถควบคุมได้ ทางเราจะไม่รับผิดชอบหรือชดเชยค่าเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้น

 • บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ได้รับอนุญาติให้เดินทางเข้าประเทศ เนื่องจากอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย มีสิ่งของต้องห้ามไว้ในครอบครอง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่เจ้าหน้าที่พนักงานพิจารณาแล้วว่าไม่สมควรได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศนั้นๆ ทางบริษัทจะไม่มีการคืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด

 • บริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้เดินทาง ทำสิ่งของสูญหาย ทรัพย์สินโดนโจรกรรม หรืออุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของผู้เดินทางเอง

 • หากมีการตกลงชำระค่าทริปเข้ามาไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไข และข้อตกลงอื่นๆของบริษัทแล้ว

 • หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป นับจนถึงวันที่เดินทางกลับเข้าประเทศไทย ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีหนังสือเดินทางมีอายุไม่ครบกำหนดการเดินทาง

การยกเลิกการเดินทางเนื่องจากสถานการณ์โควิด การปิดประเทศ การงดเดินทางจากสายการบิน บริษัทจะคืนเงินหลังจากหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไปแล้วตามจริง

bottom of page