top of page

78,900 THB

7 day 5 nights 2-9/02/2024

BAIKAL

O9FG4R0_edited.jpg

TourPlan

Day 1 BKK - Irkutsk
02/02/2024 (-/-/-)

13.30 น.   คณะพบกันที่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ
ตรวจเช็คเอกสารและทําการเช็คอิน

16.30 น.   เดินทางออกจากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน S7 Airlines

เทีี่ยวบินที่ S76310 ออกเดินทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติ Irkutsk International Airport 4 ชั่วโมง 15 นาที

Day 2 Irkutsk
3/02/2024 (B/L/D)

00.15 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติ Irkutsk International Airport ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระ

01.00 น.  เช็คอินเช้าโรงแรม

O/N  Irkutsk City Centre Hotel หรือเทียบเท่า

Day 3 Irkutsk - Olkhon
04/02/2024 (B/L/D)

06.00 น.  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม และ Check out 

06.30 น.  ออกเดินทางสู่เกาะโอลคอนโดยรถบัสส่วนตัว

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.50 hrs)

12.00 น.  แวะรับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง 

15.30 น.  เช็คอินเข้าทพี่ัก

16.00 น.  เดินถ่ายรูปตามมุมต่างๆบริเวณเกาะ และเยี่ยมชมสถานที่ศักสิทธิ์ 

ของชาแมน Burkhan Rock และถ่ายแสงเย็นที่นั่น

19.00 น.  รับประทานอาหารเย็น

Overnight   Guest house Port Olkhon หรือเทียบเท่า

Day 4 Khoboi Cape - Three Brothers Cliff - Crocodile island - Kharantsy island
05/02/2024
 (B/L/D)

04.00 น.   ขึ้นไปถ่ายวิวพระอาทิตย์ขึ้นที่ผา Khoboi Cape หรือ Uzur Bay (หากขึ้น ไปได้)

08.00 น.   รับประทานอาหารเช้า (ทางทัวร์จัดเตรียมไว้ให้)

10.00 น.   พาทุกท่านสํารวจเกาะทางเหนือตามจุดไฮไลท์ต่างๆ

11.00 น.  Khoboi Capeเป็นหน้าผาที่มีชื่ิอเสียงที่สุดของเกาะที่มีทิวทัศน์สวยงามแบบพาโนรามา จากแหลมโคบอย คุณสามารถมองเห็นวิวแบบพาโนรามา

360 องศาของ ทะเลสาบและส่วนที่กว้างที่สุดยาวถึง 80 กม.

13.00 น.  Three Brothers Cliff เป็นแหลมผาหินอ่อนสีขาว ที่สวยงามอย่างไม่

น่าเชื่อ ยาวประมาณ 1 กิโลเมตร ทอดตัว ลงสู่ทะเลสาบไบคาลในแนวดิ่ง ประกอบด้วยหน้าผาที่ สวยงามจํานวนมาก

14.00 น.   Crocodile island , Kharantsy island

16.00 น.    พาทุกท่านกลับที่พัก / พักผ่อนตามอัธยาศัย

17.00 น.    ถ่ายแสงเย็นที่ Elenka island

19.00 น.    รับประทานอาหารค่ำ

Overnight   Guest house Port Olkhon หรือเทียบเท่า

Day 5 Ogoi Island - ICE CAVE - Bubble Bay View Point - Devil rock
06/02/2024 (B/L/D)

04.00 น.    ขึ้นไปถ่ายแสงเช้าวิวพระอาทิตย์ขึ้นที่เกาะ Ogoi Island

09.00 น.    กลับมารับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก

10.00 น.     เดินทางไปยัง ICE CAVE ในฤดูหนาวจะมีน้ำแข็งปกคลุมแนว ชายฝังของเกาะ ในเกาะนั้นมีถํ้าและโพรงมากมาย ทําให้ถ้ำนั้น กลายเป็นถ้ำน้ำแข็ง และมีหยดน้ำ แข็งรายล้อมและเมื่อแสงของ ดวงอาทิตย์ส่องกระทบกับน้ำแข็ง จะทําให้

น้ำแข็งเปลี่ยนเป็นสีต่างๆ แตกต่างกันออกไป

12.00 น.    ออกเดินทางต่อไปยังเกาะ Ogoi Island (เดินขนึ้ ไปชม Stupa)

14.00 น.    และชมวิวที่ Bubble Bay View Point

16.00 น.    ถ่ายแสงเย็นที่ Devil rock ใกล้ๆ ICE CAVE
19.00 น.     รับประทานอาหารค่ำ

Overnight   Guest house Port Olkhon หรือเทียบเท่า

Day 6  OLKHON - IRKUTSK
7/02/2024 (B/L/-)

09.00 น.    รับประทานอาหารเช้า และcheck out

10.00 น.     เดินทางกลับเมือง Irkutsk โดยรถบัสส่วนตัว

(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.50 hrs)

12.00 น.    แวะรับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง

15.00 น.    เช็คอินเข้าทีพัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย

O/N    Irkutsk City Centre Hotel หรือเทียบเท่า

Day 7  OLKHON - IRKUTSK
8/02/2024 (B/-/-)

06.00 น.    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม และ Check - Out

10.10 น.     ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติ
Irkutsk International Airport โดยสายการบิน S7 Airlines เที่ยวบินที่ S76309

15.00 น.    เดินทางถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ

OTHER:

​วันที่รวมอาหารมื้อ เช้า จะแสดงไว้ด้านข้างของวันที่ในแต่ละวัน

เช่น " (B // -- // --) " มื้ออาหารที่ไม่รวมในทริป ทางทีมงานจะพาเข้าร้านอาหาร และในบางสถานที่ หากมีร้านอาหารหลายร้าน ลูกค้าสามารถแยกทานได้ แล้วนัดพบกับกรุ๊ปตามเวลาที่นัดหมาย

Trip Highlight

-  เยี่ยมชมสถานที่ศักสิทธิ์ ของชาแมน Burkhan Rock
-  ถ่ายวิวพระอาทิตย์ขึ้นที่ผา Khoboi Cape
-  ถ่ายภาพ Three Brothers Cliff เป็นแหลมผาหินอ่อนสีขาว
-  ถ่ายภาพที่ Kharantsy island

-  ถ่ายภาพที่ Crocodile island
-  ถ่ายแสงเย็นที่ Elenka island

-  ถ่ายแสงเช้าวิวพระอาทิตย์ขึ้นที่เกาะ Ogoi Island
-  ถ่ายภาพ ICE CAVE ที่เป็นโพรงถ้ำน้ำแข็ง

-  ชมวิวที่ Bubble Bay View Point

-  ถ่ายแสงเย็นที่ Devil rock

Review

361625480_6769772293047568_1572669052088626844_n.jpg

" สวยดุจดั่งภาพวาด สวยไม่ไหวเชฟไม่ไหวเช่นกัน ขอบคุณ Roaming Travel มากนะคะ รูปสวยจนกดsaveไม่ไหวเลยค่ะ "
อ่านเพิ่มเติม >> Yadpiroon Kaewchoopan

329684421_596127719051170_9033033989255240977_n.jpg

" ทำไมสวยแบบนี้ วิวสวย วิวหลักล้าน ไปเที่ยวที่สวยๆแล้วยังได้รูปสวยๆอีก ต้อง Roaming Travel เลยค่ะ "
อ่านเพิ่มเติม >> Naaming Wanrada

357426776_2138326539704808_3824486458626628168_n.jpg

" รูปเยอะมากช่างภาพส่งมา เลือกไม่ถูกต้องลงทุกรูปละ​ "
อ่านเพิ่มเติม >> Puk Rachadaporn